Jubileusz  70–lecia   Szkoły Policealnej  − Medycznego  Studium Zawodowego
 im. Władysławy Szoc  w Chełmie

 

    W Szkole Policealnej – Medycznym  Studium Zawodowym im. Władysławy Szoc w Chełmie miało miejsce szczególne wydarzenie  − jubileusz  70-lecia  szkoły.

    Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się  30 listopada  o godz. 16 Mszą Świętą w intencji pracowników, słuchaczy i absolwentów Szkoły w kościele pw. św. Matki Teresy z Kalkuty, którą celebrował proboszcz parafii.  We mszy uczestniczyli byli i obecni pracownicy Szkoły oraz  absolwenci i uczniowie. Podniosłość uroczystości podkreśliła obecność w kościele pocztu sztandarowego Szkoły.

    Oficjalna część obchodów Jubileuszu odbyła się 5 grudnia w budynku Szkoły.  Na uroczystość  m. in. przybyli.: Pan Krzysztof Grabczuk  − Wicemarszałek  Województwa Lubelskiego, Pani Ewa Lik-Matuła  − Starszy Wizytator Lubelskiego Kuratorium Oświaty Delegatura w Chełmie, Pani Ewa Suchań – Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Chełmie oraz  inni dostojni goście i przyjaciele Szkoły w tym pracodawcy. Szkoła, Medyczne Studium Zawodowe  im. Władysławy Szoc, wpisała się w historię miasta dzięki niezwykłym ludziom, którzy w niej pracowali – mówiła Małgorzata Szyszkowska , dyrektor „Medyków”. W swej prezentacji pt. ”Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie − prekursor kształcenia medycznego na Lubelszczyźnie”  przypomniała najważniejsze wydarzenia w historii szkoły, ilustrując je archiwalnymi zdjęciami.

    Bardzo miłym akcentem  uroczystości  było składanie życzeń przez zaproszonych gości. Padło wiele ciepłych słów kierowanych do Pani Dyrektor oraz do całej społeczności szkolnej. Szkoła otrzymala liczne podziękowaniami i listamy gratulacyjne wystosowanymi m. in. przez  Paną Teresę Misiuk − Lubelskiego Kuratora Oświaty, Panią Ewę Suchań − Prezes  Oddziału Powiatowego ZNP, Panią Celinę Stasiuk − Radną Województwa Lubelskiego, Panią Stanisławę Gutalską  − Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Chełmie.

    Ważną, wieloletnią już tradycją Szkoły jest przyznawanie podczas takiej  uroczystości tytułu „Zasłużony dla Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie”, stanowiącego wyraz najwyższego uznania za szczególne zaangażowanie w pracę  na rzecz szkoły. Wręczenia grawertonów z nadanym tytułem wyróżnionym osobom  i podmiotom, do których należeli: Anna Żółkiewska-Hryniuk, Helena Saja, Barbara Leś-Górska, Jerzy Modzelewski, Piotr Zakaszewski, Chełmskie Stowarzyszenie Medyczne „Zdrowie i Edukacja”,  dokonała  Pani Dyrektor Małgorzata Szyszkowska. Tego dnia wręczone zostały również nagrody dla słuchaczy laureatów zawodów sportowych oraz finalistów  Gry Szkolnej, które odbyły się  z okazji Święta Szkoły. Było zatem wiele podniosłych chwil. Nie zabrało także salw śmiechu w trakcie części artystycznej przygotowanej przez słuchaczy, którzy   uświadomili zebranym , jak szybko mija czas. 

    Obchody Święta Szkoły stały się okazją nie tylko do  kultywowanie tradycji i historii, ale także okolicznością do poświęcenia uwagi ważnym tematom czasów współczesnych. Z punktu widzenia  profilu  kształcenia w Szkole za taki temat uznano „Wyzwania dla systemu opieki zdrowotnej i szkolnictwa medycznego w kontekście zmian demograficznych w Polsce”, który zreferowała Pani dr n. med. Jolanta Dziewulska – kierownik Zakładu Pielęgnacyjno - Leczniczego  Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie. Z racji, że tego dnia przypadały obchody  Międzynarodowego  Dnia Wolontariusza uroczystość szkolna stała się doskonałą okazją do promowania idei wolontariatu. Kolejne przemówienia należały do Pani Anny Pasiecznej  − członek Stowarzyszenia Hospicjum Domowe im. Ks. Kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie i Pani Małgorzaty Kamińskiej − nauczycielki szkoły. Zaproszeni Goście pozostawili ślad udziału w Jubileuszu w postaci  wpisów  w  księdze pamiątkowej Szkoły.