Klauzula informacyjna

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w Szkole Policelanej - Medyczne Studium Zawodowe im.Władysławy Szoc w Chełmie


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

informuję:

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Szkoła Policelana - Medyczne Studium Zawodowe im.Władysławy Szoc w Chełmie przy ul.Szpitalnej 50, reprezentowany przez Dyrektora szkoły.


Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Szkole Policelanej - Medyczne Studium Zawodowe im.Władysławy Szoc w Chełmie są następujące:


Adres korespondencyjny:
Inspektor Ochrony Danych
Szkoła Policelana - Medyczne Studium Zawodowe im.Władysławy Szoc w Chełmie
ul. Szpitalna 50
20-100 Chełm


tel.: 82 565 26 51

e-mail: iod@medyki-chelm.pl

Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych.

Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.Dyrektor
Szkoły Policelanej - Medycznego Studium Zawodowe im.Władysławy Szoc w Chełmie