Wydarzenia z życia szkoły

Kierunki kształcenia

Kształcimy bezpłatnie w zawodach medycznych i społecznych w formie dziennej. stacjonarnej i zaocznej.

Rekrutacja 2024/25

Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną na rok szkolny 2024/25. Zarejestruj się on-line.

Wydarzenia szkolne

Sprawdź co ostatnio wydarzyło się w szkole. Poznaj nasze działania na rzecz środowiska.

Słuchacze studium podczas kwesty na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków na chełmskim cmentarzu

Kwesta

CHEŁMSKIE MEDYKI we współpracy z Stowarzyszeniem WeRwA włączyły się do Kwesty na renowację zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Parafialnym w Chełmie

Plakat dotyczący kwesty na rezcz renowacji zabytkowych nagrobków na chełmskim cmentarzu
Dyplom za udział w akcji pamiętamy otrzymany od Ministra Edukacji i Nauki

Pamiętamy

Modlitwą oraz zapalonym zniczem,daliśmy wyraz naszej pamieci o zamordowanych pacjentach szpitala psychiatrycznego w okresie II wojny światowej. Słuchaczki kierunku terapeuta zajęciowy wykonały wieniec,który spoczął na zbiorowej mogile.

Mogiła zamordowanych pacjentów szpitala psychiatrycznego w okresie II wojny światowej
Mogiła zamordowanych pacjentów szpitala psychiatrycznego w okresie II wojny światowej

Dzień urody

W dniu 28 października 2023r. słuchacze naszej szkoły po raz kolejny podjęli się organizacji Dnia Urody w Medykach. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności. Swoje umiejętności zaprezentowały wszystkie kierunki kształcenia. Można było skorzystać z wielu zabiegów i warsztatów. Każdy znalazł coś dla siebie.

Słuchacze kierunki higienistka stomatologiczna oraz dyrektor szkoły Małgorzata Szyszkowska
Słuchacze szkoły wiwatujący w dniu światowy dzień młodzieży PCK

Dzień młodzieży PCK

25 października  symbolicznie znakiem  ,,żywego czerwonego krzyża” wspólnie świętujemy Dzień Młodzieży PCK 😊

Dziękujemy Wam za czas, zaangażowanie i każdy najmniejszy choćby gest dobroci.

Życzymy by każdy dzień uczył Was jeszcze nowych rzeczy, pozwalał dostrzegać dobroć ludzi i zadowolenie potrzebujących oraz przynosił satysfakcję z podejmowanych działań.
Oby wasz zapał nigdy nie wygasł, lecz „wędrował” jak iskierka dalej, zasilając szeregi Czerwonokrzyskich Zapaleńców.

Dzień Edukacji Narodowej

18 października  2023 r.  świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Były życzenia, podziękowania, gratulacje, nagrody Dyrektora szkoły dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Słuchacze rozpoczynający naukę złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.  <galeria fotografii>

Senioriada Chełmska

W dniu 29 września na skarpie przy Chełmskim Domem Kultury na Skarpie odbywa się Senioriada Chełmska pod patronatem Prezydenta Miasta Chełm. Jesteśmy tu. Słuchacze studium oferowali pomiary ciśnienia i masaż

TARGI PRACY i EDUKACJI

26 września 2023 r. aktywnie uczestniczyliśmy w TARGACH PRACY I EDUKACJI w Krasnymstawie, prezentując ofertę szkoleniową szkoły. Słuchacze kierunku OPIEKUN MEDYCZNY i TECHNIK MASAŻYSTA świetnie zaprezentowali umiejętności nabyte podczas nauki.

słuchacze studium podczas targów w Krasnymstawie
Słuchacze szkoły podczas Narodowego Czytania 2023

NARODOWE CZYTANIE 9.09.2023 r.

Tegoroczną lekturą podczas 12. odsłony Narodowego Czytania była powieść Elizy Orzeszkowej  Nad Niemnem. To jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160 – lecie obchodzone jest w 2023 roku.

Wybrane fragmenty odczytali słuchacze kierunku technik masażysta oraz opiekun medyczny.

ROPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/24

W poniedziałek 04.09.2023r.rozpoczęliśmy nowy Rok Szkolny 2023/24. Mamy nadzieję, że Nasi Słuchacze oraz Grono Pedagogiczne solidnie wypoczęli i z zapasem energii wyglądają nowych edukacyjnych wyzwań, które już niebawem nadejdą. Wszystkim życzymy samych sukcesów!

słuchacze szkoły w trakcie rozpoczęcia roku szkolnego
Od prawej Pani Dyrektor Małgorzata Syszkowska, Pani Kierownik ksztłacenia praktycznego Pani Jadwiga Woźniak w trakcie rozpoczecia roku szkolnego

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie pożegnała kolejnych absolwentów w roku szkolnym 2022/2023

W Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym im. Władysławy Szoc w Chełmie w dniu 23 czerwca 2023r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.W tym dniu żegnaliśmy Absolwentów kierunków kształcenia: technik masażysta w kształceniu dziennym i stacjonarnym, terapeutę zajęciowego w kształceniu stacjonarnym oraz technika usług kosmetycznych i technika sterylizacji medycznej w kształceniu zaocznym.

Uroczystość uświetnili dostojni goście: posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anna Dąbrowska-Banaszek, Pan Krzysztof Grabczuk, Marszałka  Województwa Lubelskiego reprezentowała Pani Milena Petla – kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Chełmie,   Lubelskiego Kuratora Oświaty reprezentowała Pani Elżbieta Denejko – kierownik Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie, prezydenta Miasta Chełm reprezentowała Pani Renata Ciepłowicz – sekretarz Miasta Chełma, na uroczystości nie zabrakło przedstawicieli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych dr Beaty Fałdy- prorektora ds. studenckich i Zygmunta Gardzińskiego – kierownika Działu Współpracy z Zagranicą. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele pracodawców zakładów ochrony zdrowia, pomocy społecznej współpracujący ze szkołą w realizacji praktycznej nauki zawodu oraz liczne grono przedstawicieli  jednostek, z którymi szkoła współpracuje realizując zadania z zakresu promocji zdrowia.

Absolwentom zostały wręczone świadectwa ukończenia szkoły. Osobom, które wyróżniły się  wzorową postawą oraz pracą na rzecz szkoły i środowiska lokalnego wręczono dyplomy i nagrody.

Jak co roku Uchwałą Rady Pedagogicznej przyznano Tytuły „Najlepszy Słuchacz i Absolwent Szkoły w zawodzie”. W 2023 r. tytuł otrzymali Absolwenci: Agnieszka Klasura z kierunku kształcenia technik masażysta dzienny, Katarzyna Suchań z kierunku kształcenia technik masażysta stacjonarny, Natalia Jakubczak z kierunku kształcenia technik usług kosmetycznych zaoczny, Eliza Jaworska z kierunku kształcenia terapeuta zajęciowy stacjonarny oraz Sylwia Berus kierunek kształcenia technik sterylizacji medycznej zaoczny.

Gratulacje i podziękowania skierowane zostały także do Pani Sylwii Berus, Jakuba Kursy ii Erka Lizera za 100% frekwencjęw całym cyklu kształcenia. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!

Dyrektor szkoły Małgorzta Szyszkowska podsumowała miniony rok pracy szkoły a Absolwentom złożyła gratulacje i życzenia powodzenia w kolejnych etapach życia osobistego i zawodowego: „Obyście osiągnęli wszystkie swoje marzenia i cele. Podróż życia niesie ze sobą zarówno wyzwania, jak i szanse. Obyście nieśli swojego ducha tak, aby wykorzystać szanse i pokonać wyzwania. Życzymy Wam wytrwałości oraz pięknych dni. Kochajcie siebie, abyście umieli kochać innych. Żyjcie dla innych, abyście żyli w pełni dla siebie”. Wszystkim złożyła życzenia udanych wakacji i urlopów.

Moje życie w moich rękach

Słuchacze Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Władysławy Szoc w Chełmie w działaniach dla środowiska mieszkańców Gminy Ruda Huta.

W dniu 25 maja 2023r. w Rudzie Hucie odbyła się konferencja połączona z warsztatami pt. „„Moje życie w moich rękach”, zorganizowana przez Gminę Ruda Huta. Tematyka konferencji dotyczyła profilaktyki onkologicznej i zdrowego stylu życia. Nauczyciel naszej szkoły mgr fizjoterapii Laura Morow-Panasiuk prezentowała wykład pt. „Automasaż po mastektomii, jako skuteczny sposób powrotu do zdrowia”. Uczestnicy spotkania mogli skorzystać z warsztatów i konsultacji zdrowotnych przeprowadzanych przez naszych słuchaczy oraz studentów PANS w Chełmie.   Słuchacze Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Władysławy Szoc w Chełmie  podczas warsztatów wykonywali zabiegi  chętnym uczestnikom spotkania, udzielali porad w zakresie zdrowego stylu życia: słuchacze kierunku Technik masażysta wykonywali masaże, przyszli opiekunowie medyczni wykonywali pomiary ciśnienia tętniczego, pomiary masy ciała i obliczali BMI, na trenażerach uczyli zasad samobadania piersi, słuchaczki kierunku technik usług kosmetycznych wykonywały zabiegi kosmetyczne oraz udzielały porad. Słuchacze, zgodnie ze swoimi przyszłymi profesjami, promowali zasady zdrowego stylu życia.

Udział w takich akcjach pokazuje, że szkoła uczy przez działanie.

Konkurs na krzyżówkę magazynu Beauty Forum

Słuchaczki studium kierunku Technik usług kosmetycznych wygrały konkurs na krzyżówkę ogłoszony przez magazyn Beauty Forum. W najnowszym wydaniu magazynu została opublikowana krzyżówka autorstwa słuchaczek Natalii Jakubczak i Oliwii Przychodaj. Gratulujemy

DZIEŃ TAŃCA

29 kwietnia 2023 r. – to Dzień Tańca – Chełmski Dom Kultury zorganizował Turniej Tańca Towarzyskiego TAKT – a słuchacze Kierunku technik masażysta II rok Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Władysławy Szoc w Chełmie wspierali tańczących, zapewniając bogatą ofertę masażu sportowego i odnowy biologicznej. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie do współpracy przy tak fantastycznej imprezie. Dla nas była to, całkiem przyjemna praca wzbogacająca warsztat kompetencji naszych słuchaczy, co w naszej szkole jest priorytetowym działaniem.

Dzień Tańca - tańczące pary
Słuchacz kierunku technik masażysta podczas masażu uczestniczki konkursy

X Turnieju Masażu Szkół Medycznych Województwa Lubelskiego

Dnia 21 kwietnia 2023 r. słuchacze i nauczyciele Szkoły Policealnej – Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie wzięli udział w X Turniej Masażu Szkół Medycznych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Lubelskie. Turniej masażu  połączony był z II Konferencją naukową pn. „Bialskie spotkania z fizjoterapią
i masażem”. Turniej i konferencję organizowała  Szkoła  Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej.

 Celem Turnieju jest popularyzacja zawodu technika masażysty w środowisku lokalnym, integracja zespołów szkolnych szkół policealnych Województwa Lubelskiego kształcących
w zawodzie technik masażysta, nawiązanie jak najlepszej współpracy między drużynami oraz Szkołami, rozwijanie zainteresowania zawodem oraz wdrażanie do samokształcenia, a także zdobycie umiejętności wykraczających poza podstawę programową w zakresie masażu  oraz zwiększających konkurencyjność techników masażystów na rynku pracy.

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie, jako jedyna w naszym mieście i regionie kształci na kierunku kształcenia technik masażysta. Słuchacze naszej szkoły uczy kadra o wysokich kompetencjach, kształcenie odbywa się na najwyższym poziomie i w doskonale wyposażonych pracowniach zawodowych. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych szkoleniach, konferencjach, kursach zawodowych.

Tradycją szkoły jest, że rokrocznie stajemy na podium w Turniejach masażu.  W tym roku jest to już 10 udział,  zdobyliśmy III miejsce w X TURNIEJU MASAŻU SZKÓŁ MADYCZNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2023. Naszą szkołę reprezentowały słuchaczki II roku nauki kierunku kształcenia technik masażysta Agnieszka Klasura i Katarzyna Suchań. GRATULUJEMY dziewczynom i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły! Duchowym wsparciem była ekipa słuchaczy I i II roku technika masażysty. Wszyscy trzymaliśmy kciuki za naszą drużynę.

Turniej masażu połączony był z II Konferencją naukową „Bialskie spotkania
z fizjoterapią i masażem”, która wzbogaciła wiedzę wszystkich jej uczestników. Uczestniczki Turnieju przygotowywały się do udziału pod czujnym okiem nauczycielek Szkoły Policealnej – Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie Pani Laury Morow-Panasiuk
i Magdaleny Czerniakiewicz-Kosteckiej.

XXIX Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża

W bieżącym roku startowało 7 drużyn. Pierwsze miejsce w kategorii szkół średnich zdobyło II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie, a w kategorii Szkoły Policealne- Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, słuchacze z kierunku kształcenia opiekun medyczny. II LO w Chełmie będzie reprezentować nasz rejon na etapie okręgowym 13 maja w Lublinie. Zadania obejmowały udzielanie pierwszej pomocy w: nagłym zatrzymaniu krążenia, w bólach w klatce piersiowej, w oparzeniu, w urazach narządu ruchu, w amputacji urazowej, w krwawieniu z nosa, orazw obrażeniach w wyniku wypadku komunikacyjnego. Sędziami mistrzostw byli przyszli ratownicy z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, pracownicy SP-MSZ, Policjanci z Chełma, przedstawiciele PCK w Chełmie. Zadaniem uczestników było zespołowe  zapewnienie bezpiecznej pomocy poszkodowanym. Zwyciężyli wszyscy. Dali sobie szansę przećwiczenia w warunkach symulowanych działań ratowniczych.

W zawodach uczestniczyły drużyny:

  • II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie
  • Zespół Szkół Technicznych w Chełmie
  • IV Liceum Ogólnokształcące w Chełmie
  • Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie
  • Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie,
  • Zespół Szkół Hotelarskich i Gastronomicznych w Chełmie
  • Szkoła Policealna-Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie
słuchaczki studium: Patrycja Szymczuk wykonała makijaż w stylu "Boho" na modelce Klaudii Kosteckiej.
wręczanie nagród Patrycja Szymczuk wykonała makijaż w stylu "Boho" na modelce Klaudii Kosteckiej.

Konkurs makijażu

19.04.2023 r, po raz kolejny, wystartowaliśmy w Konkursie Makijażu organizowanym podczas Konferencji Kosmetycznej przez SP MSZ w Puławach. Patrycja Szymczuk wykonała makijaż w stylu “Boho” na modelce Klaudii Kosteckiej. Słuchaczka wykazała się dużą kreatywnością i pomysłowością. GRATULUJEMY

TARGI KOSMETYCZNE BEAUTY FORUM WARSZAWA 2023

1 kwietnia 2023r. w Warszawie odbyły Targi Beauty Forum- największa impreza dla profesjonalistów branży beauty w Polsce. Targi Beauty Forum zgromadziły profesjonalistów, pasjonatów i adeptów szeroko pojętej branży beauty. Podczas targów, Słuchaczki kierunku kształcenia – technik usług kosmetycznych, miały możliwość zapoznać się z bogatą ofertą kosmetyczną wszystkich wystawców, poznać najnowsze trendy i urządzenia dostępne na rynku dominujące w branży beauty. Program Targów obejmował m.in. wykłady, pokazy, mistrzostwa oraz konkursy z różnych dziedzin kosmetologii. W trakcie trwania targów zorganizowane zostały dla uczniów szkół kosmetycznych emocjonujące Mistrzostwa i konkursy, w tym m.in. Konkurs Młodych Talentów o Puchar Blue Diamond, którego tematem było wykonanie makijażu w stylu „Mysterious elf”- udział w Konkursie wzięła nasza Słuchaczka – p. Barbara Praczyk.

Konkurs Młodych Talentów o Puchar Blue Diamond - gala finałowa
Konkurs Młodych Talentów o Puchar Blue Diamond - słuchaczki szkoły w trakcie przygotowań

Dzień Drzwi Otwartych - 2023.03.08

W Szkole Policealnej -Medycznym Studium Zawodowym miały  miejsce Dni Otwarte. Osoby zainteresowane, które odwiedziły mury naszej szkoły mogły zapoznać  się z ofertą edukacyjną jaką dysponujemy tj. obejrzeć specjalistyczne pracownie, posłuchać o specyfice zawodów w jakich kształcimy oraz uczestniczyć w warsztatach organizowanych przez Słuchaczy takich kierunków jak: terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej. Przedsięwzięcie cieszyło się sporym zainteresowaniem uczniów szkół średnich oraz chętnych chcących podjąć naukę w naszej szkole.

Mobilna akcja krwiodawstwa

W dniu 08 marca 2023 roku na terenie Szkoły Policealnej-Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie odbyła się  mobilna akcja krwiodawstwa ,,oddając krew dajesz kolejną szansę”, w której uczestniczyli: służby mundurowe, ludzie dobrego serca. Krew oddało 30 osób. Zbiórka krwi będzie przeznaczona dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych województwa lubelskiego.

Akcję wspierali RCKiK w Lublinie, przychodnia SDA MED, PCK, WORD, SIGMA szkoła jazdy, cukiernia Kijewscy, kwiaciarnia Małgońka, FOLUmed, Centrum KseroGrafii Laser ENCUT, print REVOLUTION, lokalne media. Wszystkim zaangażowanym w akcję serdecznie dziękujemy.

Wycieczka dydaktyczna - Body Worlds Vital

Słuchacze z kierunków: terapeuta zajęciowy, technik masażysta I i II dzienny i stacjonarny oraz opiekun medyczny Szkoły Policealnej Medycznego Studium Zawodowego mogli doświadczyć tego niezwykłego uczucia, jakim była fascynująca podróż do wnętrza ciała ludzkiego. To emocjonujące wydarzenie wywarło na wszystkich ogromne wrażenie, nikt bowiem nie przypuszczał, że nasz organizm kryje w sobie tyle tajemnic.

11 luty - Światowy Dzień Chorego

Odział Rejonowy PCK wraz ze Szkołą Policealną – Medycznym Studium Zawodowym im. Władysławy Szoc w Chełmie  w klubie seniora “Czas” przeprowadzili badania profilaktyczne: -badanie ciśnienia, saturacji, glikemii; -warzenie, -mierzenie i obliczanie BMI, -masaż “work-site”;  -nauka samobadania piersi.

słuchacze szkoły w towarzystwie pracowników pck

ZAKOŃCZENIE ROKU W KIERUNKU OPIEKUN MEDYCZNY

Absolwenci kierunku kształcenia Opiekun medyczny w dniu 31-01-2023r. otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Gratulujemy wszystkim Absolwentom i życzymy samych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Brylantowy Jubileusz Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Władysławy Szoc w Chełmie

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowym im. Władysławy Szoc w Chełmie w dniu 22 listopada 2022r. obchodziła Jubileusz 75-lecia. Medyki Chełmskie to najstarsza szkoła medyczna na Lubelszczyźnie z tradycją i bogatą historią. To, co minęło nie zostało utracone, w myśl motta, jakie przeświecało uroczystości „Przyszłość jest prezentem, jaki daje nam przeszłość”.

W tych szczególnych listopadowych dniach, przywołaliśmy pamięć pierwszej Pani Dyrektor, Patrona Szkoły Władysławy Szoc.  Dyrektor Szocowa 6 listopada 1947 r. została powołana przez władze wojewódzkie do zorganizowania szkoły kształcącej pielęgniarki, kadry jakże potrzebne dla ochrony zdrowia i życia w powojennej Polsce.

Dzień wcześniej w Parafii pod wezwaniem Świętej Matki Teresy z Kalkuty w Chełmie odbyła się uroczysta msza święta. Pracownicy, emerytowani pracownicy oraz słuchacze uczcili pamięć zmarłych Pracowników oraz Absolwentów, którzy tworzyli historię szkoły.

Jubileuszową uroczystość75-lecia zaszczycili liczni goście. Dyrektor Szkoły Małgorzata Szyszkowska powitała posłów na Sejm RP: Panią Annę Dąbrowską- Banaszek, Pana Krzysztofa Grabczuka, Marszałka Województwa Lubelskiego reprezentowała Pani Milena Petla  – kierownik filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie, Panią Teresę Misiuk –  lubelskiego Kuratora Oświaty, Pana Jakuba Banaszka – Prezydenta Miasta Chełm, Panią Jolantę Skrzek – zastępcę Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, ks. Adama Sowę -wikariusza parafii pw. św. Matki Teresy z Kalkuty w Chełmie.  W obchodach święta uczestniczyli również dyrektorzy wszystkich policealnych szkół medycznych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Lubelskie. Nie zabrakło współpracujących ze Szkołą dyrektorów placówek oświatowych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, przedstawicieli służb mundurowych oraz wielu  instytucji i stowarzyszeń.

Szkoła do hymnu

Już po raz kolejny 10 listopada przystąpiliśmy do udziału w  akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”. Podobnie jak w ubiegłych latach odśpiewaliśmy hymn narodowy w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości.

DZIEŃ URODY W CHEŁMSKICH MEDYKACH

Każdy kto odwiedził nas 22.10.2022 w Dniu Urody znalazł coś dla siebie – relaks, urodę i zdrowie. Dziękujemy i zapraszamy ponownie do szkoły.

zabieg kosmetyczny na dłoniach

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Wiersz o wielkiej wdzięczności”
K. I. Gałczyńskiego
W życiu to takie proste:
przyszedł człowiek, rękę uścisnął, podziękował,
ale w poezji trudniej,
poezja to trudne słowa.
Uścisk dłoni to jedna chwila,
gest paru sekund,
ale poezja ma być jak drzewo, co się schyla
nad nurtem naszego wieku;
i ptaki mają być na tym drzewie,
i promieni słonecznych wiele.
Ja w tym wierszu wypowiadam całego siebie
dla was i o was, nauczyciele;
fizycy i matematycy,
poloniści i biologowie,
pochwałę waszej pracy
śpiewam w gorącym słowie.
Bezmierny mój dług wdzięczności,
więc strof mi potrzeba jak w słońcu grająca kapela,
żeby po całym kraju rozsławił się, rozgłosił
wysiłek nauczyciela.
Jakże nie pisać wiersza,
jakże nie płonąć w podzięce
za światło, co się rozszerza,
za dar najpiękniejszy, za wiedzę!
Nasz świat jest słonecznym światem,
nasz świat na wiedzy stoi –
i dlatego dziś wieńczę oświatę,
o przyjaciele moi.
Dzień Edukacji Narodowej obchodzony 14 października w naszej szkole celebrowaliśmy nieco wcześniej. Jak co roku podczas uroczystości wręczone zostały indeksy Słuchaczom pierwszego roku, którzy ślubując oficjalnie stali się członkami szkolnej społeczności.
Pani Dyrektor mgr Małgorzata Szyszkowska, wręczyła także nagrody wyróżnionym nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. Całość uświetnili popisami artystycznymi Rostoslav Popek, dający krótki koncert na trąbce oraz Aneta Borkowska z autorskim monodramem kabaretowym.

Anna Ginalska 1935-2022

Absolwentka Szkoły Pielęgniarskiej w Chełmie w 1952r.

Współorganizatorka pierwszych w Polsce Wyższych Studiów Pielęgniarskich w Lubelskiej Akademii Medycznej. Od 1975r. pracowała w Światowej Organizacji Zdrowia na stanowisko eksperta, członka zespołu P.O.Z. w Nigerii, gdzie przygotowywała zespół nauczycieli – wykładowców dla szkół medycznych. Opracowała skrypt dla pracowników służby zdrowia do wykorzystania w Nigerii i Ghanie. Stale współpracowała ze środowiskiem pielęgniarskim, brała udział w pracach Głównego Komitetu Olimpiad średnich szkół medycznych oraz współpracowała z miesięcznikiem “Pielęgniarka i Położna”. Pani Anna Ginalska wykorzystała zdobyte doświadczenia do działalności dydaktycznej w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Była autorką licznych artykułów i publikacji. Chętnie dzieliła się swoją wiedzą biorąc czynny udział w licznych konferencjach, spotkaniach środowiska zawodowego. Uczestniczyła w wielu uroczystościach w naszej szkole.

Odznaczona m.in. Medalem im. Florence Nightingale w 2007r.

W dniu 20.09.2022r. odprowadzona na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu przy ul Lipowej w Lublinie. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci.

Wisława Szymborska

Pani Anna Ginalska
Pani Anna Ginalska podczas święta szkoły - rok 2011

NARODOWE CZYTANIE

03.09.2022r.w naszej szkole,podobnie jak w calej Polsce, pochylaliśmy się nad twórczością Adama Mickiewicza. Słuchaczki kierunku terapeuta zajęciowy, odczytały ” Kurchanek Maryli” oraz ” Świteziankę” z repertuaru Ballad i romansów.

9 września 2022r. Dzień Otwarty WORD-u w Chełmie

W programie miedzy innymi znalazła się symulacja wypadku drogowego z udziałem służb ratowniczych, oraz ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez słuchaczy naszej szkoły z kierunku kształcenia technik masażysta. Słuchaczki kierunku  terapeuta zajęciowy przygotowały specjalnie zajęcia z arteterapii dla dzieci. Mieliśmy możliwość rozmowy z żołnierzami 19 Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej z siedzibą w Chełmie. Mogliśmy skorzystać z symulatorów: dachowania, zderzeń i czasu reakcji oraz wysłuchać wykładu na temat zasady działania poduszki powietrznej w samochodzie, popartego pokazem wybuchu takiej poduszki, zademonstrowanym na symulatorze.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie jest bardzo dobrym miejscem do rozpoczęcia odpowiedzialnej i bezpiecznej przygody z motoryzacją m.in. dla słuchaczy naszej szkoły.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

01.10.2002 powitaliśmy nowy Rok Szkolny 2022/ 2023.Wszystkim ,którzy zdecydowali się rozpocząć naukę w naszej szkole oraz tym,którzy ja kontynuują,życzymy samych sukcesów. 

Kadra szkoły na rozpoczęciu roku szkolnego
statuetka za zajęcie II miejsca w turnieju masażu szkół medycznych

IX TURNIEJ MASAŻU SZKÓŁ MEDYCZNYCH

W dniu 26 maja 2022 r stanęliśmy na podium – zdobyliśmy II miejsce w IX TURNIEJU MASAŻU SZKÓŁ MEDYCZNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2022, który odbył się w SP Pracowników Służb Społecznych im. A. Bączkowskiego w Lublinie.Naszą szkołę reprezentowali słuchacze II roku nauki na kierunku kształcenia technik masażysta Jan Nowak i Michał Michalczuk. GRATULUJEMY chłopakom i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły!Duchowym wsparciem była ekipa słuchaczy I i II roku technika masażysty.Wszyscy trzymaliśmy kciuki za naszą drużynę. Turniej połączony był z konferencją pt:. „Sport i zdrowie”, która wzbogaciła wiedzę wszystkich jej uczestników.
Za przygotowanie drużyny i opiekę nad uczestnikami odpowiedzialne były mgr Laura Morow-Panasiuk i mgr Małgorzata Kamińska.
Zdjęcie przedstawi wspólne zdjęcie społeczności szkolnej

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

W dniu 24 czerwca 2022r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym im. Władysławy Szoc w Chełmie. Honorowym gościem uroczystości był Pan Krzysztof Grabczuk – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej . Przybyli do nas również przedstawiciele jednostek współpracujących ze Szkołą w zakresie kształcenia praktycznego – placówek ochrony zdrowia, pomocy społecznej, chełmskich klubów sportowych, chełmskiego Parku wodnego.
Absolwentom kierunków kształcenia technik usług kosmetycznych i technik masażysta wręczone zostały świadectwa i dyplomy, podziękowania i nagrody za osiągnięcia w nauce, wzorową postawę oraz pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Jak co roku uchwałą Rady Pedagogicznej przyznano Tytuły „”Najlepszy Słuchacz i Absolwent Szkoły w zawodzie”. Otrzymały je Absolwentki kierunku kształcenia Technik usług kosmetycznych: Dorota Kiryk i Julia Marzec oraz Absolwenci kierunku kształcenia technik masażysta: Jan Nowak i Michał Michalczuk.
Pozostali słuchacze kierunków kształcenia technik usług kosmetycznych, technik masażysta terapeuta zajęciowy oraz opiekun medyczny otrzymali dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce i pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.
Naszym Absolwentom życzymy, by weszli w nowy rozdział swego życia w pełni sił i energii, wiary i nadziei, że będzie piękne. Niech nie tracą nigdy optymizmu i wiary we własne możliwości.
Ważne są te dni, na które czekamy. One przyniosą z sobą coś nowego.
Być może lepszego i piękniejszego niż to, co minęło.

Zobacz galerię zdjęć 

I ty możesz uratować komuś życie!

Dzisiejsza akcja w Krasnymstawie: “I ty możesz uratować komuś życie!” We współpracy ze sklepami GAMA Chełm nasi wolontariusze: Bogumił i Danusia, oraz koordynatorzy Pani Beata i Pani Małgosia zachęcali do zostania dawcą szpiku. Przy okazji można było zmierzyć ciśnienie oraz skorzystać z masażu biurowego

Dbamy o zdrowie 27-28 maja 2022r

Dbamy o zdrowie 27-28 maja 2022r.Rejestracja niespokrewnionych dawców szpiku DKMS w trzech punktach zlokalizowanych w sklepach GAMMA w Chełmie i Krasnymstawie. Słuchacze szkoły promowali zachowania sprzyjające zdrowiu.

Roztoczański Poleski Ultramaraton Rowerowy 2022

W dniu 14 maja 2022r. podczas Roztoczańsko Poleskiego Ultramaratonu Rowerowego 2022 nasi słuchacze kierunku Technik masażysta odpowiadali za odnowę biologiczną zawodniczek i zawodników. Słuchacze dbali o zdrowie i kondycję zawodników pod czujnym okiem mgr Małgorzaty Kamińskiej i mgr Laury Morow- Panasiuk. <zobacza zdjęcia>
słuchacze kierunku technik masażysta podczas wykonywania masażu dla uczestników roztoczańskiego ultramaratonu rowerowego
Słuchacze oraz komisja i Pani Dyrektor szkoły podczas konkursu migowego

Konkurs języka migowego

W dniu 25.04.2022r. w Szkole Policealnej- Medycznym Studium Zawodowym w Chełmie odbył się wewnątrzszkolny konkurs z języka migowego. W konkursie wzięli udział słuchacze kierunku kształcenia technik masażysta i kierunku kształcenia terapeuta zajęciowy. Organizatorem  konkursu była Pani Jolanta Chodak. W skład Komisji Konkursowej weszli przedstawiciele Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Chełmie (Pan Prezes i Pani Wiceprezes). Zadania konkursowe wymagały dokonania autoprezentacji w PJM, przemigania ułożonego przez siebie tekstu oraz udzielania odpowiedzi w języku migowym na pytania członków Komisji.  Słuchacze uczestniczący  w konkursie wykazali się dużą znajomością słownictwa zarówno podstawowego jak i związanego ze swoim kierunkiem kształcenia, a także prowadzeniem konwersacji w języku migowym z osobami, którzy mają stały kontakt z niesłyszącymi i słabo słyszącymi użytkownikami języka migowego.

WARSZAWA – TARGI KOSMETYCZNE

23–24 kwietnia br. w Nadarzynie, k. Warszawy, odbyły 34. Targi Beauty Forum, największa impreza dla profesjonalistów branży beauty w Polsce. 34. Targi Beauty Forum zgromadziły profesjonalistów, pasjonatów i adeptów szeroko pojętej branży beauty. Podczas targów, Słuchaczki kierunku kształcenia – technik usług kosmetycznych, miały możliwość nawiązania ciekawych kontaktów, zyskania bogatej wiedzy, poznania najnowszych trendów i kierunków rozwoju oraz zgłębienia zagadnień, które aktualnie poruszają branżę. Program Targów obejmował m.in. 40 wykładów w dziewięciu blokach tematycznych w ramach Międzynarodowego Kongresu Kosmetycznego; Scenę Beauty & Nail Point, Scenę Make-up Point – miejsce pokazów znanych wizażystów i akademii. W trakcie trwania targów zorganizowane zostały emocjonujące Mistrzostwa i konkursy, w tym m.in. Konkurs Młodych Talentów o Puchar Blue Diamond – dla uczniów szkół kosmetycznych, w którym udział wzięła nasza Słuchaczka – p. Barbara Praczyk.

Słuchaczki kierunku kształcenia – technik usług kosmetycznych w trakcie konkursu
Wejście do szkoły z powiewającymi flagami biało-czerwonymi z okazji Święta Flagi

2 Maja - Dzień Flagi RP

Dołączamy do akcji #mojaflaga – wejście do szkoły z powiewającymi flagami biało-czerwonymi z okazji Święta Flagi.

OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY TURNIEJ MOTORYZACYJNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH - 2022r.

Do naszych zadań należało zabezpieczenie pierwszej pomocy oraz przygotowanie i sędziowanie w jednej z pięciu  konkurencji . Ocenialiśmy działania pierwszej pomocy przedmedycznej uczestników eliminacji podejmowane  wobec poszkodowanego w zdarzeniu symulowanym wypadku podczas jazdy na rolkach.  Udział w turnieju umożliwił  upowszechnianie wśród uczniów na każdym etapie edukacyjnym wiedzy o bezpieczeństwie, ochronie zdrowia własnego i innych ludzi, oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń. 

Słuchacze szkoły z opiekunem Jadwigą Woźniak na tle Ośrodka Ruchu Drogowego
Nasi słuchacze promują nasze studium w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie.

Promocja naszych zawodów

12 kwietnia odwiedziliśmy Zespół Szkół  Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie. Uczniom szkoły oferowaliśmy masaże relaksacyjne,  krótkie testy z wykorzystaniem chust kolorystycznych  dzięki którym dowiadywali się, jaki mają typ urody. Prezentowaliśmy prace słuchaczy z kierunku terapeuta zajęciowy. Przedstawiliśmy całą ofertę edukacyjną na rok szkolny 2022/23.  Dziękujemy za gościnność, liczymy na spotkanie w naszej szkole.

Konkurs wizażu: "Gold dust-złoty pył".

12 kwietnia 2022 – Puławy – konkurs wizażu. Temat: “Gold dust-złoty pył”.  Startuje Barbara Praczyk, jej modelką jest Natalia Dedera.

W Puławach nie udało się stanąć na podium, ale możemy powalczyć w konkursie na lajki i zdobyć nagrodę. Wszystko zależy od liczby Waszych głosów.

Odwiedź naszego facebooka

zdjęcie przedstawia uczestniczki konkursu Barbarę Praczyk i jej modelkę Natalię Dederę
zdjęcie przedstawia słuchaczy szkoły w trakcie prezentacji kierunku Technik usług kosmetycznych

Dni Otwarte w Medykach

W dniach 29-30.03.2022r. w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym im. Władysławy Szoc w Chełmie odbyły się Dni otwarte. Zainteresowani uczniowie kończący szkoły średnie, mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną oraz warunkami rekrutacji.  <zobacz zdjęcia>  <czytaj artykuł>

Zakończenie roku szkolnego w kierunku Opiekun medyczny

Dnia 2 lutego 2022 odbyła się uroczysta akademia zakończenia roku szkolnego w kierunku kształcenia Opiekun medyczny. Słuchacze tego kierunku po trudach rocznej nauki i egzaminach zawodowych  spotkali się by w gronie nauczycieli i pracowników szkoły odebrać świadectwa ukończenia szkoły oraz nagrody dla najlepszych  słuchaczy w zawodzie. Życzymy wszystkim pozytywnych wyników z egzaminu, zdrowia i pomyślności w życiu rodzinnym oraz realizacji w pracy zawodowej. <zobacz zdjęcia>

Zdjęcie przedstawia słuchaczy kierunku Opiekun medyczny w towarzystwie Pani dyrektor Małgorzaty Szyszkowskiej i Pani Jadwigi Woźniak
Zdjęcie przedstawia prowadzących uroczystość

Święto Szkoły - Dzień Patrona

15 grudnia 2021r. świętowaliśmy 74 lecie istnienia szkoły, wspominaliśmy Patrona Szkoły – Władysławę Szoc. 

Święto szkoły  jest okazją do wspomnień, a one, choć minione, na zawsze pozostają w naszej pamięci… <czytaj artykuł> <zobacz zdjęcia>

Akcja "Szkoła do hymnu"

Społeczność szkoły wzięła udział  w kolejnej edycji akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”. Podobnie jak w ubiegłych latach wspólne odśpiewaliśmy hymn narodowy w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11

Społeczność szkoły przed budynkiem szkoły śpiewa hymn polski

Akcja "Szkoła pamięta"

Słuchacze kierunku Terapeuta  zajęciowy złożyli kwiaty przy mogile pod szpitalem upamiętniając ofiary mordu z 12 stycznia 1940 roku dokonanego przez niemieckich żołnierzy. W zbrodniczej akcji w brutalny sposób zostało zamordowanych 450 pacjentów  szpitala psychiatrycznego. Pamiętamy.

Dzień Edukacji Narodowej

W tym roku Dzień Edukacji Narodowej obchodziliśmy 16 października 2021r.
W trakcie uroczystości wręczono nagrody Dyrektora Szkoły wyróżnionym pracownikom, a klasy pierwsze odebrały indeksy i złożyły ślubowanie na sztandar szkoły

Zdjęcie przedstawia poczet sztandarowy

Dzień urody

4 października w naszej szkole odbył się Dzień urody. Wzięły w nim udział wszystkie kierunki kształcenia. Każdy z nich zaprezentował swoje umiejętności podkreślając dbanie o zdrowy styl życia.

1 października w pracowni kosmetycznej odbyło się szkolenie kosmetyczne firmy „Jadwiga”. Szkoleniowiec firmy zapoznała słuchaczki II roku z preparatami kosmetycznymi firmy i metodyką wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych na skórze twarzy

Zdjęcie przedstawia zabieg kosmetyczny twarzy

Wycieczka dydaktyczno-rekreacyjna

Pod koniec lata, w ciepłym wczesno wrześniowym dniu nasza szkoła wraz z opiekunami wybrała się na wycieczkę do Krasnobrodu i Zwierzyńca. Był piękny, słoneczny dzień. Podróż odbyliśmy autokarem. Przypomnieliśmy sobie od razu jak należy się zachować będąc przynależnym do grupy. W dzisiejszych czasach ludzie skupieni są tak bardzo na własnym „ja”, często zapominamy o tak ważnych wartościach, jak współpraca, koneksja z innymi ludźmi i troska o siebie nawzajem. To takie cudowne, ta możliwość wymiany doświadczeń, wiedzy i wspólnych zainteresowań. Taka możliwość niezwykle zbliża i zawsze sobą coś nowego wnosi do naszego codziennego życia. Po przybyciu na miejsce zgodnie z planem, mieliśmy przyjemność doświadczyć obfitości magicznej krainy, jaką kryje w sobie piękno natury. Jest to wyjątkowy klimat i atmosfera. Gęste lasy, cisza, rzadka zabudowa, jakbyśmy przenieśli się na inną stronę życia, niż te, które my na co dzień doświadczamy. W jednym z zacisznych zakątków tych malowniczych krajobrazów mieliśmy szansę odkryć i zgłębić realizację i działalność samego charakteru Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Poznaliśmy wewnętrzny proces udzielania opieki zdrowotnej, realizacji programu zabiegów, które mają na celu wspomóc organizm ludzki, dać mu optymalne warunki. Z pomocą urządzeń infrastruktury uzdrowiskowej i rehabilitacyjnych, które poznaliśmy, nie tylko człowiek nabiera odporności i stymulacji do wydajniejszej walki z zaburzeniem funkcji w organizmie, z tak zwaną przez nas chorobą, ale i mogą zaczerpnąć nowej wiedzy od ich opiekunów odnośnie codziennej pielęgnacji i właściwego postępowania, które ułatwi ich życie codzienne, jak i również zapobiegnie późniejszym zaburzeniom wewnętrznym. Na zewnątrz już było widać wczesne jesienne zmiany, kolory nabierały drugiego życia. Podopieczni sanatorium jednak nie czuli chłodu, byli bardzo pogodni i uśmiechnięci. Musieliśmy się jednak pożegnać z tym uroczym miejscem i ruszyliśmy na Roztocze, tam czekały już na nas dalsze atrakcje. To wspaniałe miejsce na łonie przyrody, pełne zieleni, które dodatkowo cieszy oko licznymi zabytkami, jak kościół na wodzie. Każdy nasz dzień to szalona gonitwa, ciągłe powtarzanie tych samych schematów. Ścigamy się z czasem i z otoczeniem, które nie sprzyja prawdziwemu wyciszeniu i refleksji. Musimy więc znaleźć naszą oazę spokoju. Takim właśnie zapomnianym zakątkiem, który swym urokiem i wszechobecną ciszą przyciąga zmęczonych codziennością gości, jest Roztocze. Występuje tu unikalna flora i fauna, dlatego też utworzono tu Roztoczański Park Narodowy, jak i liczne rezerwaty. Kolejny punkt z naszej listy mogliśmy odhaczyć za spełniony. Kajakiem po roztoczu, chyba na to właśnie wszyscy tak czekaliśmy od samego rana, gdy tylko wyjechaliśmy spod naszej szkoły. Spływ kajakowy to była fantastyczna przygoda. Uśmiech na twarzach był żywym dowodem, tego jak świetnie się wspólnie bawiliśmy. Nawet osoby, które miały obawy, całkowicie zapomniały, pod koniec nic nie żałowały, mówiąc, że za szybko uciekł czas i chcieliby jeszcze raz. Były wywrotki, tańce z żywiołami, ale najwięcej było śmiechu i pozytywnej energii, która była z nami aż do końca. Spływ zakończyliśmy wyścigiem, chyba przebudziła się w nas dziecięca werwa, a może i też nutka szaleństwa, dzielnie walczyliśmy, właściwie z samym sobą, a i żeby wytrzymać z wiosłami, które dały nam niezły wycisk. Zdrowo umęczeni, odżywieni cudownym powietrzem i widokami, przyszedł i czas na posiłek dla reszty zmysłów. Udaliśmy się więc na grilla. W równie malownicze miejsce. Po czym nadeszła pora na zapoznanie się bliżej z okolicą. Spacer po sercu miejscowego parku. Jest tam kościół pw. św. Jana Nepomucena w barokowym stylu, wybudowany na wyspie, który nie znalazł się na niej przypadkowo. Warto zatrzymać się i zobaczyć taką atrakcję oraz poznać historię tego miejsca. My również nie pominęliśmy tego, zaraz po objedzeniu się lokalnymi lodami, zwiedziliśmy i tą wspaniałą architekturę. Cali i zdrowi, choć pozytywnie zmęczeni wróciliśmy do naszego kierowcy, który świetnie poradził sobie z każdym zaskakującym zakrętem, na tych wyjątkowo wąskich uliczkach, które już mieliśmy za sobą. Tak zakończyliśmy naszą wrześniową przygodę. Bliżsi sobie i zadowoleni ze wspomnień.

Pozdrawiam,

Karolina- słuchaczka kierunku kształcenia opiekun medyczny

Akcja “Narodowe czytanie” – w dniu 6 września społeczność szkoły wzięła udział w akcji czytania utworu  Gabrieli Zapolskiej “Moralność Pani Dulskiej”.

Kontakt do nas:

telefon: +48 825652651
mail: sekretariat@medyki-chelm.pl

ul.Szpitalna 50
22-100 Chełm

Skip to content