„Żywy znak Czerwonego Krzyża”

W ramach obchodów 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża słuchacze Szkoły Policealnej-Medycznego Studium Zawodowego im Władysławy Szoc w Chełmie  z dziećmi z Przedszkola Miejskiego nr 15 oraz  uczniami Szkoły Podstawowej     nr 7 i nr 1 utworzyli żywy czerwony krzyż. PCK jest największą i najstarszą organizacją humanitarną w Polsce której misją jest zapobieganie ludzkim cierpieniom.  Społeczność szkolna od wielu lat włącza się z działania organizacji.