Stypendia od marszałka

 

11 grudnia w  Centrum Spotkania Kultur  w Lublinie 8 słuchaczy z naszej szkoły w osobach:   Agnieszka Turzyniecka,  Angelika Kura, Justyna Zająć – słuchaczki kierunku kształcenia technik dentystyczny drugi  rok nauki; Monika Boryń, Natalia Łoś, Albert Szajewski, Beata Biała – słuchacze kierunku kształcenia technik farmaceutyczny drugi  rok nauki; Klaudia Czarnecka – słuchaczka kierunku kształcenia technik usług kosmetycznych drugi  rok nauki.  znalazło się w gronie najlepszych uczniów w województwie, biorących udział w programie stypendialnym „Lubelska kuźnia talentów” 2016-2019”, którego  adresatami są szczególnie uzdolnieni uczniowie w zakresie przedmiotów zawodowych.  Stypendystom listy gratulacyjne wręczył osobiście marszałek. Laureaci  przez 10 miesięcy będą otrzymywać po 400 zł miesięcznie. Stypendia przyznawane przez zarząd województwa lubelskiego pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.