Święto u „Medyków”

 

W kalendarzu szkolnym Medycznego Studium Zawodowego jest data szczególna –Dzień Patrona – Święto Szkoły,  obchodzone w listopadzie, w rocznicę nadania imienia Władysławy Szoc pierwszej dyrektorki szkoły. W bieżącym roku jest szczególna okazja ku temu , by wrócić pamięcią do Osoby Patronki, bowiem Pani Władysława Szoc  (z d. Goch ) urodziła się 100 lat temu. Mija także 23 listopada 35-rocznica Jej śmierci. Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim.  Pani Władysława Szoc żyje w pamięci swoich wychowanek – pielęgniarek wykształconych w najstarszej szkole pielęgniarskiej na Lubelszczyźnie, pielęgniarek określanych często mianem „Szocówek”. Żyje także w pamięci uczniów i pracowników, dzięki przekazywanej kolejnym pokoleniom wiedzy o Jej życiu i pracy. Chociaż upłynęło już wiele lat, od czasu budowania i kierowania szkołą przez Panią Szocową, charyzmat Jej Osoby oddziaływuje nadal. Dziś Medyczne Studium Zawodowe jest spadkobiercą dokonań Pani Władysławy Szoc i Jej współpracowników. Mimo , iż nie kształcimy już w zawodzie pielęgniarki, zmieniły się też warunki funkcjonowania szkoły, powrót do „korzeni” jest dla nas ważny. Kształcimy dalej w zawodach, których misją jest służba człowiekowi i dla nas także Osoba Patronki może być wzorem do naśladowania. Dlatego motywem przewodnim  tegorocznego Święta Szkoły przypadającego na dzień 24 listopada, są wzory osobowe współczesnej młodzieży. W programie uroczystości znalazł się wykład pt „Wzór osobowy – Czy to jest trendy”, który wygłosi Pani dr Barbara Ślusarska – pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, nasza absolwentka. Przedstawimy też fakty z życia i pracy oraz wspomnienia o Pani Władysławie Szoc, akcentując szczególnie ponadczasowe wartości, którym była wierna, cechy Jej osobowości, które są i dziś pożądane u adeptów zawodów medycznych – ratownika medycznego, technika farmaceutycznego, technika dentystycznego, higienistki stomatologicznej, technika farmaceutycznego, opiekunki dziecięcej czy terapeuty zajęciowego, ważne są też dla kosmetyczek. Podczas tak ważnej dla społeczności szkolnej będą też wyróżnienia i nagrody. Tradycyjnie już na wniosek Kapituły Honorowego Tytułu, tytuł Zasłużony dla Medycznego Studium Zawodowego przyznano: pośmiertnie dla Pani Władysławy Szoc oraz dla osób współpracujących ze szkołą – Pani mgr Halinie Badyła  (Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie)  oraz dla  instytucji , która współuczestniczy w kształceniu przyszłych ratowników medycznych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie. Tytułem tym wyróżniono też za szczególne zaangażowanie w prace na rzecz szkoły nauczycieli: Stanisława Gołuba, Andrzeja Klaudela i Włodzimierza Koreckiego oraz pracowników niepedagogicznych – Panią Bogumiłę Pikuła i Pana Jerzego Graniczkę. W ten szczególny dzień po raz pierwszy zostanie też przyznany Honorowy Tytuł Ambasadora  - osoby, która promuje szkołę w kraju i za granicą. Tytuł ten otrzyma syn naszej Patronki – Pan Jan Szoc. W dniu poprzedzającym główne obchody Święta Szkoły, młodzież prezentuje swoją wiedzę o historii  szkoły oraz życiu i pracy Pani Władysławy Szoc. Uczestniczy także w zawodach sportowych o puchar dyrektora szkół. Dlatego też podczas uroczystości przewidziano nagrodzenie laureatów konkursu i najlepszych sportowców. Dopełnieniem uroczystości będzie muzyka w wykonaniu skrzypaczki Magdaleny Sionkowskiej (też absolwentki szkoły) i towarzyszącego Jej muzyka Krzysztofa Jasiuka. W dalszej części obchodów Dnia Patrona przewidziano zwiedzanie wystawy malarstwa prof.  Janusza Kirenki (UMCS)  oraz „Spotkanie Pokoleń” – imprezę podczas, której spotkają się byli i obecni pracownicy szkoły oraz młodzież. Spotkanie to uświetni występ uczennic kierunku kształcenia Opiekunka Dziecieca pod kierunkiem Pana Krzysztofa Weresińskiego oraz recital Pana Dariusza Tokarzewskiego.W dniu 24 listopada Uroczystości w szkole poprzedzi msza święta o godz. 8.30, która zostanie odprawiona w intencji żyjących i zmarłych nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów i absolwentów w kościele pw. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty przy ul. J.Kochanowskiego .

Krystyna Szpak-Lipińska