Wydarzenia z życia szkoły

Kierunki kształcenia

Kształcimy bezpłatnie w zawodach medycznych i społecznych w formie dziennej. stacjonarnej i zaocznej.

Rekrutacja 2023/24

Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną na rok szkolny 2022/23. Zarejestruj się on-line.

Wydarzenia szkolne

Sprawdź co ostatnio wydarzyło się w szkole. Poznaj nasze działania na rzecz środowiska.

Wycieczka dydaktyczna - Body Worlds Vital

Słuchacze z kierunków: terapeuta zajęciowy, technik masażysta I i II dzienny i stacjonarny oraz opiekun medyczny Szkoły Policealnej Medycznego Studium Zawodowego mogli doświadczyć tego niezwykłego uczucia, jakim była fascynująca podróż do wnętrza ciała ludzkiego. To emocjonujące wydarzenie wywarło na wszystkich ogromne wrażenie, nikt bowiem nie przypuszczał, że nasz organizm kryje w sobie tyle tajemnic.

11 luty - Światowy Dzień Chorego

Odział Rejonowy PCK wraz ze Szkołą Policealną – Medycznym Studium Zawodowym im. Władysławy Szoc w Chełmie  w klubie seniora “Czas” przeprowadzili badania profilaktyczne: -badanie ciśnienia, saturacji, glikemii; -warzenie, -mierzenie i obliczanie BMI, -masaż “work-site”;  -nauka samobadania piersi.

słuchacze szkoły w towarzystwie pracowników pck

ZAKOŃCZENIE ROKU W KIERUNKU OPIEKUN MEDYCZNY

Absolwenci kierunku kształcenia Opiekun medyczny w dniu 31-01-2023r. otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Gratulujemy wszystkim Absolwentom i życzymy samych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Brylantowy Jubileusz Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Władysławy Szoc w Chełmie

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowym im. Władysławy Szoc w Chełmie w dniu 22 listopada 2022r. obchodziła Jubileusz 75-lecia. Medyki Chełmskie to najstarsza szkoła medyczna na Lubelszczyźnie z tradycją i bogatą historią. To, co minęło nie zostało utracone, w myśl motta, jakie przeświecało uroczystości „Przyszłość jest prezentem, jaki daje nam przeszłość”.

W tych szczególnych listopadowych dniach, przywołaliśmy pamięć pierwszej Pani Dyrektor, Patrona Szkoły Władysławy Szoc.  Dyrektor Szocowa 6 listopada 1947 r. została powołana przez władze wojewódzkie do zorganizowania szkoły kształcącej pielęgniarki, kadry jakże potrzebne dla ochrony zdrowia i życia w powojennej Polsce.

Dzień wcześniej w Parafii pod wezwaniem Świętej Matki Teresy z Kalkuty w Chełmie odbyła się uroczysta msza święta. Pracownicy, emerytowani pracownicy oraz słuchacze uczcili pamięć zmarłych Pracowników oraz Absolwentów, którzy tworzyli historię szkoły.

Jubileuszową uroczystość75-lecia zaszczycili liczni goście. Dyrektor Szkoły Małgorzata Szyszkowska powitała posłów na Sejm RP: Panią Annę Dąbrowską- Banaszek, Pana Krzysztofa Grabczuka, Marszałka Województwa Lubelskiego reprezentowała Pani Milena Petla  – kierownik filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie, Panią Teresę Misiuk –  lubelskiego Kuratora Oświaty, Pana Jakuba Banaszka – Prezydenta Miasta Chełm, Panią Jolantę Skrzek – zastępcę Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, ks. Adama Sowę -wikariusza parafii pw. św. Matki Teresy z Kalkuty w Chełmie.  W obchodach święta uczestniczyli również dyrektorzy wszystkich policealnych szkół medycznych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Lubelskie. Nie zabrakło współpracujących ze Szkołą dyrektorów placówek oświatowych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, przedstawicieli służb mundurowych oraz wielu  instytucji i stowarzyszeń.

Szkoła do hymnu

Już po raz kolejny 10 listopada przystąpiliśmy do udziału w  akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”. Podobnie jak w ubiegłych latach odśpiewaliśmy hymn narodowy w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości.

DZIEŃ URODY W CHEŁMSKICH MEDYKACH

Każdy kto odwiedził nas 22.10.2022 w Dniu Urody znalazł coś dla siebie – relaks, urodę i zdrowie. Dziękujemy i zapraszamy ponownie do szkoły.

zabieg kosmetyczny na dłoniach

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Wiersz o wielkiej wdzięczności”
K. I. Gałczyńskiego
W życiu to takie proste:
przyszedł człowiek, rękę uścisnął, podziękował,
ale w poezji trudniej,
poezja to trudne słowa.
Uścisk dłoni to jedna chwila,
gest paru sekund,
ale poezja ma być jak drzewo, co się schyla
nad nurtem naszego wieku;
i ptaki mają być na tym drzewie,
i promieni słonecznych wiele.
Ja w tym wierszu wypowiadam całego siebie
dla was i o was, nauczyciele;
fizycy i matematycy,
poloniści i biologowie,
pochwałę waszej pracy
śpiewam w gorącym słowie.
Bezmierny mój dług wdzięczności,
więc strof mi potrzeba jak w słońcu grająca kapela,
żeby po całym kraju rozsławił się, rozgłosił
wysiłek nauczyciela.
Jakże nie pisać wiersza,
jakże nie płonąć w podzięce
za światło, co się rozszerza,
za dar najpiękniejszy, za wiedzę!
Nasz świat jest słonecznym światem,
nasz świat na wiedzy stoi –
i dlatego dziś wieńczę oświatę,
o przyjaciele moi.
Dzień Edukacji Narodowej obchodzony 14 października w naszej szkole celebrowaliśmy nieco wcześniej. Jak co roku podczas uroczystości wręczone zostały indeksy Słuchaczom pierwszego roku, którzy ślubując oficjalnie stali się członkami szkolnej społeczności.
Pani Dyrektor mgr Małgorzata Szyszkowska, wręczyła także nagrody wyróżnionym nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. Całość uświetnili popisami artystycznymi Rostoslav Popek, dający krótki koncert na trąbce oraz Aneta Borkowska z autorskim monodramem kabaretowym.

Anna Ginalska 1935-2022

Absolwentka Szkoły Pielęgniarskiej w Chełmie w 1952r.

Współorganizatorka pierwszych w Polsce Wyższych Studiów Pielęgniarskich w Lubelskiej Akademii Medycznej. Od 1975r. pracowała w Światowej Organizacji Zdrowia na stanowisko eksperta, członka zespołu P.O.Z. w Nigerii, gdzie przygotowywała zespół nauczycieli – wykładowców dla szkół medycznych. Opracowała skrypt dla pracowników służby zdrowia do wykorzystania w Nigerii i Ghanie. Stale współpracowała ze środowiskiem pielęgniarskim, brała udział w pracach Głównego Komitetu Olimpiad średnich szkół medycznych oraz współpracowała z miesięcznikiem “Pielęgniarka i Położna”. Pani Anna Ginalska wykorzystała zdobyte doświadczenia do działalności dydaktycznej w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Była autorką licznych artykułów i publikacji. Chętnie dzieliła się swoją wiedzą biorąc czynny udział w licznych konferencjach, spotkaniach środowiska zawodowego. Uczestniczyła w wielu uroczystościach w naszej szkole.

Odznaczona m.in. Medalem im. Florence Nightingale w 2007r.

W dniu 20.09.2022r. odprowadzona na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu przy ul Lipowej w Lublinie. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci.

Wisława Szymborska

Pani Anna Ginalska
Pani Anna Ginalska podczas święta szkoły - rok 2011

NARODOWE CZYTANIE

03.09.2022r.w naszej szkole,podobnie jak w calej Polsce, pochylaliśmy się nad twórczością Adama Mickiewicza. Słuchaczki kierunku terapeuta zajęciowy, odczytały ” Kurchanek Maryli” oraz ” Świteziankę” z repertuaru Ballad i romansów.

9 września 2022r. Dzień Otwarty WORD-u w Chełmie

W programie miedzy innymi znalazła się symulacja wypadku drogowego z udziałem służb ratowniczych, oraz ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez słuchaczy naszej szkoły z kierunku kształcenia technik masażysta. Słuchaczki kierunku  terapeuta zajęciowy przygotowały specjalnie zajęcia z arteterapii dla dzieci. Mieliśmy możliwość rozmowy z żołnierzami 19 Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej z siedzibą w Chełmie. Mogliśmy skorzystać z symulatorów: dachowania, zderzeń i czasu reakcji oraz wysłuchać wykładu na temat zasady działania poduszki powietrznej w samochodzie, popartego pokazem wybuchu takiej poduszki, zademonstrowanym na symulatorze.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie jest bardzo dobrym miejscem do rozpoczęcia odpowiedzialnej i bezpiecznej przygody z motoryzacją m.in. dla słuchaczy naszej szkoły.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

01.10.2002 powitaliśmy nowy Rok Szkolny 2022/ 2023.Wszystkim ,którzy zdecydowali się rozpocząć naukę w naszej szkole oraz tym,którzy ja kontynuują,życzymy samych sukcesów. 

Kadra szkoły na rozpoczęciu roku szkolnego
statuetka za zajęcie II miejsca w turnieju masażu szkół medycznych

IX TURNIEJ MASAŻU SZKÓŁ MEDYCZNYCH

W dniu 26 maja 2022 r stanęliśmy na podium – zdobyliśmy II miejsce w IX TURNIEJU MASAŻU SZKÓŁ MEDYCZNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2022, który odbył się w SP Pracowników Służb Społecznych im. A. Bączkowskiego w Lublinie.Naszą szkołę reprezentowali słuchacze II roku nauki na kierunku kształcenia technik masażysta Jan Nowak i Michał Michalczuk. GRATULUJEMY chłopakom i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły!Duchowym wsparciem była ekipa słuchaczy I i II roku technika masażysty.Wszyscy trzymaliśmy kciuki za naszą drużynę. Turniej połączony był z konferencją pt:. „Sport i zdrowie”, która wzbogaciła wiedzę wszystkich jej uczestników.
Za przygotowanie drużyny i opiekę nad uczestnikami odpowiedzialne były mgr Laura Morow-Panasiuk i mgr Małgorzata Kamińska.
Zdjęcie przedstawi wspólne zdjęcie społeczności szkolnej

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

W dniu 24 czerwca 2022r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym im. Władysławy Szoc w Chełmie. Honorowym gościem uroczystości był Pan Krzysztof Grabczuk – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej . Przybyli do nas również przedstawiciele jednostek współpracujących ze Szkołą w zakresie kształcenia praktycznego – placówek ochrony zdrowia, pomocy społecznej, chełmskich klubów sportowych, chełmskiego Parku wodnego.
Absolwentom kierunków kształcenia technik usług kosmetycznych i technik masażysta wręczone zostały świadectwa i dyplomy, podziękowania i nagrody za osiągnięcia w nauce, wzorową postawę oraz pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Jak co roku uchwałą Rady Pedagogicznej przyznano Tytuły „”Najlepszy Słuchacz i Absolwent Szkoły w zawodzie”. Otrzymały je Absolwentki kierunku kształcenia Technik usług kosmetycznych: Dorota Kiryk i Julia Marzec oraz Absolwenci kierunku kształcenia technik masażysta: Jan Nowak i Michał Michalczuk.
Pozostali słuchacze kierunków kształcenia technik usług kosmetycznych, technik masażysta terapeuta zajęciowy oraz opiekun medyczny otrzymali dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce i pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.
Naszym Absolwentom życzymy, by weszli w nowy rozdział swego życia w pełni sił i energii, wiary i nadziei, że będzie piękne. Niech nie tracą nigdy optymizmu i wiary we własne możliwości.
Ważne są te dni, na które czekamy. One przyniosą z sobą coś nowego.
Być może lepszego i piękniejszego niż to, co minęło.

Zobacz galerię zdjęć 

I ty możesz uratować komuś życie!

Dzisiejsza akcja w Krasnymstawie: “I ty możesz uratować komuś życie!” We współpracy ze sklepami GAMA Chełm nasi wolontariusze: Bogumił i Danusia, oraz koordynatorzy Pani Beata i Pani Małgosia zachęcali do zostania dawcą szpiku. Przy okazji można było zmierzyć ciśnienie oraz skorzystać z masażu biurowego

Dbamy o zdrowie 27-28 maja 2022r

Dbamy o zdrowie 27-28 maja 2022r.Rejestracja niespokrewnionych dawców szpiku DKMS w trzech punktach zlokalizowanych w sklepach GAMMA w Chełmie i Krasnymstawie. Słuchacze szkoły promowali zachowania sprzyjające zdrowiu.

Roztoczański Poleski Ultramaraton Rowerowy 2022

W dniu 14 maja 2022r. podczas Roztoczańsko Poleskiego Ultramaratonu Rowerowego 2022 nasi słuchacze kierunku Technik masażysta odpowiadali za odnowę biologiczną zawodniczek i zawodników. Słuchacze dbali o zdrowie i kondycję zawodników pod czujnym okiem mgr Małgorzaty Kamińskiej i mgr Laury Morow- Panasiuk. <zobacza zdjęcia>
słuchacze kierunku technik masażysta podczas wykonywania masażu dla uczestników roztoczańskiego ultramaratonu rowerowego
Słuchacze oraz komisja i Pani Dyrektor szkoły podczas konkursu migowego

Konkurs języka migowego

W dniu 25.04.2022r. w Szkole Policealnej- Medycznym Studium Zawodowym w Chełmie odbył się wewnątrzszkolny konkurs z języka migowego. W konkursie wzięli udział słuchacze kierunku kształcenia technik masażysta i kierunku kształcenia terapeuta zajęciowy. Organizatorem  konkursu była Pani Jolanta Chodak. W skład Komisji Konkursowej weszli przedstawiciele Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Chełmie (Pan Prezes i Pani Wiceprezes). Zadania konkursowe wymagały dokonania autoprezentacji w PJM, przemigania ułożonego przez siebie tekstu oraz udzielania odpowiedzi w języku migowym na pytania członków Komisji.  Słuchacze uczestniczący  w konkursie wykazali się dużą znajomością słownictwa zarówno podstawowego jak i związanego ze swoim kierunkiem kształcenia, a także prowadzeniem konwersacji w języku migowym z osobami, którzy mają stały kontakt z niesłyszącymi i słabo słyszącymi użytkownikami języka migowego.

WARSZAWA – TARGI KOSMETYCZNE

23–24 kwietnia br. w Nadarzynie, k. Warszawy, odbyły 34. Targi Beauty Forum, największa impreza dla profesjonalistów branży beauty w Polsce. 34. Targi Beauty Forum zgromadziły profesjonalistów, pasjonatów i adeptów szeroko pojętej branży beauty. Podczas targów, Słuchaczki kierunku kształcenia – technik usług kosmetycznych, miały możliwość nawiązania ciekawych kontaktów, zyskania bogatej wiedzy, poznania najnowszych trendów i kierunków rozwoju oraz zgłębienia zagadnień, które aktualnie poruszają branżę. Program Targów obejmował m.in. 40 wykładów w dziewięciu blokach tematycznych w ramach Międzynarodowego Kongresu Kosmetycznego; Scenę Beauty & Nail Point, Scenę Make-up Point – miejsce pokazów znanych wizażystów i akademii. W trakcie trwania targów zorganizowane zostały emocjonujące Mistrzostwa i konkursy, w tym m.in. Konkurs Młodych Talentów o Puchar Blue Diamond – dla uczniów szkół kosmetycznych, w którym udział wzięła nasza Słuchaczka – p. Barbara Praczyk.

Słuchaczki kierunku kształcenia – technik usług kosmetycznych w trakcie konkursu
Wejście do szkoły z powiewającymi flagami biało-czerwonymi z okazji Święta Flagi

2 Maja - Dzień Flagi RP

Dołączamy do akcji #mojaflaga – wejście do szkoły z powiewającymi flagami biało-czerwonymi z okazji Święta Flagi.

OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY TURNIEJ MOTORYZACYJNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH - 2022r.

Do naszych zadań należało zabezpieczenie pierwszej pomocy oraz przygotowanie i sędziowanie w jednej z pięciu  konkurencji . Ocenialiśmy działania pierwszej pomocy przedmedycznej uczestników eliminacji podejmowane  wobec poszkodowanego w zdarzeniu symulowanym wypadku podczas jazdy na rolkach.  Udział w turnieju umożliwił  upowszechnianie wśród uczniów na każdym etapie edukacyjnym wiedzy o bezpieczeństwie, ochronie zdrowia własnego i innych ludzi, oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń. 

Słuchacze szkoły z opiekunem Jadwigą Woźniak na tle Ośrodka Ruchu Drogowego
Nasi słuchacze promują nasze studium w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie.

Promocja naszych zawodów

12 kwietnia odwiedziliśmy Zespół Szkół  Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie. Uczniom szkoły oferowaliśmy masaże relaksacyjne,  krótkie testy z wykorzystaniem chust kolorystycznych  dzięki którym dowiadywali się, jaki mają typ urody. Prezentowaliśmy prace słuchaczy z kierunku terapeuta zajęciowy. Przedstawiliśmy całą ofertę edukacyjną na rok szkolny 2022/23.  Dziękujemy za gościnność, liczymy na spotkanie w naszej szkole.

Konkurs wizażu: "Gold dust-złoty pył".

12 kwietnia 2022 – Puławy – konkurs wizażu. Temat: “Gold dust-złoty pył”.  Startuje Barbara Praczyk, jej modelką jest Natalia Dedera.

W Puławach nie udało się stanąć na podium, ale możemy powalczyć w konkursie na lajki i zdobyć nagrodę. Wszystko zależy od liczby Waszych głosów.

Odwiedź naszego facebooka

zdjęcie przedstawia uczestniczki konkursu Barbarę Praczyk i jej modelkę Natalię Dederę
zdjęcie przedstawia słuchaczy szkoły w trakcie prezentacji kierunku Technik usług kosmetycznych

Dni Otwarte w Medykach

W dniach 29-30.03.2022r. w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym im. Władysławy Szoc w Chełmie odbyły się Dni otwarte. Zainteresowani uczniowie kończący szkoły średnie, mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną oraz warunkami rekrutacji.  <zobacz zdjęcia>  <czytaj artykuł>

Zakończenie roku szkolnego w kierunku Opiekun medyczny

Dnia 2 lutego 2022 odbyła się uroczysta akademia zakończenia roku szkolnego w kierunku kształcenia Opiekun medyczny. Słuchacze tego kierunku po trudach rocznej nauki i egzaminach zawodowych  spotkali się by w gronie nauczycieli i pracowników szkoły odebrać świadectwa ukończenia szkoły oraz nagrody dla najlepszych  słuchaczy w zawodzie. Życzymy wszystkim pozytywnych wyników z egzaminu, zdrowia i pomyślności w życiu rodzinnym oraz realizacji w pracy zawodowej. <zobacz zdjęcia>

Zdjęcie przedstawia słuchaczy kierunku Opiekun medyczny w towarzystwie Pani dyrektor Małgorzaty Szyszkowskiej i Pani Jadwigi Woźniak
Zdjęcie przedstawia prowadzących uroczystość

Święto Szkoły - Dzień Patrona

15 grudnia 2021r. świętowaliśmy 74 lecie istnienia szkoły, wspominaliśmy Patrona Szkoły – Władysławę Szoc. 

Święto szkoły  jest okazją do wspomnień, a one, choć minione, na zawsze pozostają w naszej pamięci… <czytaj artykuł> <zobacz zdjęcia>

Akcja "Szkoła do hymnu"

Społeczność szkoły wzięła udział  w kolejnej edycji akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”. Podobnie jak w ubiegłych latach wspólne odśpiewaliśmy hymn narodowy w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11

Społeczność szkoły przed budynkiem szkoły śpiewa hymn polski

Akcja "Szkoła pamięta"

Słuchacze kierunku Terapeuta  zajęciowy złożyli kwiaty przy mogile pod szpitalem upamiętniając ofiary mordu z 12 stycznia 1940 roku dokonanego przez niemieckich żołnierzy. W zbrodniczej akcji w brutalny sposób zostało zamordowanych 450 pacjentów  szpitala psychiatrycznego. Pamiętamy.

Dzień Edukacji Narodowej

W tym roku Dzień Edukacji Narodowej obchodziliśmy 16 października 2021r.
W trakcie uroczystości wręczono nagrody Dyrektora Szkoły wyróżnionym pracownikom, a klasy pierwsze odebrały indeksy i złożyły ślubowanie na sztandar szkoły

Zdjęcie przedstawia poczet sztandarowy

Dzień urody

4 października w naszej szkole odbył się Dzień urody. Wzięły w nim udział wszystkie kierunki kształcenia. Każdy z nich zaprezentował swoje umiejętności podkreślając dbanie o zdrowy styl życia.

1 października w pracowni kosmetycznej odbyło się szkolenie kosmetyczne firmy „Jadwiga”. Szkoleniowiec firmy zapoznała słuchaczki II roku z preparatami kosmetycznymi firmy i metodyką wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych na skórze twarzy

Zdjęcie przedstawia zabieg kosmetyczny twarzy

Wycieczka dydaktyczno-rekreacyjna

Pod koniec lata, w ciepłym wczesno wrześniowym dniu nasza szkoła wraz z opiekunami wybrała się na wycieczkę do Krasnobrodu i Zwierzyńca. Był piękny, słoneczny dzień. Podróż odbyliśmy autokarem. Przypomnieliśmy sobie od razu jak należy się zachować będąc przynależnym do grupy. W dzisiejszych czasach ludzie skupieni są tak bardzo na własnym „ja”, często zapominamy o tak ważnych wartościach, jak współpraca, koneksja z innymi ludźmi i troska o siebie nawzajem. To takie cudowne, ta możliwość wymiany doświadczeń, wiedzy i wspólnych zainteresowań. Taka możliwość niezwykle zbliża i zawsze sobą coś nowego wnosi do naszego codziennego życia. Po przybyciu na miejsce zgodnie z planem, mieliśmy przyjemność doświadczyć obfitości magicznej krainy, jaką kryje w sobie piękno natury. Jest to wyjątkowy klimat i atmosfera. Gęste lasy, cisza, rzadka zabudowa, jakbyśmy przenieśli się na inną stronę życia, niż te, które my na co dzień doświadczamy. W jednym z zacisznych zakątków tych malowniczych krajobrazów mieliśmy szansę odkryć i zgłębić realizację i działalność samego charakteru Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Poznaliśmy wewnętrzny proces udzielania opieki zdrowotnej, realizacji programu zabiegów, które mają na celu wspomóc organizm ludzki, dać mu optymalne warunki. Z pomocą urządzeń infrastruktury uzdrowiskowej i rehabilitacyjnych, które poznaliśmy, nie tylko człowiek nabiera odporności i stymulacji do wydajniejszej walki z zaburzeniem funkcji w organizmie, z tak zwaną przez nas chorobą, ale i mogą zaczerpnąć nowej wiedzy od ich opiekunów odnośnie codziennej pielęgnacji i właściwego postępowania, które ułatwi ich życie codzienne, jak i również zapobiegnie późniejszym zaburzeniom wewnętrznym. Na zewnątrz już było widać wczesne jesienne zmiany, kolory nabierały drugiego życia. Podopieczni sanatorium jednak nie czuli chłodu, byli bardzo pogodni i uśmiechnięci. Musieliśmy się jednak pożegnać z tym uroczym miejscem i ruszyliśmy na Roztocze, tam czekały już na nas dalsze atrakcje. To wspaniałe miejsce na łonie przyrody, pełne zieleni, które dodatkowo cieszy oko licznymi zabytkami, jak kościół na wodzie. Każdy nasz dzień to szalona gonitwa, ciągłe powtarzanie tych samych schematów. Ścigamy się z czasem i z otoczeniem, które nie sprzyja prawdziwemu wyciszeniu i refleksji. Musimy więc znaleźć naszą oazę spokoju. Takim właśnie zapomnianym zakątkiem, który swym urokiem i wszechobecną ciszą przyciąga zmęczonych codziennością gości, jest Roztocze. Występuje tu unikalna flora i fauna, dlatego też utworzono tu Roztoczański Park Narodowy, jak i liczne rezerwaty. Kolejny punkt z naszej listy mogliśmy odhaczyć za spełniony. Kajakiem po roztoczu, chyba na to właśnie wszyscy tak czekaliśmy od samego rana, gdy tylko wyjechaliśmy spod naszej szkoły. Spływ kajakowy to była fantastyczna przygoda. Uśmiech na twarzach był żywym dowodem, tego jak świetnie się wspólnie bawiliśmy. Nawet osoby, które miały obawy, całkowicie zapomniały, pod koniec nic nie żałowały, mówiąc, że za szybko uciekł czas i chcieliby jeszcze raz. Były wywrotki, tańce z żywiołami, ale najwięcej było śmiechu i pozytywnej energii, która była z nami aż do końca. Spływ zakończyliśmy wyścigiem, chyba przebudziła się w nas dziecięca werwa, a może i też nutka szaleństwa, dzielnie walczyliśmy, właściwie z samym sobą, a i żeby wytrzymać z wiosłami, które dały nam niezły wycisk. Zdrowo umęczeni, odżywieni cudownym powietrzem i widokami, przyszedł i czas na posiłek dla reszty zmysłów. Udaliśmy się więc na grilla. W równie malownicze miejsce. Po czym nadeszła pora na zapoznanie się bliżej z okolicą. Spacer po sercu miejscowego parku. Jest tam kościół pw. św. Jana Nepomucena w barokowym stylu, wybudowany na wyspie, który nie znalazł się na niej przypadkowo. Warto zatrzymać się i zobaczyć taką atrakcję oraz poznać historię tego miejsca. My również nie pominęliśmy tego, zaraz po objedzeniu się lokalnymi lodami, zwiedziliśmy i tą wspaniałą architekturę. Cali i zdrowi, choć pozytywnie zmęczeni wróciliśmy do naszego kierowcy, który świetnie poradził sobie z każdym zaskakującym zakrętem, na tych wyjątkowo wąskich uliczkach, które już mieliśmy za sobą. Tak zakończyliśmy naszą wrześniową przygodę. Bliżsi sobie i zadowoleni ze wspomnień.

Pozdrawiam,

Karolina- słuchaczka kierunku kształcenia opiekun medyczny

Akcja “Narodowe czytanie” – w dniu 6 września społeczność szkoły wzięła udział w akcji czytania utworu  Gabrieli Zapolskiej “Moralność Pani Dulskiej”.

Kontakt do nas:

telefon: +48 825652651
mail: sekretariat@medyki-chelm.pl

ul.Szpitalna 50
22-100 Chełm

Skip to content