Święto  w „ Medykach”

 

         31.01.2017 r. w Medycznym Studium Zawodowym  im. Władysławy Szoc  w Chełmie  odbyła się  uroczystość pożegnania Absolwentów kierunku  kształcenia technik dentystyczny.

         Absolwenci  otrzymali świadectwo  ukończenia  Studium,  nagrody za wyniki w nauce i pracy na rzecz szkoły i środowiska. Dwie najlepsze  Absolwentki Eliza Drożdżyk i Aneta Wrona oprócz nagród  szkolnych zostały  wyróżnione przez współpracującą ze szkołą firmą ROKO z Częstochowy. Otrzymały zaproszenie  na dowolnie wybrane przez siebie  kursy specjalistyczne sponsorowane przez Firmę.

Podczas uroczystości  słowa uznania i gratulacje w imieniu Zarządu Województwa i własnym złożył Pan Marcin Łopacki Kierownik Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie.

         Absolwenci przygotowali dla gości uroczystości ciekawe podsumowanie swojej 3,5 – letniej nauki w Chełmskich Medykach.

         Dopełnieniem już osiągniętych sukcesów będzie pozytywny wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Pierwszą część tego egzaminu mają  już za sobą. Pozostała (pisemna) jeszcze część praktyczna
(13.02.2017 r.). Po złożonym  z pozytywnym  wynikiem zewnętrznym  egzaminie zawodowym otrzymają dyplom  upoważniający do używania  tytułu zawodowego technik dentystyczny i podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie.

 

<galeria fotografii>