V Chełmskie Teatralne Spotkania

Artystów Nieprzetartego Szlaku

 

Medyczne Studium Zawodowe  im. Władysławy Szoc w Chełmie, kierunek kształcenia terapia zajęciowa wraz z nauczycielami Ewa Krysa, Elżbieta Szczegielniak, Renata Skiba, Zbigniew Kiryk zorganizowali V Teatralne Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku.

Spotkania Teatralne Artystów Nieprzetartego Szlaku to działania artystyczne, w których najważniejszymi uczestnikami są osoby niepełnosprawne, tym roku przebiegały pod hasłem: Świat kolorów. Przegląd teatralny odbył się dnia 25.04. w Sali widowiskowej Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie.

Celem organizowanych spotkań była integracja osób niepełnosprawnych poprzez wspólne bycie ze sobą, a także integracja w działaniu osób sprawnych. Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez uczestnictwo w spotkaniach teatralnych , a terapeutom, nauczycielom i wychowawcom dało możliwość spotkania się i wymiany doświadczeń.

W przeglądzie brali udział: