Słuchacze Szkoły Policealnej-Medycznego Studium Zawodowego im Władysławy Szoc  
w Chełmie dla Pacjentów Samodzielnego-Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Chełmie z „PODUSZKĄ OD SERCA”

Słuchacze Szkoły Policealnej-Medycznego Studium Zawodowego im Władysławy Szoc  
w Chełmie zapraszają do udziału w akcji poduszka od serca. W dniu 11 lutego zostaną przekazane pierwsze poduszki dla pacjentów Zakładu Pielegnacyno-Opiekuńczego i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego   Samodzielnego-Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie.

To nieprzypadkowy dzień. W tym dniu obchodzony jest ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO. Akcja ma  charakter charytatywny. Mottem przewodnim akcji jest stwierdzenie: „Każdy gest, nawet najdrobniejszy… zmienia świat, czyjś świat”. Poduszki są szyte z nowych, naturalnych materiałów, łatwych do prania. Planujemy w przyszłości akcję „Poduszka od serca-dla dzieci”  z bohaterami dziecięcych bajek, którzy pomogą znosić dziecku trudny czas pobytu w szpitalnym łóżku. Chętnych do udziału w akcji zapraszamy do szkoły. Poduszki szyją i dodają do nich  uczuć słuchacze kierunku kształcenia Terapeuta zajęciowy przy wsparciu wszystkich słuchaczy, nauczycieli i pracowników Studium.