Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie

KONFERENCJA NAUKOWO - METODYCZNA

CHEŁM 29.02.2012 r.

 

W dniu 29. 02.2012 r.  w Medycznym Studium Zawodowym im. Władysławy Szoc w Chełmie odbyła się konferencja naukowa pod tytułem „MANUALNA OCENA I NORMALIZACJA SYSTEMU MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWEGO”, pod honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Masażu Medycznego. Konferencję zorganizowało Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie. Głównym celem konferencji było zaprezentowanie uczestnikom możliwości ręcznej oceny i terapii zaburzeń funkcjonalnych i strukturalnych systemu mięśniowo - powięziowego. Zaprezentowano w zarysie anatomiczną organizację i czynność systemu powięziowego oraz przedstawiono propozycję pracy masażysty w systemie powięzi powierzchownej i powięzi głębokich.

W konferencji wzięli udział nauczyciele masażu i uczniowie klas II kierunku kształcenia technik masażysta szkół medycznych z województwa lubelskiego, fizjoterapeuci, masażyści i studenci fizjoterapii.

 

Program konferencji:

Część  I – wystąpienia specjalistów:

 

1.  „Człowiek – jedność czy suma elementów – konieczność holistycznego postrzegania osoby ludzkiej, zjawiska zdrowia i choroby.” - dr n. med. Piotr Gawda

2. „Wszystko łączy się ze wszystkim – kontinuum powięzi, narządu ruchu i formy.” - mgr fizjoterapii Marta Suwała

3. „Nierównowaga w AUN jako jedna z przyczyn zaburzeń powięziowych – ocena i normalizacja.”  - mgr Piotr Żerebiec specjalista odnowy biologicznej

4. „Wybrane koncepcje zaburzeń powięzi powierzchownej”  – mgr fizjoterapii Zbigniew Nowosad

5. „Wybrane koncepcje zaburzeń powięzi głębokich – nierównowaga mięśniowa mięśni tonicznych i fazowych wg Jandy.” -  mgr fizjoterapii Jarosław Woźnicki

6. „Wybrane koncepcje zaburzeń powięzi głębokich – anatomiczne taśmy mięśniowo-powięziowe Myersa.”  – mgr Piotr Żerebiec specjalista odnowy biologicznej

7. „Od zaburzeń czynnościowych do zaburzeń strukturalnych – morfologizacja dysfunkcji.”  – mgr fizjoterapii Zbigniew Nowosad

 

Część II  - warsztaty prowadzone przez mgr fizjoterapii Zbigniewa Nowosada i mgr fizjoterapii Jarosława Woźnickiego

1.       „Ocena i normalizacja wzorców zaburzeń powięzi powierzchownej.”

2.      „Ocena i normalizacja wzorców zaburzeń powięzi głębokich.”

 

W konferencji i warsztatach wzięło udział łącznie około 90 osób. Wśród gości byli nauczyciele i uczniowie Medycznych Szkół Zawodowych z Chełma, Zamościa, Białej Podlaskiej, Łukowa, Lublina, Parczewa. 

 

Organizacja konferencji:

mgr Małgorzata Kamińska

mgr Laura Morow - Panasiuk

Uczniowie kierunku kształcenia technik masażysta I i II rok.