X Chełmskie Teatralne Spotkanie Artystów Nieprzetartego Szlaku ,,Spotkania Cygańskie”.

        Medyczne  Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie już po raz dziesiąty zorganizowało Spotkania Teatralne Artystów Nieprzetartego Szlaku - przedsięwzięcie adresowane do osób niepełnosprawnych, głównie mieszkańców Chełma i powiatu chełmskiego. Tegoroczne Chełmskie Spotkania Teatralne pt. „Spotkania Cygańskie” odbyły się 24 kwietnia w Chełmskim Domu Kultury. Organizatorami spotkań są uczniowie kierunku kształcenia  terapii zajęciowej  wraz z nauczycielami Ewą Krysą, Elżbietą Szczegielniak i Zbigniewem  Kirykiem. W tym roku Spotkania teatralne prowadzili Agnieszka Szkoda i Andrzej Kuczura. Muzyczną oprawę zapewnił  Pan Bogdan Depta z Chełmskiego Domu Kultury.

      Dla osób niepełnosprawnych udział w Spotkaniach jest elementem terapii-terapii sztuką. Możliwość zaprezentowania się na scenie jest dla nich ogromnym przeżyciem, szansą na twórczą ekspresję, na wzmocnienie poczucia własnej wartości i godności. Osoby niepełnosprawne – na co dzień podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Opieki Społecznej- w tym wyjątkowym dla nich dniu są artystami i za pomocą środków artystycznego wyrazu wyrażają swoje emocje i uczucia.

     Spotkania Teatralne są też szansą na integrację w środowisku lokalnym, na eliminowanie barier i stereotypów , kształtowanie pozytywnych postaw zarówno osób niepełnosprawnych, jak też postaw społeczeństwa wobec nich.

 

Uczestnicy przeglądu:

1.       Podopieczni  Specjalnego Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku.

2.       Artyści Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wojsławicach.

3.       Grupa Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmie.

4.       Artyści z Warsztatu Terapii  Zajęciowej przy Rejowieckim Stowarzyszeniu ,,CORDIS”  w Rejowcu Fabrycznym.

5.       Artyści Warsztatu Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim.

6.       Grupa z Środowiskowego Domu Samopomocy z Lublina „Akademia artystyczna”.