,,Moje bezpieczne i aktywne wakacje". Absolwenci i nauczyciele szkoły uczestniczyli w dniu 16 lipca 2021r. w pikniku organizowanym przez MOPR. Uczyliśmy rodziców/opiekunów i dzieci udzielania pierwszej pomocy, promowaliśmy zdrowy styl życia.