PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE
Z
 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

2007-04-11

PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ

W ramach projektu Medycznym Studium Zawodowym w Chełmie otrzymało wyposażenie pracowni komputerowej oraz wyposażenie MCI. Wartość brutto przekazanego wsparcia ogółem  wynosi 98 541,26 zł.

Pracownię wyposażono w 15 stacji uczniowskich - komputery klasy MAC, 1 zestaw - serwer MAC, notebook, wideoprojektor, skaner, drukarkę, licencje oprogramowania oraz okablowanie i oprzyrządowanie sieciowe. 

 

MCI wyposażono w 4 stanowiska multimedialne - komputery klasy MAC,  skaner , drukarkę, licencje oprogramowania oraz okablowanie i oprzyrządowanie sieciowe.