ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ LUBELSZCZYZNY

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach realizacji projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL.09.02.00-06-001/09).

realizowany w okresie 01 07 2009- 30 08 2012 r.

w Medycznym Studium Zawodowym  im Władysławy. Szoc w Chełmie

 

 

 

 

Kursy i zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu - fotoreportaż

 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Wybrane IT –zorganizowano zajęcia dla 6 grup 20osobowych. Zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia zajęć, tablet graficzny, programy komputerowe WWW-edukacyjny, graficzny-edukacyjny, projektor, podręczniki. Każdy z uczestników zajęć otrzymał materiały szkoleniowe: notatnik, długopis, teczkę i pamięć 2 Gb.

Podstawy języka angielskiego dla kadry zawodowej. W zajęciach uczestniczyło 120 osób          ( 6 grup). Zorganizowano zajęcia specjalistyczne dla uczniów kierunku kształcenia: technik farmaceuta, ratownik medyczny, technik usług kosmetycznych, oraz technik dentystyczny. Zakupiono  podręczniki językowe do nauki w wersji uzawodowionej. Pracownia została doposażona w słowniki angielsko-polskie. Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe: notatnik, długopis, teczkę.

Asertywność  jako metoda budowania poprawnych relacji interpersonalnych.   Zgodnie z planem  zrealizowano  zajęcia w 2 grupach 20 osobowych. Zakupiono niezbędne do przeprowadzenia zajęć materiały szkoleniowe, podręczniki. Każdy z uczestników zajęć otrzymał materiały szkoleniowe: notatnik, długopis, teczkę.

KURSY

Podstawy języka migowego. Zajęcia odbywały się w  2 grupach.  Cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, dlatego stworzono możliwość udziału w nich dodatkowej grupie uczniów. Ofertę skierowano dla uczniów kierunku kształcenia technik farmaceuta.  Zakupiono podręczniki, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć. Każdy z uczestników kursu otrzymał materiały szkoleniowe.

Arteterapia w pracy z klientem w różnym wieku i o różnych potrzebach bio-psycho-społecznych. Uruchomiono zgodnie z planem 5 grup 20 osobowych. Stworzono uczniom możliwość wyboru spośród różnych metod arteterapeutycznych.:

- ceramika- techniki modelowania ręcznego,

- wikliniarstwo-2 grupy

- podstawowe sploty dziewiarskie

- florystyka i dekupage

Zakupiono podręczniki, materiały szkoleniowe , biurowe/ gilotyna, segregatory, nożyce, papier, pisaki, zszywacze, dziurkacze, folie/, do prowadzenia zajęć różne niezbędne do prowadzenia zajęć: wiklina, ratan, angoby, farby, sekatory, glina i masa lejna, narzędzia do obróbki i dekoracji gliny, formy do odlewu gliny. Każdy z uczestników zajęć otrzymał materiały szkoleniowe, oraz niektóre wytwory pracy własnej.

BLS/AED . Podczas zajęć uczniowie doskonalili umiejętność rozpoznawania stanu zagrożenia życia, oraz wykonywania podstawowych zabiegów ratujących życie z wykorzystaniem defibrylatora automatycznego zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Przeprowadzono zajęcia  w 5 grupach 20 osobowych. Zakupiono podręczniki, materiały szkoleniowe i biurowe niezbędne do prowadzenia zajęć., m.in. maseczki do resuscytacji, środki do dezynfekcji, karimaty, materiały opatrunkowe, parawany, drobny sprzęt niezbędny do ćwiczeń na fantomie w ramach pierwszej pomocy. Każdy z uczestników zajęć otrzymał materiały szkoleniowe: notatnik, długopis, teczkę, breloczek z maseczką do resuscytacji i rękawiczkami.

Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ,,KURSOR’ odział w Chełmie. Uprawnienia uzyskało  74 osoby. Zaplanowano kolejne edycje kursu.

Masaż kosmetyczny- zajęcia 10 godzinne poświęcone technikom masażu. Zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne do realizacji ćwiczeń, oraz podręczniki. Uczestnicy zajęć otrzymali materiały szkoleniowe. Zorganizowano zajęcia dla 2 grup 20 osobowych. Zaplanowano kolejną edycję kursu.

Masaż sportowy -zajęcia 10 godzinne poświęcone technikom masażu sportowego.  Zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne do realizacji ćwiczeń, oraz podręczniki. Uczestnicy zajęć otrzymali materiały szkoleniowe. Zorganizowano zajęcia dla 2 grup 20 osobowych.

Ratownik WOPR- kurs nadający uprawnienia zorganizowano poprzez WOPR Chełm. Uczestnicy zajęć ćwiczyli techniki ratowania poszkodowanych na basenie i na otartych zbiornikach wodnych. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem szczególnie wśród ratowników medycznych.  Zajęcia realizowane były etapowo, wg 2 programów szkolenia: Kurs dla kandydatów na  ratownika młodszego, kurs dla ratownika WOPR. Zajęcia zakończyły się 10 06 2010r. Legitymacje ratownika WOPR nadające uprawnienia uzyskało 21 osób w tym  19 osób uzyskało tytuł ratownika WOPR, 2 osoby tytuł młodszego ratownika WOPR.

 

 

Zobacz zdjęcia z kursów i  zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu