24.04.1018r. Szkoła Policealna -Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie było organizatorem już X Integracyjnych Spotkań z Piosenką - Moja Szansa na Sukces. Tematem muzycznym tegorocznych Spotkań były piosenki okresu odzyskiwania przez Polskę niepodległości, rok 1918 i lata 20-te XX wieku. Jak każdego roku celem muzycznych spotkań jest integracja osób niepełnosprawnych, podnoszenie poczucia ich wartości poprzez uczestnictwo w spotkaniach artystycznych a także pomoc w realizacji pasji muzycznych. W X Spotkaniach z Piosenką dla Niepodległej uczestniczyli artyści z Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Chełmie, podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej z Sawina, Rejowca Fabrycznego  i Wojsławic, Warsztatów przy ISON 'Prometeusz" w Chełmie i Warsztatów przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Chełmie, podopieczni Powiatowego Ośrodka Wsparcia  'Przystań "we Włodawie i Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmie, a także seniorzy z Domu Dziennego Pobytu w Chełmie. Wartość artystyczną całego naszego przedsięwzięcia wsparli uzdolnieni muzycznie i wokalnie uczniowie klas integracyjnych Szkół Nr 1,4 i 7 w Chełmie.
 
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim artystom, którzy w liczbie ponad 100 osób zechcieli w ten sposób uczcić 100-lecie Odzyskanie Niepodległości. Wielkie podziękowania kierujemy do Dyrekcji  Chełmskiego Domu Kultury a przede wszystkim do pracowników odpowiedzialnych za stronę techniczną wspólnego wydarzenia muzycznego. Bez Waszego zaangażowania i profesjonalizmu nie podołalibyśmy organizacji tej tak potrzebnej imprezy dla środowiska osób niepełnosprawnych.

<galeria fotografii>