PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE
Z
 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

WYPOSAŻENIE CKU, CKP I SZKÓŁ ZAWODOWYCH W STANOWISKA DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie w ramach projektu otrzymało sprzęt technodydaktyczny do zawodu ratownik medyczny. Sprzęt składa się z z fantomu treningowo-egzaminacyjnego z interfejsem i notebookiem. Wartość brutto przekazanego sprzętu wynosi 35 075,00 zł.