,,Już wiem jak udzielić pierwszej pomocy”

21 czerwca 2021r.

Słuchacze szkoły przeprowadzili zajęcia w 5 grupach wiekowych w Przedszkolu Miejskim nr 15 w zakresie przeciwdziałania nagłym zachorowaniom i urazom
w czasie wakacyjnego wypoczynku  oraz prezentowali udzielanie pierwszej pomocy.
Dzieci chętnie ćwiczyły, otrzymały dyplom ,,mały ratownik”.