Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe
im. Władysławy Szoc w Chełmie

Kierunki kształcenia

Kształcimy bezpłatnie w zawodach medycznych i społecznych w formie dziennej. stacjonarnej i zaocznej.

Rekrutacja 2022/23

Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną na rok szkolny 2022/23. Zarejestruj się on-line.

Wydarzenia szkolne

Sprawdź co ostatnio wydarzyło się w szkole. Poznaj nasze działania na rzecz środowiska.

Nauka zawodu za 0 zł. Rekrutacja trwa!
Tekst pliku wideo promującego szkołę: Interesuje mnie człowiek, kompleksowe podejście do zdrowia, praktyczna wiedza, i konkretny zawód, mogę uczyć się tutaj, blisko u siebie, nie ważne ile mam lat i jakie wykształcenie, Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, szkoła kształcąca w zawodach medycznych i społecznych, zdobądź nowy zawód z nami.

Anna Ginalska 1935-2022

Absolwentka Szkoły Pielęgniarskiej w Chełmie w 1952r.

Współorganizatorka pierwszych w Polsce Wyższych Studiów Pielęgniarskich w Lubelskiej Akademii Medycznej. Od 1975r. pracowała w Światowej Organizacji Zdrowia na stanowisko eksperta, członka zespołu P.O.Z. w Nigerii, gdzie przygotowywała zespół nauczycieli – wykładowców dla szkół medycznych. Opracowała skrypt dla pracowników służby zdrowia do wykorzystania w Nigerii i Ghanie. Stale współpracowała ze środowiskiem pielęgniarskim, brała udział w pracach Głównego Komitetu Olimpiad średnich szkół medycznych oraz współpracowała z miesięcznikiem “Pielęgniarka i Położna”. Pani Anna Ginalska wykorzystała zdobyte doświadczenia do działalności dydaktycznej w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Była autorką licznych artykułów i publikacji. Chętnie dzieliła się swoją wiedzą biorąc czynny udział w licznych konferencjach, spotkaniach środowiska zawodowego. Uczestniczyła w wielu uroczystościach w naszej szkole.

Odznaczona m.in. Medalem im. Florence Nightingale w 2007r.

W dniu 20.09.2022r. odprowadzona na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu przy ul Lipowej w Lublinie. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci.

Wisława Szymborska

Pani Anna Ginalska
Pani Anna Ginalska podczas święta szkoły - rok 2011

NARODOWE CZYTANIE

03.09.2022r.w naszej szkole,podobnie jak w calej Polsce, pochylaliśmy się nad twórczością Adama Mickiewicza. Słuchaczki kierunku terapeuta zajęciowy, odczytały ” Kurchanek Maryli” oraz ” Świteziankę” z repertuaru Ballad i romansów.

9 września 2022r. Dzień Otwarty WORD-u w Chełmie

W programie miedzy innymi znalazła się symulacja wypadku drogowego z udziałem służb ratowniczych, oraz ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez słuchaczy naszej szkoły z kierunku kształcenia technik masażysta. Słuchaczki kierunku  terapeuta zajęciowy przygotowały specjalnie zajęcia z arteterapii dla dzieci. Mieliśmy możliwość rozmowy z żołnierzami 19 Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej z siedzibą w Chełmie. Mogliśmy skorzystać z symulatorów: dachowania, zderzeń i czasu reakcji oraz wysłuchać wykładu na temat zasady działania poduszki powietrznej w samochodzie, popartego pokazem wybuchu takiej poduszki, zademonstrowanym na symulatorze.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie jest bardzo dobrym miejscem do rozpoczęcia odpowiedzialnej i bezpiecznej przygody z motoryzacją m.in. dla słuchaczy naszej szkoły.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

01.10.2002 powitaliśmy nowy Rok Szkolny 2022/ 2023.Wszystkim ,którzy zdecydowali się rozpocząć naukę w naszej szkole oraz tym,którzy ja kontynuują,życzymy samych sukcesów. 

Kadra szkoły na rozpoczęciu roku szkolnego
statuetka za zajęcie II miejsca w turnieju masażu szkół medycznych

IX TURNIEJ MASAŻU SZKÓŁ MEDYCZNYCH

W dniu 26 maja 2022 r stanęliśmy na podium – zdobyliśmy II miejsce w IX TURNIEJU MASAŻU SZKÓŁ MEDYCZNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2022, który odbył się w SP Pracowników Służb Społecznych im. A. Bączkowskiego w Lublinie.Naszą szkołę reprezentowali słuchacze II roku nauki na kierunku kształcenia technik masażysta Jan Nowak i Michał Michalczuk. GRATULUJEMY chłopakom i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły!Duchowym wsparciem była ekipa słuchaczy I i II roku technika masażysty.Wszyscy trzymaliśmy kciuki za naszą drużynę. Turniej połączony był z konferencją pt:. „Sport i zdrowie”, która wzbogaciła wiedzę wszystkich jej uczestników.
Za przygotowanie drużyny i opiekę nad uczestnikami odpowiedzialne były mgr Laura Morow-Panasiuk i mgr Małgorzata Kamińska.

Kształcimy w zawodach:

Higienistka stomatologiczna
Opiekunka dziecięca
Opiekun medyczny
Podolog
Technik dentystyczny
Technik elektroniki i informatyki medycznej
Technik farmaceutyczny
Technik masażysta
Technik usług kosmetycznych
Technik sterylizacji medycznej
Terapeuta zajęciowy

Plan lekcji ucznia
Plan lekcji ucznia
Plan lekcji nauczyciela
Zjazdy kierunków zaocznych
dziennik lekcyjny
Dziennik elektroniczny
Biuletyn informacji publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Nasza stron na facebooku
Facebook
Projekt unijny CZAS NA PROFESJONALISTÓW
Projekt unijny Czas na profesjonalistów
Lubelskie smakuj życie

Kontakt do nas:

telefon: +48 825652651
mail: sekretariat@medyki-chelm.pl

ul.Szpitalna 50
22-100 Chełm 

Skip to content