SZKOŁA POLICEALNA -

   
          Uwaga! Nowe adresy e-mail: sekretariat@medyki-chelm.pl        
                   

OGŁOSZENIA | DOKUMENTY | REGULAMIN ZFSS

Data ogłoszenia Temat  ogłoszenia Treść ogłoszenia

Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny

2018-09-18

Szanowni Uczniowie/Absolwenci,

Informujemy zdających egzamin zawodowy w sesji czerwiec-lipiec 2018 r. w kwalifikacjach dwuliterowych, że suplement do dyplomu wydawany jest na wniosek zdającego.

Wniosek do pobrania znajduje się na stronie www.oke.krakow.pl w zakładce:

Wymiana dokumentów i wystawianie duplikatów Þ Wnioski Þ Wniosek o wydanie suplementów/duplikatów suplementów

 
 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

     
 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

   DOKUMENTY SZKOLNE
2017-11-27 Statut szkoły  
    Misja i wizja szkoły  
 

PROTOKOŁY EGZAMINU

egzamin semestralny pisemny protokół

egzamin semestralny praktyczny protokół

egzamin semestralny ustny protokół 

 

Lubelskie Kuratorium Oświaty

     
     
                     
 

OGŁOSZENIA | DOKUMENTY | REGULAMIN ZFSS

Województwo Lubelskie

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Szkolne plany nauczania (obowiązujące dla kierunków z roku szkolnego 2016/17):

 

Opiekun medyczny.Z 2016-2017 rok I

Technik dentystyczny.M 2016-2017 rok I

Technik farmaceutyczny.M 2016-2017 rok I

Technik masażysta.M 2016-2017 rok I

Technik usług kosmetycznych.M 2016-2017 rok I

Technik usług kosmetycznych.Z 2016-2017 rok I

Terapeuta zajęciowy.M 2016-2017 rok I

 

 

 

Szkolne plany nauczania (obowiązujące dla kierunków z roku szkolnego 2015/16):

 

MSZ w Chełmie - Higienistka stomatologiczna rok II 2015-16

MSZ w Chełmie - Opiekun medyczny.Z 2015-2016 rok I

MSZ w Chełmie - Technik dentystyczny 2015-2016 rok III

MSZ w Chełmie - Technik dentystyczny 2015-2016 rok II

MSZ w Chełmie - Technik dentystyczny 2015-2016 rok I

MSZ w Chełmie - Technik farmaceutyczny 2015-2016 rok I

MSZ w Chełmie - Technik farmaceutyczny 2015-2016 rok II

MSZ w Chełmie - Technik masażysta 2015-2016 rok II

MSZ w Chełmie - Technik masażysta 2015-2016 rok I

MSZ w Chełmie - Technik masażysta kształcenie stacjonarne 2015-2016 rok II

MSZ w Chełmie - Technik usług kosmetycznych 2015-2016 rok I

MSZ w Chełmie - Technik usług kosmetycznych 2015-2016 rok II

MSZ w Chełmie - Terapeuta zajęciowy 2015-2016 rok I

 

Szkolne plany nauczania (obowiązujące dla kierunków z roku szkolnego 2014/15):

Asystent osoby niepełnosprawnej-zaoczne 2014-2015 rok I

Higienistka stomatologiczna-dla dorosłych 2014-2015 rok I

Opiekun medyczny-zaoczne 2014-2015 rok I

Opiekun osoby starszej-zaoczne 2014-2015 rok I

Opiekunka dziecięca-zaoczne 2014-2015 rok I

Opiekunka środkowiskowa-zaoczne 2014-2015 rok I

Technik dentystyczny-dla młodzieży 2014-2015 rok I

Technik elektroniki i informatyki medycznej-dla dorosłych 2014-2015 rok I

Technik farmaceutyczny-dla młodzieży 2014-2015 rok I i II

Technik masażysta-dla dorosłych 2014-2015 rok I

Technik masażysta-dla młodzieży 2014-2015 rok I

Technik sterylizacji medycznej-zaoczne 2014-2015 rok I

Technik usług kosmetycznych-młodzieżowe 2014-2015 rok I i II

Terapeuta zajęciowy-dla młodzieży 2014-2015 rok II

 

 

Dokumenty dla nauczyciela:

 

Realizacja zajęć pozalekcyjnych

Stopień realizacji efektów kształcenia

Sprawozdanie zespoły przedmiotowe

Arkusz samoanalizy pracy wychowawczo-dydaktycznej

Arkusz informacyjny dotyczący egzaminu klasyfikacyjnego

Arkusz informacyjny dotyczący egzaminu poprawkowego

                     
                     

OGŁOSZENIA | DOKUMENTY | REGULAMIN ZFSS

REGULAMIN ZFSS

 

Regulamin ZFSS MSZ w Chełmie

Załącznik nr 3 oświadczenie o dochodach rodziny

Załącznik nr 4 Wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS

Załącznik nr 6 wniosek o przyznanie pożyczki