ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ LUBELSZCZYZNY

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach realizacji projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL.09.02.00-06-001/09).

realizowany w okresie 01 07 2009- 30 08 2012 r.

w Medycznym Studium Zawodowym  im Władysławy. Szoc w Chełmie

 

 

 

 

Organizacja pracowni specjalistycznych w ramach projektu

 

W ramach projektu adaptowano pomieszczenia szkolne na pracownię protetyki dentystycznej dla nowo utworzonego kierunku kształcenia technik dentystyczny. Przeprowadzono remont , który obejmował: wymianę posadzek, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie nowej wentylacji, malowanie emulsyjne i olejne, wymianę drzwi wewnętrznych, wykonanie ścianek działowych, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymianę armatury sanitarnej.

Zakupiono  urządzenia, podręczniki zawodowe, sprzęt szkoleniowy, materiały do prowadzenia ćwiczeń praktycznych  w kierunku kształcenia: technik dentystyczny. Przygotowano stanowisko pracy dla nauczyciela i 8 stanowisk dla uczniów.

Ze środków projektu zakupiono sprzęt pomoce  dydaktyczne do prowadzenia zajęć na kierunku technik farmaceutyczny. Pracownia systematyczne doposażona jest w odczynniki chemiczne i szkło laboratoryjne. Uczniowie mogą korzystać z aktualizacji  Farmakopeii Polskiej oraz z programów aptecznych.