Światowy Dzień Chorego

 

      

Uroczyste spotkanie z okazji XXV Światowego Dnia Chorego odbyło się w Medycznym Studium Zawodowym im. Władysławy Szoc w Chełmie 10 lutego br.. Podczas tego spotkania, młodzież przypomniała historię Światowych Dni Chorego. Szczególnie interesującą i ważną częścią spotkania było świadectwo pracy z cierpiącymi Ojca Filipa Buczyńskiego Prezesa Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. Ojciec Filip przybliżył ideę hospicjów perinatalnych, przedstawił działalność lubelskiego hospicjum perinatalnego, ilustrując swoją wypowiedź skłaniającym do głębokiej refleksji filmem. Spotkanie to dla młodzieży było wyjątkową lekcją kształtowania postaw zawodowych.

W ten szczególny dla społeczności Studium dzień, młodzież, która osiągnęła najlepsze wyniki w nauce w I semestrze otrzymała okolicznościowe dyplomy.

 

XXV Światowy Dzień Chorego – Lourdes (Francja) 2017r.

„Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: «wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny» (Łk 1,49)”.

 

W bieżącym roku już po raz 25 obchodzimy Światowy Dzień Chorego - dzień, który ustanowiony został przez papieża Jana Pawła 13 maja 1992 r. Papież postanowił wówczas, że światowe obchody Dnia Chorego będą odbywały się we wspomnienie objawień Matki Bożej w Lourdes 11 lutego każdego roku w jednym z sanktuariów maryjnych na świecie.

Zgodnie z postanowieniem Ojca Świętego Franciszka w 2017 r. główne obchody Światowego Dnia Chorego, tak jak 25 lat temu, będą miały miejsce 11 lutego w Lourdes.

Dzień Chorego jest okazją dla całego społeczeństwa, a przede wszystkim dla pracowników służby zdrowia , aby ze szczególną troską pochylić się nad wszystkimi, którzy chorują i cierpią.

Obchody Światowego Dnia Chorego są okazją do spotkań różnych instytucji i osób prywatnych zaangażowanych w opiekę nad ludźmi chorymi. W całej Polsce w kościołach, kaplicach szpitalnych, hospicjach, i domach pomocy społecznej organizowane są nabożeństwa w intencji ludzi chorych i ich opiekunów.

Młodzież Medycznego Studium Zawodowego,  jako przyszli pracownicy służby zdrowia - osoby, które już teraz stykają się podczas zajęć praktycznych z chorymi i ich rodzinami i które w przyszłości będą im służyły swoją wiedzą i umiejętnościami - jesteśmy w sposób szczególny zmotywowani by uczcić  Światowy Dzień Chorego.  

W bieżącym roku papież Franciszek w swoim orędziu zachęca do modlitwy o to, byśmy zawsze umieli odnosić się do chorego, jak do osoby, która nosi w sobie dar, którym powinna dzielić się z innymi. Papież podkreśla, że Dzień Chorego jest okazją do znalezienia nowego bodźca, by upowszechniać kulturę szacunku dla życia, zdrowia i środowiska. Wyraża też swoją bliskość z chorymi i ich rodzinami, a także uznanie wobec tych, którzy w różny sposób pomagają chorym.

„ […] Z okazji Światowego Dnia Chorego możemy odnaleźć nowy impuls, aby przyczynić się do
upowszechnienia kultury szacunku dla życia, zdrowia i środowiska; nowy impuls do walki
o poszanowanie integralności i godności osoby, w tym poprzez właściwe podejście do kwestii bioetycznych, ochrony najsłabszych i troski o środowisko naturalne. […]”
 Fragment Orędzia Papieża Franciszka na XXV Światowy Dzień Chorego 2017

 

<galeria fotografii>