Prace słuchaczy II roku terapii zajęciowej powstałe w trakcie realizacji projektu edukacyjnego.