SZKOŁA POLICEALNA -

   
                                       
                                       
 

Asystent osoby niepełnosprawnej

Główną ideą pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest podnoszenie jakości życia osoby niepełnosprawnej poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności oraz  stwarzanie warunków do samodzielnej rehabilitacji. Asystent realizuje  usługi opiekuńcze oraz program rehabilitacji  osoby niepełnosprawnej.  Miejscem pracy asystenta jest  przede wszystkim środowisko domowe i najbliższe otoczenie osób  niepełnosprawnych

   
 
 
 
 
   
 

Asystentka stomatologiczna

Podstawowym celem pracy asystentki stomatologicznej jest pomaganie dentyście podczas leczenia oraz dbanie o to, by stanowisko i miejsce pracy lekarza było utrzymane w odpowiednich warunkach. Pomoc dentystyczna czynnie asystuje podczas zabiegu podając lekarzowi narzędzia i leki, przygotowując materiały do wypełnienia lub wycisków, opiekując się pacjentem. Przygotowuje także materiały do zabiegów profilaktycznych, w których może czynnie uczestniczyć.

   
 
 
 
 
   
   

Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna przygotowywana jest do: -czynnego współdziałania z zespołem stomatologicznym w zakresie wykonywania badań diagnostycznych, zabiegów profilaktyczno-leczniczych i ortodontycznych oraz prowadzenia działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie higieny stomatologicznej, -przygotowywania produktów leczniczych i materiałów stomatologicznych, ich właściwego przechowywania i ewidencjonowania, użytkowania, przechowywania, konserwowania urządzeń i aparatów oraz instrumentów stomatologicznych, -prowadzenia obowiązującej w gabinecie dentystycznym dokumentacji

 

   
   
   
   
   
   

Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca to zawód dla osób kochających dzieci, wykazujących zamiłowanie do pracy z małym dzieckiem, przygotowujący do świadomego i odpowiedzialnego dbania o rozwój swojego dziecka. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy, uprawniający do podjęcia pracy w ośrodkach opieki nad małym dzieckiem, w  przedszkolach, domach małego dziecka oraz mogą prowadzić indywidualną praktykę. To profesjonaliści w zakresie opieki i wychowywania małego dziecka.

 

   

Opiekun medyczny

Jeżeli lubisz nieść pomoc innym, opiekować się słabszymi, chorymi i niesamodzielnymi to zawód dla Ciebie. W wyniku pogarszającego się stanu zdrowia społeczeństwa zawód Opiekuna Medycznego będzie poszukiwanym zawodem w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia: zakładach opiekuńczo - leczniczych, oddziałach szpitalnych, ośrodkach pomocy społecznej, hospicjach, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Opiekun medyczny wspiera pielęgniarkę w opiece nad osobami niesamodzielnymi.

 

   
   
   
   
   
   
   

Opiekun osoby starszej

Osiągnij sukces, spełnij wymogi współczesnego rynku pracy i uzyskaj zawód do profesjonalnej opieki nad osobami starszymi. Kształcenie w zawodzie opiekun osoby starszej podyktowane jest aktualnymi potrzebami społecznymi i dużym zapotrzebowaniem wśród społeczeństwa. Opiekun osoby starszej znajdzie pracę w placówkach dziennego i stałego pobytu osób starszych, takich jak: domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy społecznej, środowiskowe domy pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo- lecznicze, fundacje i stowarzyszenia, centra usług socjalnych, środowisko zamieszkania osoby starszej.

   
   
   
   
   
   
   

Opiekunka środowiskowa

Opiekunka środowiskowa, jest osobą niosącą doraźną pomoc rodzinom i osobom poszkodowanym przez różnego rodzaju wypadki losowe, bezrobocie, uzależnienia, osoby bezdomne, lub żyjące na skraju egzystencji. Miejscem pracy opiekunki środowiskowej są mieszkania i domostwa osób potrzebujących, a także liczne organizacje i fundacje prowadzące działalność o podobnym charakterze, które osoba obsadzona na tym stanowisku odwiedza w poszukiwaniu środków i wsparcia technicznego.

 

   
   
   
   
   
   
   

 

Technik farmaceutyczny

Jeśli interesuje Cię farmacja, chciałbyś zdobyć ciekawy, poszukiwany na rynku pracy zawód wybierz kierunek Technik farmaceutyczny. Zdobędziesz uprawnienia potwierdzone egzaminem państwowym do wykonywania zawodu, zdobędziesz wiedzę z zakresu produkcji, wytwarzania i dystrybucji leków. Absolwenci mogą podjąć pracę w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, hurtowniach farmaceutycznych, zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego.

   
   
   
   
   
   
   

Technik masażysta

Technik masażysta to zawód dający uprawnienia do pracy w przychodniach rehabilitacyjnych, gabinetach odnowy biologicznej, sanatoriach , salonach SPA, klubach sportowych i gabinetach masażu. Absolwenci tego kierunku nauczą się wykonywać masaż leczniczy, rehabilitacyjny i kosmetyczny, stosować ćwiczenia kinezyterapeutyczne, obsługiwać sprzęt medyczny stosowany podczas masażu

   
   
   
   
   
   
   

Technik dentystyczny

Jeśli lubisz precyzyjne i manualne zajęcia Technik dentystyczny to zawód dla Ciebie. Zdobędziesz uprawnienia potwierdzone egzaminem państwowym do wykonywania zawodu, będziesz współpracował z lekarzem stomatologiem wykonując laboratoryjne prace z zakresu stomatologii. Absolwenci mogą podjąć pracę w pracowniach protetycznych i prywatnych laboratoriach dentystycznych. Zakres czynności obejmuje odtworzenie warunków żucia, kosmetyki i funkcji, wykonywanie protez zębowych i ortodontycznych.

   
   
   
   
   
   
   

Technik elektroniki i informatyki medycznej

Technik elektroniki i informatyki medycznej jest specjalistą o interdyscyplinarnych kwalifikacjach zawodowych, łączący umiejętności informatyka, elektronika i technika elektro-radiologii bez realizacji procedur medycznych. Pracownik w tym zawodzie uruchamia elektroniczną aparaturę medyczną, obsługuje elektroniczny i informatyczny sprzęt medyczny oraz nadzoruje jego pracę. Może liczyć na pracę w zakładach opieki medycznej oraz firmach dostarczających i serwisujących sprzęt medyczny.

   
   
   
   
   
   
   

Technik usług kosmetycznych

Zawód Technika usług kosmetycznych daje możliwości zatrudnienia w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych, studiach paznokci i wizażu. Wiedza i umiejętności z zakresu wykonywania zabiegów kosmetyki pielęgnacyjnej twarzy i ciała, kosmetyki upiększającej oraz kosmetyki leczniczej zapewnią Ci nie tylko pracę, ale również możliwość uczestnictwa w pokazach i szkoleniach prowadzonych przez przedstawicieli znanych firm kosmetycznych, zdobywając tym samym dodatkowe certyfikaty.

   
   
   
   
   
   
   

Technik sterylizacji medycznej

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik sterylizacji jest przygotowany do wykonywania zadań: kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji; przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń; przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji; prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

   
   
   
   
   
   
   

Terapeuta zajęciowy

Umiejętności organizacji zajęć terapeutycznych nauczysz się na kierunku Terapeuta zajęciowy. W trakcie kształcenia opanujesz umiejętności z zakresu tworzenia indywidualnych i grupowych programów terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta. W zawodzie sprawdzą się osoby wrażliwe, opiekuńcze, samodzielne i kreatywne. Terapeuta zajęciowy znajdzie pracę w warsztatach terapii zajęciowej, zakładach pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.