Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe
im. Władysławy Szoc w Chełmie

Kierunki kształcenia

Kształcimy bezpłatnie w zawodach medycznych i społecznych w formie dziennej. stacjonarnej i zaocznej.

Rekrutacja 2023/24

Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną na rok szkolny 2023/24. Zarejestruj się on-line.

Wydarzenia szkolne

Sprawdź co ostatnio wydarzyło się w szkole. Poznaj nasze działania na rzecz środowiska.

Nauka zawodu za 0 zł. Rekrutacja trwa!
Tekst pliku wideo promującego szkołę: Interesuje mnie człowiek, kompleksowe podejście do zdrowia, praktyczna wiedza, i konkretny zawód, mogę uczyć się tutaj, blisko u siebie, nie ważne ile mam lat i jakie wykształcenie, Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, szkoła kształcąca w zawodach medycznych i społecznych, zdobądź nowy zawód z nami.
Plan lekcji ucznia
Plan lekcji ucznia
Plan lekcji dla nauczyciela
Plan lekcji nauczyciela
Plan lekcji dla kierunków zaocznych
Zjazdy kierunków zaocznych
dziennik lekcyjny
Dziennik elektroniczny
Biuletyn informacji publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Nasza stron na facebooku
Facebook
Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich POWR.07.01.00-00-0001/22 pn. „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno demograficzne kraju”, w ramach Działania 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia, Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Cel projektu: podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych opiekunów medycznych w całym kraju. Dofinansowanie projektu z UE: 73 000 000,00 PLN Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię
Słuchacze kierunku na wspólnym zdjęciu

“W przeszłość przenoszą nas wspomnienia, a w przyszłość marzenia”

Pod takim hasłem w dniu 27.01.2024r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego i pożegnania Absolwentów Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie kierunku kształcenia opiekun medyczny. W półtorarocznym cyklu kształcenia słuchacze przygotowywali się w zakresie kwalifikacji MED. 14 Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Był to wyjątkowy rocznik. 10 słuchaczy uzyskało średnie powyżej 4,75 w całym cyklu kształcenia, 15 słuchaczy wyróżnienie za wzorową postawę i zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego. Tytuł Najlepszy Słuchacz i Absolwent Szkoły na kierunku Opiekun medyczny otrzymała Jolanta Tarajko. Wybrzmiały piękne słowa, cudowne życzenia, była muzyka, wspomnienia, łzy, wzruszenia i dobry humor. Wszystkim naszym Absolwentom życzymy sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Drodzy Absolwenci Pamiętajcie że, wszystko czego się nauczyliście zatraci sens jeśli nie potraficie znaleźć zastosowania dla tej wiedzy, bądźcie sobą, poszukujcie nowych dróg, odkrywając to w czym jesteście najlepsi.

Szkolenie iTOP

W sobotę 13 stycznia 2024 r. odbyło się szkolenie iTOP, przeprowadzone przez Jagodę Weihönig oraz Agatę Modzelewską dla uczniów kierunku Higienistka Stomatologiczna. iTOP to nowatorski program nauczania prawidłowej higieny jamy ustnej, który jest już realizowany w 56 krajach. Słuchacze naszej szkoły mają możliwość brać udział w szkoleniach, które rozwijają ich kompetencje oraz podwyższają poziom umiejętności. Staramy się aby uczniowie Medycznego Studium Zawodowego mieli dostęp do najnowszych i najlepszych narzędzi, które ułatwią im to zadanie. W ramach szkolenia instruktorki prowadziły wykłady i warsztaty z higieny jamy ustnej. iTOP to koncepcja, która łączy w sobie wiedzę teoretyczną, trening praktyczny oraz motywację pokazując, jak wdrożyć zdobytą wiedzę w codziennej praktyce stomatologicznej. Uczniowie kierunku Higienistka Stomatologiczna mogli dowiedzieć się m.in. o: wplywie biofilmu na ogólny stan zdrowia człowieka, zasadach indywidualnej profilaktyki jamy ustnej, roli szczoteczki międzyzębowej w profilaktyce jamy ustnej,metodach szczotkowania.

Część warsztatowa dotyczyła umiejętności stosowania metody T2T® – “touch-to-teach” oraz instruktażu, jak w prosty sposób przekazać pacjentom optymalne techniki walki z biofilmem

Słuchacze kierunku higienistka stomatologiczna na wspólnym zdjęciu
Słuchacze kierunku higienistka stomatologiczna z prowadzącą podczas szkolenia
Tablica wmurowana w 50 rocznicę zagłady szpitala psychiatrycznego w Chełmie - obecnie budynej Szkoły Policealnej Medycznego Studium Zawodowego

W hołdzie pomordowanym Pacjentom Szpitala Psychiatrycznego w Chełmie.

W roku 2024 w 550. rocznicę utworzenia Województwa Lubelskiego (1474 – 2024), wspominamy ludzi, wydarzenia, które stały się częścią historii Polski a rozegrały się w Chełmie, w budynku Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Władysławy Szoc w Chełmie. <czytaj wiecej>

 

<Wspomnienie świadka>
<Wspomnienia siostry zakonnej Gedeony>
<Zapomniana tragedia Szpitala -Leszek Janeczek- MEDICUS miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej>

Wigilia w Medykach

Rok rocznie w naszej szkole przyjęło się, że tuż przed Świętami Bożego Narodzenia zasiadamy do wspólnej wigilii szkolnej. I takiej tradycji nie zabrakło i w tym roku. Harcerze Agata i Zuzanna z 8 DH Niewidzialne dłonie oraz zuch Zuzanna z 10 GZ Białe Niedźwiadki przekazali Betlejemskie Światełko Pomocy, tym samym podtrzymujemy tegoroczną ideę “czyńmy pokój”.

Harcerze przekazują Betlejemskie Światełko Pomocy Dyrektorce szkoły
Plakat promujący akcje Ambasador Województwa Lubelskiego za rok 2023

Ambasador Województwa Lubelskiego za rok 2023

Departament Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego ogłasza nabór do jubileuszowej XXV edycji konkursu Ambasador Województwa Lubelskiego za rok 2023.

<Wniosek zgłoszenie kandydatów do Honorowego Tytułu Ambasador Województwa Lubelskiego>

<Regulamin przyznawania Honorowego Tytułu Ambasador Województwa Lubelskiego za rok 2023>

<Laureaci Ambasadora Województwa Lubelskiego  za lata 1999-2022>

 

76 lecie szkoły - Dzień Patrona

Dzień 18 listopada zbiega się z ważnym dla szkoły wydarzeniem, to właśnie 18 listopada 1988r. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o nadaniu szkole imienia pierwszej dyrektor szkoły Władysławy Szoc, a dzień ustanowiono Dniem Patrona. Święto szkoły to szczególna okazja do wspomnień i podsumowań, to czas, kiedy minione lata wyznaczają teraźniejszości realia działalności. To, co minęło nie jest utracone w myśl motta tegorocznej uroczystości Święta Szkoły: „RADŹ SIĘ PRZESZŁOŚCI, KIERUJ SIĘ TERAŹNIEJSZOŚCIĄ, PATRZ W PRZYSZŁOŚĆ!”
W tych szczególnych listopadowych dniach, przywołujemy pamięć pierwszej Pani Dyrektor, Patrona Szkoły Władysławy Szoc. Dyrektor Szocowa została powołana przez władze wojewódzkie do zorganizowania szkoły kształcącej pielęgniarki w październiku 1947r., a 6 listopada 1948r. 32 uczennice Kursu I rozpoczęły naukę w Wojewódzkiej Szkole Pielęgniarsko-Położniczej. Na przestrzeni 76 – lat istnienia mury szkoły opuściło 6274 absolwentów, cenionych pracowników ochrony zdrowia, pomocy społecznej, branży kosmetycznej. Sukcesy naszych Słuchaczy i Absolwentów dają nam poczucie dobrze spełnionego obowiązku, ale przede wszystkim satysfakcję i radość. Pragniemy wyrazić uznanie dla wysiłku i pracy Dyrektorów, Nauczycieli, Pracowników niepedagogicznych, którzy tworzyli naszą szkołę i wysoko postawili poprzeczkę nam, następnym pokoleniom nauczycieli Chełmskiego Medyka.
Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie jest pierwszą i najstarszą szkołą medyczną na Lubelszczyźnie, która dała początek kształceniu pielęgniarek w Chełmie i na Lubelszczyźnie. 76-letnia tradycja i historia szkoły umożliwiła kształcenie w wielu zawodach medycznych, społecznych i usługowych. Szkoła aktywnie wpisuje się
w zmiany zachodzące w kształceniu zawodowym, a dzięki swym Absolwentom znana jest w regionie, kraju oraz poza granicami. <galeria fotografii>

Plakat promujący akcję Stop Antybiotykoodporności - Europejskie Dzień Wiedzy o Antybiotykach oraz Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach oraz Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach

Przed odkryciem antybiotyków tysiące ludzi umierało z powodu zakażeń bakteryjnych, takich jak zapalenie płuc, sepsa, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub infekcje po zabiegach chirurgicznych. Od samego początku ery antybiotykowej obserwowano pojawienie się bakterii opornych, ale przez wiele lat było to zjawisko sporadyczne. Z upływem czasu coraz więcej bakterii, które początkowo były podatne na tę grupę leków, stawało się opornymi dzięki wypracowaniu wielu różnych sposobów walki z antybiotykami. <czytaj więcej>

Słuchacze studium podczas akcji Tygodnia Wiedzy o antybiotykach

Bo każdy z nas jest Super bohaterem!
Twoja moc to PoMoc!

15 listopada słuchaczki z kierunku opiekun medyczny  przeprowadziły  szkolenie  w ramach cyklu działań dot. edukacji dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy realizowanych w  szkolnym projekcie edukacyjnym „Inkubator Pozytywnego Rozwoju” realizowanym  w  Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym. 


Pismo - Podziękowanie otrzymane od Prezydenta Miasta Chełm Pana Jakuba Banaszka z udział szkoły w miejskich obchodach Dnia Niepodległości

11 listopada Święto Niepodległości

11 listopada 2023r. uczestniczyliśmy w obchodach 105. rocznicy odzyskania niepodległości organizowanych przez Miasto Chełm. Społeczność szkoły włączyła się również w akcję “Szkoła do hymnu”.  Część słuchaczy zaprezentowała hymn w języku migowym.

11 listopada święto niepodległości
Poczet sztandarowy szkoły podczas uroczystości 11 listopada 2023r na placu łuczkowskiego w Chełmie

Konkurs wiedzy o chorobach zakaźnych

W dniu 4 listopada 2023r. w szkole odbył się konkurs wiedzy o chorobach zakaźnych. Gratulujemy finalistom.

Słuchacze studium w trakcie konkursu wiedzy o chorobach zakaźnych
Słuchacze studium w trakcie konkursu wiedzy o chorobach zakaźnych
Słuchacze studium podczas kwesty na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków na chełmskim cmentarzu

Kwesta

CHEŁMSKIE MEDYKI we współpracy z Stowarzyszeniem WeRwA włączyły się do Kwesty na renowację zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Parafialnym w Chełmie

Plakat dotyczący kwesty na rezcz renowacji zabytkowych nagrobków na chełmskim cmentarzu
Dyplom za udział w akcji pamiętamy otrzymany od Ministra Edukacji i Nauki

Pamiętamy

Modlitwą oraz zapalonym zniczem,daliśmy wyraz naszej pamieci o zamordowanych pacjentach szpitala psychiatrycznego w okresie II wojny światowej. Słuchaczki kierunku terapeuta zajęciowy wykonały wieniec,który spoczął na zbiorowej mogile.

Mogiła zamordowanych pacjentów szpitala psychiatrycznego w okresie II wojny światowej
Mogiła zamordowanych pacjentów szpitala psychiatrycznego w okresie II wojny światowej

Dzień urody

W dniu 28 października 2023r. słuchacze naszej szkoły po raz kolejny podjęli się organizacji Dnia Urody w Medykach. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności. Swoje umiejętności zaprezentowały wszystkie kierunki kształcenia. Można było skorzystać z wielu zabiegów i warsztatów. Każdy znalazł coś dla siebie.

Słuchacze kierunki higienistka stomatologiczna oraz dyrektor szkoły Małgorzata Szyszkowska
Słuchacze kierunku technik masażysta biorący udział w dniach urody
Słuchacze szkoły wiwatujący w dniu światowy dzień młodzieży PCK

Dzień młodzieży PCK

25 października  symbolicznie znakiem  ,,żywego czerwonego krzyża” wspólnie świętujemy Dzień Młodzieży PCK 😊

Dziękujemy Wam za czas, zaangażowanie i każdy najmniejszy choćby gest dobroci.

Życzymy by każdy dzień uczył Was jeszcze nowych rzeczy, pozwalał dostrzegać dobroć ludzi i zadowolenie potrzebujących oraz przynosił satysfakcję z podejmowanych działań.
Oby wasz zapał nigdy nie wygasł, lecz „wędrował” jak iskierka dalej, zasilając szeregi Czerwonokrzyskich Zapaleńców.

Dzień Edukacji Narodowej

18 października  2023 r.  świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Były życzenia, podziękowania, gratulacje, nagrody Dyrektora szkoły dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Słuchacze rozpoczynający naukę złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.  <galeria fotografii>

Senioriada Chełmska

W dniu 29 września na skarpie przy Chełmskim Domem Kultury na Skarpie odbywa się Senioriada Chełmska pod patronatem Prezydenta Miasta Chełm. Jesteśmy tu. Słuchacze studium oferowali pomiary ciśnienia i masaż

TARGI PRACY i EDUKACJI

26 września 2023 r. aktywnie uczestniczyliśmy w TARGACH PRACY I EDUKACJI w Krasnymstawie, prezentując ofertę szkoleniową szkoły. Słuchacze kierunku OPIEKUN MEDYCZNY i TECHNIK MASAŻYSTA świetnie zaprezentowali umiejętności nabyte podczas nauki.

słuchacze studium podczas targów w Krasnymstawie
Słuchacze szkoły podczas Narodowego Czytania 2023

NARODOWE CZYTANIE 9.09.2023 r.

Tegoroczną lekturą podczas 12. odsłony Narodowego Czytania była powieść Elizy Orzeszkowej  Nad Niemnem. To jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160 – lecie obchodzone jest w 2023 roku.

Wybrane fragmenty odczytali słuchacze kierunku technik masażysta oraz opiekun medyczny.

ROPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/24

W poniedziałek 04.09.2023r.rozpoczęliśmy nowy Rok Szkolny 2023/24. Mamy nadzieję, że Nasi Słuchacze oraz Grono Pedagogiczne solidnie wypoczęli i z zapasem energii wyglądają nowych edukacyjnych wyzwań, które już niebawem nadejdą. Wszystkim życzymy samych sukcesów!

słuchacze szkoły w trakcie rozpoczęcia roku szkolnego
Od prawej Pani Dyrektor Małgorzata Syszkowska, Pani Kierownik ksztłacenia praktycznego Pani Jadwiga Woźniak w trakcie rozpoczecia roku szkolnego

Kształcimy w zawodach:

Higienistka stomatologiczna
Opiekunka dziecięca
Opiekun medyczny
Podolog
Technik dentystyczny
Technik elektroniki i informatyki medycznej
Technik farmaceutyczny
Technik masażysta
Technik usług kosmetycznych
Technik sterylizacji medycznej
Terapeuta zajęciowy

Plan lekcji ucznia
Plan lekcji ucznia
Plan lekcji dla nauczyciela
Plan lekcji nauczyciela
Plan lekcji dla kierunków zaocznych
Zjazdy kierunków zaocznych
dziennik lekcyjny
Dziennik elektroniczny
Biuletyn informacji publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Nasza stron na facebooku
Facebook
Projekt unijny CZAS NA PROFESJONALISTÓW
Projekt unijny Czas na profesjonalistów
Lubelskie smakuj życie
550 lat województwa lubelskiego

Kontakt do nas:

telefon: +48 825652651
mail: sekretariat@medyki-chelm.pl

ul.Szpitalna 50
22-100 Chełm 

Skip to content