Szkoła realizuje projekt

Czas na profesjonalistów – informacje o projekcie

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

w zakresie Osi priorytetowej

12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Działania:12.4 Kształcenie zawodowe

 

 

Dokumenty projektu:

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta koordynatora

 

Ogłoszenie o rekrutacji na staże zawodowe dla uczniów

 

REGULAMIN UCZESTNIKA PROJEKTU

 

Zalacznik nr 1_1 Formularz rekrutacyjny dla nauczyciela(obowiązkowy)

Zalacznik nr 1_Formularz rekrutacyjny dla ucznia (obowiązkowy)

Załącznik nr 2_Deklatacja uczestnictwa (obowiązkowy)

Załącznik nr 3_Oświadczenie uczestnika (obowiązkowy)

Załącznik nr 4_ Oświadczenie o niepełnospowności ((składają jeśli dotyczy)

Załączni nr 5_Oświadczenie_o_rozmiarze_odziezy_i_butow (obowiązkowy)

Załącznik nr 6_Informacja_o_numerze_rachunku_bankowego

Zalacznik_nr 7_-Rezygnacja_ze_stażu_kursu

 

Regulamin_staży-zawodowych

 

 

 

Realizatorem projektu jest: Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie, ul. Szpitalna 50  ( aktualnie nazwa szkoły: Szkoła Policealna Medyczne Studium zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie)

 

Cel projektu:

·         Podwyższenie jakości oferty edukacyjnej szkoły w ramach kształcenia zawodowego przy jednoczesnym wzroście kompetencji edukacyjnych i zawodowych uczniów oraz nauczycieli wzmacniających swoje kwalifikacje o dodatkowe uprawnienia i doświadczenia zawodowe;

·         Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie;

·         Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy.

 

Okres realizacji projektu: od 01.09.2017 do 31.08.2020

 

Uczestnicy projektu: 100 uczniów klas II oraz z naborów w latach 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 uczących się w systemie dziennym z kierunków kształcenia:

1.      technik farmaceutyczny

2.      technik masażysta

3.      technik dentystyczny

4.      technik usług kosmetycznych

5.      terapeuta zajęciowy

6.      opiekunka dziecięca

oraz  16 nauczycieli Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie.

 

Zakres wsparcia:

  1. staże zawodowe dla uczniów organizowane u pracodawców, których program wykracza poza program kształcenia zawodowego wynikającego z podstawy programowej. Uczestnicy otrzymują stypendium stażowe w wysokości ½ średniego wynagrodzenia brutto w woj. Lubelskim ok. 1800zł.
  2. staże dla nauczycieli zawodu.
  3. dodatkowe kursy specjalistyczne: 

1)      technik usług kosmetycznych: zdobienie paznokci nowoczesnymi technikami – 16 godz., przedłużanie rzęs – 16 godz.

2)      technik masażysta: relaksacja poizometryczna mięśni – 12 godz., masaż relaksacyjny – 30 godz., arteterapia – 24 godz., metodyka pracy z dzieckiem autystycznym – 24 godz.

3)      terapeuta zajęciowy i opiekunka dziecięca: wykonywanie biżuterii techniką Tiffanego- 16 godz.,  arteterapia – 24 godz. , metodyka pracy z dzieckiem autystycznym – 24 godz.   

4)      technik farmaceutyczny: farmakoterapia bólu – 8 godz. , problemy farmakoterapii nowotworowej – 8 godz.

5)      technik dentystyczny: projektowanie protez CAD/Cam – 16 godz., protezy stałe bezmetalowe  na strukturach cyrkonowych – 16 godz. , nowoczesne technologie w technikach  dentystycznych – 16 godz.

6)      oraz kursy nie związane z kierunkiem kształcenia: język migowy – 60 godz, taping – 15 godz. 15 godz., trener rekreacji ruchowej – 16 godz., jężyk angielski zawodowy – 40 godz, ratownik WOPR – 158 godz., instruktor I pomocy PCK – 24 godz., florysta – 60 godz., manicure tytanowy – 16 godz., wychowawca kolonijny – 36 godz.

4.      Wzmacnianie potencjału szkoły poprzez doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych: technik dentystycznych, arteterapii,  masażu, kosmetyki, wychowania i pielęgnowania dziecka, technologii postaci leków, analizy leków, anatomicznej,  biblioteki szkolnej.

 

Udział w Projekcie jest bezpłatny.