Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

16 października 2017r.

Kolejna próba pobicia rekordu w jednoczasowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największa liczbę osób.

Celem inicjatywy jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. W Medycznym Studium Zawodowym im Władysławy Szoc w Chełmie w wprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach zaangażowało się 65 osób uczniów i pracowników szkoły. Resuscytację prowadzono na 12 fantomach osób dorosłych, dzieci i niemowląt. Nad poprawnością wykonywania resuscytacji czuwali instruktorzy- nauczyciele z uprawnieniami do nauczania pierwszej pomocy i Absolwent szkoły ratownik medyczny.

Każdego roku u ok. 400 tys. Europejczyków występuje nagłe i niespodziewane zatrzymanie krążenia, z czego w ok. 350 tys. przypadków ma to miejsce poza szpitalem. Choć może zdarzyć się to wszędzie - np. na ulicy, w miejscu pracy, w czasie ćwiczeń rekreacyjnych - to przeważająca większość występuje jednak w domu. Aktualnie mniej niż jedna osoba na dziesięć przeżywa to zdarzenie. Podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków może spowodować dwu-, a nawet trzykrotny wzrost przeżywalności. Obecnie tylko w jednym na pięć przypadków nagłego zatrzymania krążenia poza szpitalem podejmowana jest resuscytacja. Dlatego tak ważna jest edukacja w zakresie pierwszej pomocy całego społeczeństwa.

<galeria fotografii>