Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe
im. Władysławy Szoc w Chełmie

Kierunki kształcenia

Kształcimy bezpłatnie w zawodach medycznych i społecznych w formie dziennej. stacjonarnej i zaocznej.

Rekrutacja 2023/24

Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną na rok szkolny 2023/24. Zarejestruj się on-line.

Wydarzenia szkolne

Sprawdź co ostatnio wydarzyło się w szkole. Poznaj nasze działania na rzecz środowiska.

Nauka zawodu za 0 zł. Rekrutacja trwa!
Tekst pliku wideo promującego szkołę: Interesuje mnie człowiek, kompleksowe podejście do zdrowia, praktyczna wiedza, i konkretny zawód, mogę uczyć się tutaj, blisko u siebie, nie ważne ile mam lat i jakie wykształcenie, Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, szkoła kształcąca w zawodach medycznych i społecznych, zdobądź nowy zawód z nami.
Plan lekcji ucznia
Plan lekcji ucznia
Plan lekcji dla nauczyciela
Plan lekcji nauczyciela
Plan lekcji dla kierunków zaocznych
Zjazdy kierunków zaocznych
dziennik lekcyjny
Dziennik elektroniczny
Biuletyn informacji publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Nasza stron na facebooku
Facebook

NARODOWE CZYTANIE 9.09.2023 r.

Tegoroczną lekturą podczas 12. odsłony Narodowego Czytania była powieść Elizy Orzeszkowej  Nad Niemnem. To jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160 – lecie obchodzone jest w 2023 roku.

Wybrane fragmenty odczytali słuchacze kierunku technik masażysta oraz opiekun medyczny.

ROPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/24

W poniedziałek 04.09.2023r.rozpoczęliśmy nowy Rok Szkolny 2023/24. Mamy nadzieję, że Nasi Słuchacze oraz Grono Pedagogiczne solidnie wypoczęli i z zapasem energii wyglądają nowych edukacyjnych wyzwań, które już niebawem nadejdą. Wszystkim życzymy samych sukcesów!

słuchacze szkoły w trakcie rozpoczęcia roku szkolnego
Od prawej Pani Dyrektor Małgorzata Syszkowska, Pani Kierownik ksztłacenia praktycznego Pani Jadwiga Woźniak w trakcie rozpoczecia roku szkolnego

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie pożegnała kolejnych absolwentów w roku szkolnym 2022/2023

W Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym im. Władysławy Szoc w Chełmie w dniu 23 czerwca 2023r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.W tym dniu żegnaliśmy Absolwentów kierunków kształcenia: technik masażysta w kształceniu dziennym i stacjonarnym, terapeutę zajęciowego w kształceniu stacjonarnym oraz technika usług kosmetycznych i technika sterylizacji medycznej w kształceniu zaocznym.

Uroczystość uświetnili dostojni goście: posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anna Dąbrowska-Banaszek, Pan Krzysztof Grabczuk, Marszałka  Województwa Lubelskiego reprezentowała Pani Milena Petla – kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Chełmie,   Lubelskiego Kuratora Oświaty reprezentowała Pani Elżbieta Denejko – kierownik Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie, prezydenta Miasta Chełm reprezentowała Pani Renata Ciepłowicz – sekretarz Miasta Chełma, na uroczystości nie zabrakło przedstawicieli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych dr Beaty Fałdy- prorektora ds. studenckich i Zygmunta Gardzińskiego – kierownika Działu Współpracy z Zagranicą. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele pracodawców zakładów ochrony zdrowia, pomocy społecznej współpracujący ze szkołą w realizacji praktycznej nauki zawodu oraz liczne grono przedstawicieli  jednostek, z którymi szkoła współpracuje realizując zadania z zakresu promocji zdrowia.

Absolwentom zostały wręczone świadectwa ukończenia szkoły. Osobom, które wyróżniły się  wzorową postawą oraz pracą na rzecz szkoły i środowiska lokalnego wręczono dyplomy i nagrody.

Jak co roku Uchwałą Rady Pedagogicznej przyznano Tytuły „Najlepszy Słuchacz i Absolwent Szkoły w zawodzie”. W 2023 r. tytuł otrzymali Absolwenci: Agnieszka Klasura z kierunku kształcenia technik masażysta dzienny, Katarzyna Suchań z kierunku kształcenia technik masażysta stacjonarny, Natalia Jakubczak z kierunku kształcenia technik usług kosmetycznych zaoczny, Eliza Jaworska z kierunku kształcenia terapeuta zajęciowy stacjonarny oraz Sylwia Berus kierunek kształcenia technik sterylizacji medycznej zaoczny.

Gratulacje i podziękowania skierowane zostały także do Pani Sylwii Berus, Jakuba Kursy ii Erka Lizera za 100% frekwencjęw całym cyklu kształcenia. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!

Dyrektor szkoły Małgorzta Szyszkowska podsumowała miniony rok pracy szkoły a Absolwentom złożyła gratulacje i życzenia powodzenia w kolejnych etapach życia osobistego i zawodowego: „Obyście osiągnęli wszystkie swoje marzenia i cele. Podróż życia niesie ze sobą zarówno wyzwania, jak i szanse. Obyście nieśli swojego ducha tak, aby wykorzystać szanse i pokonać wyzwania. Życzymy Wam wytrwałości oraz pięknych dni. Kochajcie siebie, abyście umieli kochać innych. Żyjcie dla innych, abyście żyli w pełni dla siebie”. Wszystkim złożyła życzenia udanych wakacji i urlopów.

Moje życie w moich rękach

Słuchacze Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Władysławy Szoc w Chełmie w działaniach dla środowiska mieszkańców Gminy Ruda Huta.

W dniu 25 maja 2023r. w Rudzie Hucie odbyła się konferencja połączona z warsztatami pt. „„Moje życie w moich rękach”, zorganizowana przez Gminę Ruda Huta. Tematyka konferencji dotyczyła profilaktyki onkologicznej i zdrowego stylu życia. Nauczyciel naszej szkoły mgr fizjoterapii Laura Morow-Panasiuk prezentowała wykład pt. „Automasaż po mastektomii, jako skuteczny sposób powrotu do zdrowia”. Uczestnicy spotkania mogli skorzystać z warsztatów i konsultacji zdrowotnych przeprowadzanych przez naszych słuchaczy oraz studentów PANS w Chełmie.   Słuchacze Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Władysławy Szoc w Chełmie  podczas warsztatów wykonywali zabiegi  chętnym uczestnikom spotkania, udzielali porad w zakresie zdrowego stylu życia: słuchacze kierunku Technik masażysta wykonywali masaże, przyszli opiekunowie medyczni wykonywali pomiary ciśnienia tętniczego, pomiary masy ciała i obliczali BMI, na trenażerach uczyli zasad samobadania piersi, słuchaczki kierunku technik usług kosmetycznych wykonywały zabiegi kosmetyczne oraz udzielały porad. Słuchacze, zgodnie ze swoimi przyszłymi profesjami, promowali zasady zdrowego stylu życia.

Udział w takich akcjach pokazuje, że szkoła uczy przez działanie.

Konkurs na krzyżówkę magazynu Beauty Forum

Słuchaczki studium kierunku Technik usług kosmetycznych wygrały konkurs na krzyżówkę ogłoszony przez magazyn Beauty Forum. W najnowszym wydaniu magazynu została opublikowana krzyżówka autorstwa słuchaczek Natalii Jakubczak i Oliwii Przychodaj. Gratulujemy

DZIEŃ TAŃCA

29 kwietnia 2023 r. – to Dzień Tańca – Chełmski Dom Kultury zorganizował Turniej Tańca Towarzyskiego TAKT – a słuchacze Kierunku technik masażysta II rok Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Władysławy Szoc w Chełmie wspierali tańczących, zapewniając bogatą ofertę masażu sportowego i odnowy biologicznej. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie do współpracy przy tak fantastycznej imprezie. Dla nas była to, całkiem przyjemna praca wzbogacająca warsztat kompetencji naszych słuchaczy, co w naszej szkole jest priorytetowym działaniem.

Dzień Tańca - tańczące pary
Słuchacz kierunku technik masażysta podczas masażu uczestniczki konkursy

X Turnieju Masażu Szkół Medycznych Województwa Lubelskiego

Dnia 21 kwietnia 2023 r. słuchacze i nauczyciele Szkoły Policealnej – Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie wzięli udział w X Turniej Masażu Szkół Medycznych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Lubelskie. Turniej masażu  połączony był z II Konferencją naukową pn. „Bialskie spotkania z fizjoterapią
i masażem”. Turniej i konferencję organizowała  Szkoła  Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej.

 Celem Turnieju jest popularyzacja zawodu technika masażysty w środowisku lokalnym, integracja zespołów szkolnych szkół policealnych Województwa Lubelskiego kształcących
w zawodzie technik masażysta, nawiązanie jak najlepszej współpracy między drużynami oraz Szkołami, rozwijanie zainteresowania zawodem oraz wdrażanie do samokształcenia, a także zdobycie umiejętności wykraczających poza podstawę programową w zakresie masażu  oraz zwiększających konkurencyjność techników masażystów na rynku pracy.

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie, jako jedyna w naszym mieście i regionie kształci na kierunku kształcenia technik masażysta. Słuchacze naszej szkoły uczy kadra o wysokich kompetencjach, kształcenie odbywa się na najwyższym poziomie i w doskonale wyposażonych pracowniach zawodowych. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych szkoleniach, konferencjach, kursach zawodowych.

Tradycją szkoły jest, że rokrocznie stajemy na podium w Turniejach masażu.  W tym roku jest to już 10 udział,  zdobyliśmy III miejsce w X TURNIEJU MASAŻU SZKÓŁ MADYCZNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2023. Naszą szkołę reprezentowały słuchaczki II roku nauki kierunku kształcenia technik masażysta Agnieszka Klasura i Katarzyna Suchań. GRATULUJEMY dziewczynom i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły! Duchowym wsparciem była ekipa słuchaczy I i II roku technika masażysty. Wszyscy trzymaliśmy kciuki za naszą drużynę.

Turniej masażu połączony był z II Konferencją naukową „Bialskie spotkania
z fizjoterapią i masażem”, która wzbogaciła wiedzę wszystkich jej uczestników. Uczestniczki Turnieju przygotowywały się do udziału pod czujnym okiem nauczycielek Szkoły Policealnej – Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie Pani Laury Morow-Panasiuk
i Magdaleny Czerniakiewicz-Kosteckiej.

XXIX Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża

W bieżącym roku startowało 7 drużyn. Pierwsze miejsce w kategorii szkół średnich zdobyło II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie, a w kategorii Szkoły Policealne- Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, słuchacze z kierunku kształcenia opiekun medyczny. II LO w Chełmie będzie reprezentować nasz rejon na etapie okręgowym 13 maja w Lublinie. Zadania obejmowały udzielanie pierwszej pomocy w: nagłym zatrzymaniu krążenia, w bólach w klatce piersiowej, w oparzeniu, w urazach narządu ruchu, w amputacji urazowej, w krwawieniu z nosa, orazw obrażeniach w wyniku wypadku komunikacyjnego. Sędziami mistrzostw byli przyszli ratownicy z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, pracownicy SP-MSZ, Policjanci z Chełma, przedstawiciele PCK w Chełmie. Zadaniem uczestników było zespołowe  zapewnienie bezpiecznej pomocy poszkodowanym. Zwyciężyli wszyscy. Dali sobie szansę przećwiczenia w warunkach symulowanych działań ratowniczych.

W zawodach uczestniczyły drużyny:

  • II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie
  • Zespół Szkół Technicznych w Chełmie
  • IV Liceum Ogólnokształcące w Chełmie
  • Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie
  • Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie,
  • Zespół Szkół Hotelarskich i Gastronomicznych w Chełmie
  • Szkoła Policealna-Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie
słuchaczki studium: Patrycja Szymczuk wykonała makijaż w stylu "Boho" na modelce Klaudii Kosteckiej.
wręczanie nagród Patrycja Szymczuk wykonała makijaż w stylu "Boho" na modelce Klaudii Kosteckiej.

Konkurs makijażu

19.04.2023 r, po raz kolejny, wystartowaliśmy w Konkursie Makijażu organizowanym podczas Konferencji Kosmetycznej przez SP MSZ w Puławach. Patrycja Szymczuk wykonała makijaż w stylu “Boho” na modelce Klaudii Kosteckiej. Słuchaczka wykazała się dużą kreatywnością i pomysłowością. GRATULUJEMY

TARGI KOSMETYCZNE BEAUTY FORUM WARSZAWA 2023

1 kwietnia 2023r. w Warszawie odbyły Targi Beauty Forum- największa impreza dla profesjonalistów branży beauty w Polsce. Targi Beauty Forum zgromadziły profesjonalistów, pasjonatów i adeptów szeroko pojętej branży beauty. Podczas targów, Słuchaczki kierunku kształcenia – technik usług kosmetycznych, miały możliwość zapoznać się z bogatą ofertą kosmetyczną wszystkich wystawców, poznać najnowsze trendy i urządzenia dostępne na rynku dominujące w branży beauty. Program Targów obejmował m.in. wykłady, pokazy, mistrzostwa oraz konkursy z różnych dziedzin kosmetologii. W trakcie trwania targów zorganizowane zostały dla uczniów szkół kosmetycznych emocjonujące Mistrzostwa i konkursy, w tym m.in. Konkurs Młodych Talentów o Puchar Blue Diamond, którego tematem było wykonanie makijażu w stylu „Mysterious elf”- udział w Konkursie wzięła nasza Słuchaczka – p. Barbara Praczyk.

Konkurs Młodych Talentów o Puchar Blue Diamond - gala finałowa
Konkurs Młodych Talentów o Puchar Blue Diamond - słuchaczki szkoły w trakcie przygotowań

Dzień Drzwi Otwartych - 2023.03.08

W Szkole Policealnej -Medycznym Studium Zawodowym miały  miejsce Dni Otwarte. Osoby zainteresowane, które odwiedziły mury naszej szkoły mogły zapoznać  się z ofertą edukacyjną jaką dysponujemy tj. obejrzeć specjalistyczne pracownie, posłuchać o specyfice zawodów w jakich kształcimy oraz uczestniczyć w warsztatach organizowanych przez Słuchaczy takich kierunków jak: terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej. Przedsięwzięcie cieszyło się sporym zainteresowaniem uczniów szkół średnich oraz chętnych chcących podjąć naukę w naszej szkole.

Mobilna akcja krwiodawstwa

W dniu 08 marca 2023 roku na terenie Szkoły Policealnej-Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie odbyła się  mobilna akcja krwiodawstwa ,,oddając krew dajesz kolejną szansę”, w której uczestniczyli: służby mundurowe, ludzie dobrego serca. Krew oddało 30 osób. Zbiórka krwi będzie przeznaczona dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych województwa lubelskiego.

Akcję wspierali RCKiK w Lublinie, przychodnia SDA MED, PCK, WORD, SIGMA szkoła jazdy, cukiernia Kijewscy, kwiaciarnia Małgońka, FOLUmed, Centrum KseroGrafii Laser ENCUT, print REVOLUTION, lokalne media. Wszystkim zaangażowanym w akcję serdecznie dziękujemy.

Kształcimy w zawodach:

Higienistka stomatologiczna
Opiekunka dziecięca
Opiekun medyczny
Podolog
Technik dentystyczny
Technik elektroniki i informatyki medycznej
Technik farmaceutyczny
Technik masażysta
Technik usług kosmetycznych
Technik sterylizacji medycznej
Terapeuta zajęciowy

Plan lekcji ucznia
Plan lekcji ucznia
Plan lekcji dla nauczyciela
Plan lekcji nauczyciela
Plan lekcji dla kierunków zaocznych
Zjazdy kierunków zaocznych
dziennik lekcyjny
Dziennik elektroniczny
Biuletyn informacji publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Nasza stron na facebooku
Facebook
Projekt unijny CZAS NA PROFESJONALISTÓW
Projekt unijny Czas na profesjonalistów
Lubelskie smakuj życie

Kontakt do nas:

telefon: +48 825652651
mail: sekretariat@medyki-chelm.pl

ul.Szpitalna 50
22-100 Chełm 

Skip to content