XXVI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2018 r

„Jakże łatwo uśmiechać się, gdy jest się zdrowym, a jakże trudno, gdy płyną łzy… Ileż wart jest uśmiech na twarzy człowieka znękanego cierpieniem. „

 

Światowy Dzień Chorego jest dobrą okazją, by pochylić się nad tajemnicą choroby.

14 lutego  w naszej szkole, jak co roku,  młodzież wysłuchała audycji przygotowanej przez słuchaczy kierunku kształcenia opiekun medyczny, w której został poruszony problem cierpienia, choroby i starości. Ważną rolę w uwrażliwieniu na potrzeby cierpiących odgrywają coroczne Orędzia Papieskie, są one apelem do podjęcia współpracy pomiędzy narodami biednymi i bogatymi, pomiędzy instytucjami kościelnymi i świeckimi w celu ochrony zdrowia ludzkiego