VIII Turniej Masażu
Policealnych Szkół Medycznych Województwa Lubelskiego
Chełm 21 maja 2019r.

 

21 maja 2019r. Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie była organizatorem VIII Turnieju Masażu Policealnych Szkół Medycznych Województwa Lubelskiego. Celem Turnieju jest popularyzacja zawodu technika masażysty w środowisku lokalnym, integracja zespołów szkolnych szkół policealnych Województwa Lubelskiego kształcących w zawodzie technik masażysta, nawiązanie jak najlepszej współpracy między drużynami oraz Szkołami a także rozwijanie zainteresowania zawodem oraz wdrażanie do samokształcenia.

Turniej odbywał się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego.

Uczestnikami Turnieju byli uczniowie klas II kierunku kształcenia technik masażysta policealnych szkół medycznych województwa lubelskiego. W tym roku do rywalizacji stanęły:

1.      Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Puławach

2.      Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie

3.      Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu

4.      Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie

5.      Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych im. Andrzeja Bączkowskiego w Lublinie

6.      Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Minczewskiej w Białej Podlaskiej

Łącznie w Turnieju wzięło udział 6 szkół (12 zawodników oraz 8 opiekunów -nauczycieli reprezentowanych szkół).

Wyniki rywalizacji turniejowej:

Pierwsze  miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych im. Andrzeja Bączkowskiego w Lublinie (drużyna w składzie: Sylwia Gawęda i Aleksandra Siejka, opiekun - Michał Brzuchala).

Drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Policealnej - Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie (drużyna w składzie: Sylwia Rakowska i Patrycja Oleszczuk, opiekunowie Laura Morow - Panasiuk i Małgorzata Kamińska).

Trzecie miejsce zajęła Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej  w Zamościu (drużyna w składzie: Katarzyna Lizut i Monika Pintal, opiekun Piotr Żerebiec).

Puchary i nagrody dla drużyn ufundował Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski oraz firma MedActive z Białej Podlaskiej - organizująca kursy i szkolenia z zakresu różnych form masażu, tapingu oraz kursy instruktorskie dla kadr sportowych.

Dla uczniów szkoły Turniej stał się okazją do integracji z uczniami innych szkół oraz poszerzenia wiedzy z zakresu masażu.

To już czwarty sukces chełmskich Medyków w tym Turnieju: 2011r. - I miejsce, 2017r. - I miejsce, 2018r. - I miejsce, 2019r. - II miejsce.