Dni Drzwi otwartych w Chełmskich Medykach.

W przeddzień  wiosny 20 marca 2018r. w Szkole Policealnej-Medyczne Studium Zawodowe
im Władysławy Szoc w Chełmie  zorganizowano Dzień otwarty.  Odwiedzający szkołę oprócz zwiedzania specjalistycznych pracowni mogli skorzystać z  masażu relaksacyjnego, zabiegów kosmetycznych, samodzielnie wykonać mydełko glicerynowe, ozdoby wielkanocne, przeprowadzić pod okiem opiekuna medycznego samobadanie piersi, oznaczyć poziom cukru we krwi, wyliczyć BMI , zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi. W ofercie znalazły się również m.in. ćwiczenia symulacyjne na trenażerze kolarskim   oraz porady dietetyczne. Warsztaty zorganizowali słuchacze szkoły  we współpracy  z klubami sportowymi uczestniczącymi w  realizacji kształcenia praktycznego  techników masażystów.

Szkołę z 70 letnią tradycja kształcąca w zawodach medycznych i administracyjno-usługowych odwiedziło w tym dniu  około 150 osób. Szkoła proponuje  kształcenie w zawodach poszukiwanych na rynku pracy tj. technik dentystyczny, opiekunka dziecięca, technik usług kosmetycznych, technik masażysta, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy. Absolwenci, którzy odwiedzili szkołę w tym dniu potwierdzili zapotrzebowanie na kształconych przez szkołę specjalistów. Szkoła realizuje projekt ,,Czas na profesjonalistów” dzięki któremu uczniowie mogą uczestniczyć w płatnych stażach zawodowych i wielu kursach specjalistycznych rozszerzających kwalifikacje zawodowe.

<galeria fotografii>