Pożegnanie Absolwentów w chełmskich „Medykach”

W Szkole Policealnej - Medycznym Studium Zawodowym im. Władysławy Szoc w Chełmie, wiodącej w regionie szkole kształcącej w zawodach z obszaru medyczno-społecznego i administracyjno-usługowego, z udziałem zaproszonych gości i w uroczystej oprawie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego oraz pożegnanie absolwentów na kierunku kształcenia technik dentystyczny. Cykl kształcenia w tym zawodzie trwa 2,5 roku, a jego absolwenci po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymują tytuł technika dentystycznego. Tradycyjnie z rąk dyrektora szkoły mgr Małgorzaty Szyszkowskiej w asyście opiekuna klasy pani Moniki Sikory najlepsi w nauce absolwenci otrzymali wyróżnienia i nagrody. Główne wyróżnienie i tytuł w konkursie „Najlepszy słuchacz i absolwent szkoły” otrzymała Justyna Zając. Za wysokie wyniki w nauce wyróżnieni zostali także Agnieszka Turzyniecka, Angelika Łagodzińska oraz Agnieszka Czuba. Gratulacje i życzenia udanego startu zawodowego absolwentom złożyła pani dr Krystyna Szpak-Lipińska były dyrektor szkoły oraz zaproszeni goście.  

<zobacz fotografie>