PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE
Z
 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

 

2008-06-24

PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ

W ramach projektu szkoła otrzymała wyposażenie pracowni komputerowej oraz wyposażenie MCI. Wartość brutto przekazanego wsparcia ogółem  wynosi 74 802,60 zł.

Pracownię wyposażono w 15 stacji uczniowskich - komputery klasy PC, 1 zestaw - serwer Windows Serwer , notebook, wideoprojektor, skaner, drukarkę, licencje oprogramowania oraz okablowanie i oprzyrządowanie sieciowe. 

 

MCI wyposażono w 4 stanowiska multimedialne - komputery klasy PC,  skaner , drukarkę, licencje oprogramowania oraz okablowanie i oprzyrządowanie sieciowe.