Kierunki kształcenia

Kierunki kształcenia

Kształcimy bezpłatnie w zawodach medycznych i społecznych w formie dziennej. stacjonarnej i zaocznej.

Rekrutacja 2024/25

Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną na rok szkolny 2022/23. Zarejestruj się on-line.

Wydarzenia szkolne

Sprawdź co ostatnio wydarzyło się w szkole. Poznaj nasze działania na rzecz środowiska.

Terapeuta zajęciowy

Cykl kształcenia – 2 lata
Formy kształcenia: dzienna, stacjonarna
Długość trwania praktyk zawodowych: 6 tyg. (210 godzin)
Tytuł zawodowy po ukończeniu kształcenia: Terapeuta zajęciowy

Możliwości zatrudnienia : sanatoria, oddziały szpitalne, w tym np.: dziecięcy, rehabilitacyjny, psychiatryczny, domy pomocy społecznej, domy opieki, rodzinne domy pomocy, kluby seniora, warsztaty terapii zajęciowej, hospicja, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze.

Technik masażysta

Cykl  kształcenia – 2 lata
Formy kształcenia: dzienna, stacjonarna
Długość trwania praktyk zawodowych: 6 tyg.  (210 godzin)
Tytuł zawodowy po ukończeniu kształcenia: Technik masażysta

Możliwości zatrudnienia : przychodnie rehabilitacyjne, gabinety odnowy biologicznej, sanatoria , salony SPA, kluby sportowe, gabinety masażu, gabinety lecznictwa uzdrowiskowego, turnusy rehabilitacyjne, prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Technik usług kosmetycznych

Cykl kształcenia – 2 lata
Formy kształcenia: dzienna, zaoczna
Długość trwania praktyk zawodowych: 4 tyg. (140 godzin).
Tytuł zawodowy po ukończeniu kształcenia: Technik usług kosmetycznych

Możliwości zatrudnienia : prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub podjęcia pracy m.in. w : w nowoczesnych firmach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej, gabinetach kosmetycznych, studiach paznokci i wizażu.

Opiekun medyczny

Cykl kształcenia – 1,5 roku
Formy kształcenia: dzienna, stacjonarna
Długość trwania praktyk zawodowych: 6 tyg. (210 godzin).
Tytuł zawodowy po ukończeniu kształcenia: Opiekun medyczny

Możliwości zatrudnienia : zakłady opiekuńczo – lecznicze, oddziały szpitalne, ośrodki pomocy społecznej, hospicja, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz chorych i osób z niepełnosprawnościami.

Technik sterylizacji medycznej

Cykl kształcenia – 1 rok
Formy kształcenia: zaoczna
Długość trwania praktyk zawodowych: 4 tyg. (140 godzin).
Tytuł zawodowy po ukończeniu kształcenia: Technik sterylizacji medycznej

Możliwości zatrudnienia : centrale sterylizacyjne, pracownie endoskopowe , gabinety dentystyczne i kosmetyczne, gabinety kontraktowe, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej , własna działalność

Technik dentystyczny

Cykl kształcenia – 2,5 roku
Formy kształcenia: dzienna
Długość trwania praktyk zawodowych: 6 tyg. (210 godzin)
Tytuł zawodowy po ukończeniu kształcenia: Technik dentystyczny

Możliwości zatrudnienia : pracownie protetyczne, prywatne laboratoria dentystyczne.

Technik farmaceutyczny

Cykl kształcenia – 2,5 roku
Formy kształcenia: dzienna
Długość trwania praktyk zawodowych: 6 tyg. (210 godzin), w tym4 tyg. (140 godzin) w aptece ogólnodostępnej i 2 tyg. (70godzin) w aptece szpitalnej.
Tytuł zawodowy po ukończeniu kształcenia: Technik farmaceutyczny

Możliwości zatrudnienia : apteki ogólnodostępne i szpitalne, hurtownie farmaceutyczne, zakłady przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego, laboratoria medyczne, firmy nadzorujące wytwarzanie leków, apteki, w których przygotowywane są leki, koncerny farmaceutyczne, stacje sanitarno – epidemiologiczne.

Opiekunka dziecięca

Cykl kształcenia – 2 lata
Formy kształcenia: dzienna, zaoczna
Długość trwania praktyk zawodowych: 4 tyg. (140 godzin)
Tytuł zawodowy po ukończeniu kształcenia: Opiekunka dziecięca

Możliwości zatrudnienia: ośrodki opieki nad małym dzieckiem, przedszkola, domy małego dziecka oraz indywidualna praktyka.

Higienistka stomatologiczna

Cykl kształcenia – 2 lata
Formy kształcenia: stacjonarna
Długość trwania praktyk zawodowych: 6 tyg. (210 godzin), w tym 70 godzin w gabinetach dentystycznych, 70 godzin w gabinetach specjalistycznych (chirurgicznych, protetycznych, ortodontycznych, periodontologicznych, pedodontycznych, fizykoterapeutycznych), 70 godzin w szkole, przedszkolu, szpitalu, domu dziecka lub domu pomocy społecznej
Tytuł zawodowy po ukończeniu kształcenia: Higienistka stomatologiczna

Możliwości zatrudnienia: dowolny gabinet stomatologiczny

Kontakt do nas:

telefon: +48 825652651
mail: sekretariat@medyki-chelm.pl

ul.Szpitalna 50
22-100 Chełm

Skip to content