Technik usług kometycznych II 2022/23 semestr 3
zjazdy           1       2           3           4       5             6         7           8             9     10    
  03.09 04.09 10.09 11.09 17.09 18.09 24.09 25.09 01.10 02.10 08.10 9.10 15.10 16.10 22.10 23.10 29.10 30.10 5.11 6.11 12.11 13.11 19.11   20.11 26.11 27.11 3.12   4.12 10.12 11.12 17.12 18.12 7.01 8.01 14.01   15.01 21.01 22.01
8:00-8:45     kosmet. p.chemii prac.kosm. prac.kosm. pr. chemii     chemia   p.chemii     kosmet. pr. chemii kosmet. kosmet.         anatom prac.kosm. prac.kosm. anatom   p.chemii     anatom pr. chemii           p.chemii kosmet. prac.kosm. prac.kosm.      
8:55-9:40     kosmet. p.chemii prac.kosm. prac.kosm. pr. chemii     chemia   p.chemii     kosmet. pr. chemii kosmet. kosmet.         anatom prac.kosm. prac.kosm. anatom   p.chemii     anatom pr. chemii           p.chemii kosmet. prac.kosm. prac.kosm.      
9:50-10:35     kosmet. p.chemii prac.kosm. prac.kosm. pr. chemii     chemia   p.chemii     kosmet. pr. chemii kosmet. kosmet.         anatom prac.kosm. prac.kosm. kosmet.   p.chemii     anatom pr. chemii         anatom kosmet. prac.kosm. prac.kosm.      
10:45-11:30     prac.kosm. prac.kosm. chemia prac.kosm. prac.kosm. chemia     dermat. chemia     prac.kosm. prac.kosm. chemia kosmet. kosmet.         prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm. kosmet. chemia     kosmet. chemia         chemia kosmet. prac.kosm. prac.kosm.      
11:40-12:25     prac.kosm. prac.kosm. chemia prac.kosm. prac.kosm. chemia     dermat. chemia     prac.kosm. prac.kosm. chemia dermat. prac.kosm. prac.kosm.         prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm. kosmet. chemia     kosmet. chemia         chemia kosmet. prac.kosm. prac.kosm.      
12:45-13:30     prac.kosm. prac.kosm. dermat. prac.kosm. prac.kosm. dermat.     dermat. dermat.     prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm.         prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm. kosmet. dermat.     kosmet. dermat.         dermat. anatom prac.kosm. prac.kosm.      
13:40-14:25     prac.kosm. prac.kosm. dermat. prac.kosm. prac.kosm. dermat.       p.chemii dermat.     prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm.         prac.kosm. prac.kosm. kosmet. prac.kosm. prac.kosm. dermat.     kosmet. dermat.         dermat. anatom kosmet.      
14:35-15:20     prac.kosm. prac.kosm. pr. chemii   prac.kosm. prac.kosm. dermat.       p.chemii pr. chemii       prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm.       prac.kosm. prac.kosm. kosmet. prac.kosm. prac.kosm. dermat.     kosmet. dermat.         dermat. anatom kosmet.      
15:25-16:10     prac.kosm. prac.kosm. pr. chemii   kosmet. p.chemii         p.chemii pr. chemii       prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm.       kosmet. kosmet. prac.kosm. prac.kosm. pr. chemii     chemia   p.chemii         pr. chemii   kosmet.      
16:15-17:00     anatom pr. chemii   anatom p.chemii           pr. chemii       prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm.         kosmet. kosmet. prac.kosm. prac.kosm. pr. chemii     chemia   p.chemii         pr. chemii     kosmet.      
17:05-17:50           anatom p.chemii                   chemia prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm.         kosmet.     prac.kosm. prac.kosm. pr. chemii     p.chemii                      
 
przedmioty/nauczyciele Uwaga!  Plan może ulec zmianie, sprawdzamy plan przed zajęciami na stronie www.medyki-chelm.pl
Anatomia, fizjologia i patofizjologia 15 godz.mgr Laura Morwow-Panasiuk
Chemia kosmetyczna  20 godz.mgr Marlena Romanowska  
Dermatologia  20 godz.mgr Marlena Romanowska  
Kosmetologia 40 godz.mgr Agnieszka Czerwinska  
Pracownia kosmetyki 60 godz. mgr Agnieszka Czerwińska gr 1  
Pracownia chemii kosmetycznej  20 godz.mgr Marlena Romanowska gr 1   
Pracownia kosmetyki 60 godz. mgr Marlena Romanowska gr 2  
Pracownia chemii kosmetycznej  20 godz.mgr Marlena Romanowska gr 1   
Harmonogram zjazdów Technik usług kosmetycznych 2022/23 zaoczny semestr pierwszy
zjazdy 1       2   3       4       5       6           7           8   9   10      
  03.09 04.09 10.09 11.09 17.09 18.09 24.09 25.09 01.10 02.10 08.10 9.10 15.10 16.10 22.10 23.10 29.10 30.10 5.11 6.11 12.11 13.11 19.11 20.11 26.11 27.11 3.12 4.12 10.12 11.12 17.12 18.12 7.01 8.01 14.01 15.01 21.01 22.01
8:00-8:45 podst przed kosmet.     podst przed kosmet. podst przed kosmet.     podst przed kosmet.     podst przed higiena     podst przed kosmet.     podst przed   podst przed kosmet.       kosmet. higiena podst przed   podst przed prac.kosm.    
8:55-9:40 anatom kosmet.     anatom kosmet. kosmet. kosmet.     kosmet. kosmet.     anatom higiena     kosmet. kosmet.         kosmet. kosmet.         kosmet. higiena prac.kosm. prawo anatom prac.kosm.    
9:50-10:35 kosmet. prac.kosm.     anatom kosmet. kosmet. prac.kosm.     kosmet. prac.kosm.     anatom higiena     kosmet. prac.kosm.         kosmet. prac.kosm.         kosmet. higiena prac.kosm. prawo anatom prac.kosm.    
10:45-11:30 kosmet. prac.kosm.     anatom prac.kosm. kosmet. prac.kosm.     kosmet. prac.kosm.     anatom j.ang     prac.kosm. prac.kosm.         prac.kosm. prac.kosm.         prac.kosm. kosmet. prac.kosm. prawo anatom prac.kosm.    
11:40-12:25 kosmet. prac.kosm.     j.ang prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm.     prac.kosm. prac.kosm.     kosmet. j.ang     prac.kosm. prac.kosm.         prac.kosm. prac.kosm.         prac.kosm. kosmet. prac.kosm. prac.kosm. j.mig prac.kosm.    
12:45-13:30 prac.kosm. prac.kosm.     j.ang prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm.     prac.kosm. prac.kosm.     j.ang j.mig     prac.kosm. prac.kosm.         prac.kosm. prac.kosm.         prac.kosm. j.ang prac.kosm. prac.kosm. j.mig prac.kosm.    
13:40-14:25 prac.kosm. prac.kosm.     j.mig prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm.     prac.kosm. prac.kosm.     j.ang j.mig     prac.kosm. prac.kosm.         prac.kosm. prac.kosm.         prac.kosm. j.ang prac.kosm. prac.kosm.   prac.kosm.    
14:35-15:20 prac.kosm. prac.kosm.     j.mig prac.kosm. prac.kosm. prawo     prac.kosm. prawo     j.mig prawo     prac.kosm.         prac.kosm. prawo         prac.kosm. j.mig prac.kosm. prac.kosm.      
15:25-16:10 prac.kosm. j.ang     higiena prac.kosm. prac.kosm. prawo     prac.kosm. prawo     j.mig prawo     prac.kosm.         prac.kosm. prawo         prac.kosm. j.mig prac.kosm. prac.kosm.        
16:15-17:00 prac.kosm. j.ang     higiena prac.kosm. prac.kosm. prawo     prac.kosm. prawo     higiena prawo     prac.kosm.         prac.kosm. prawo         prac.kosm. prac.kosm. prac.kosm.        
17:05-17:50                           higiena                                              
Uwaga!  Plan może ulec zmianie, sprawdzamy plan przed zajęciami na stronie www.medyki-chelm.pl
przedmioty/nauczyciele
Podstawy przedsiebiorczosci 10 godz.- mgr Magdalena Czerniakiewicz-Kostecka
Język angielski 10 godz. mgr Jolanta Chodak
Język migowy 10 godz. mgr Jolanta Chodak
Higiena  10 godz.mgr Marlena Romanowska
Anatomia, fizjologia i patofizjologia 10 godz.mgr Małgorzata Kamińska
Elementy prawa i ekonomiki 15 godz.mgr Magdalena Czerniakiewicz-Kostecka
Kosmetologia 30 godz.mgr Agnieszka Czerwińska
Pracownia kosmetyki 90 godz. mgr Agnieszka Czerwińska
Harmonogram zjazdów Technik sterylizacji medycznej 2022/23 zaoczny semestr pierwszy
zjazdy   1           2       3           4           5           6           7             8       9       10        
  03.09 04.09 10.09 11.09 17.09 18.09 24.09 25.09 01.10 02.10 08.10 9.10 15.10 16.10 22.10 24-paź 25-paź 29.10 30.10 5.11 07-lis 08-lis 12.11 13.11 19.11 20.11 26.11 27.11 3.12 4.12 10.12 11.12 17.12 18.12 7.01 8.01 14.01 15.01 21.01 22.01
8:00-8:45 podst przed pracownia pracownia     podst przed podstawy podst przed psychologia     podst przed podstawy     podst przed pracownia pracownia     podst przed pracownia pracownia     podst przed j.mig podst przed j.mig     5-16.12.2022 praktyki zawodowe     podst przed podstawy podst przed    
8:55-9:40 p.ppmoc pracownia pracownia     p.ppmoc podstawy podstawy psychologia     p.ppmoc podstawy     podstawy pracownia pracownia     p.ppmoc pracownia pracownia     p.ppmoc j.mig podstawy j.mig         p.ppmoc podstawy p.ppmoc    
9:50-10:35 p.ppmoc pracownia pracownia     p.ppmoc podstawy podstawy psychologia     p.ppmoc pracownia pracownia     podstawy pracownia pracownia     p.ppmoc pracownia pracownia     p.ppmoc j.mig podstawy pracownia pracownia         p.ppmoc podstawy p.ppmoc j.mig    
10:45-11:30 psychologia pracownia pracownia     podstawy pracownia pracownia podstawy anatom     podstawy pracownia pracownia     podstawy pracownia pracownia     p.ppmoc pracownia pracownia     podstawy anatom podstawy pracownia pracownia         podstawy pracownia pracownia pracownia pracownia j.mig    
11:40-12:25 podstawy pracownia pracownia     pracownia pracownia pracownia pracownia podstawy anatom     podstawy pracownia pracownia     podstawy pracownia pracownia     podstawy pracownia pracownia     podstawy anatom pracownia pracownia pracownia pracownia         podstawy pracownia pracownia pracownia pracownia j.mig    
12:45-13:30 podstawy pracownia pracownia     pracownia pracownia pracownia pracownia pracownia pracownia j.mig     pracownia pracownia pracownia pracownia     psychologia pracownia pracownia     podstawy pracownia pracownia     pracownia pracownia anatom pracownia pracownia pracownia pracownia         pracownia pracownia pracownia pracownia pracownia pracownia pracownia pracownia    
13:40-14:25 pracownia pracownia j.mig     pracownia pracownia pracownia pracownia pracownia pracownia j.mig     pracownia pracownia pracownia pracownia     psychologia pracownia pracownia     pracownia pracownia pracownia pracownia     pracownia pracownia psychologia pracownia pracownia pracownia pracownia         pracownia pracownia pracownia pracownia pracownia pracownia pracownia pracownia    
14:35-15:20 pracownia pracownia j.mig     pracownia pracownia pracownia pracownia pracownia pracownia j.mig     pracownia pracownia j.mig     psychologia CENT.STER. CENT.STER.     pracownia pracownia CENT.STER. CENT.STER.     pracownia pracownia psychologia pracownia pracownia pracownia pracownia         pracownia pracownia pracownia pracownia pracownia pracownia pracownia pracownia    
15:25-16:10 pracownia pracownia     pracownia pracownia pracownia pracownia pracownia pracownia         pracownia pracownia j.mig       14.00-19.15 14.00-19.15     pracownia pracownia 14.00-19.15 14.00-19.15     pracownia pracownia psychologia pracownia pracownia pracownia pracownia         pracownia pracownia pracownia pracownia pracownia pracownia    
16:15-17:00 pracownia pracownia     anatom                 anatom                     pracownia pracownia         pracownia pracownia     anatom pracownia pracownia       anatom anatom pracownia pracownia    
17:05-17:50                                                                                                                
przedmioty/nauczyciele
Podstawy przedsiebiorczosci 10 godz.- mgr Magdalena Czerniakiewicz-Kostecka
Język migowy 15 godz. mgr Jolanta Chodak  
Podstawy psychologii i etyki- 10 godz. -mgr Justyna Oleszczuk  
Podstawy anatomii, fizjologii i patologii 10 godz.mgr Małgorzata Kamińska
Pierwsza pomoc15 godz. mgr Małgorzata Szyszkowska  
Podstawy mikrobiologii, dezynfekcji i sterylizacji 30 godz.mgr Bożena Ciszek  
Pracownia dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych 90 godz.-  mgr Joannna Błaszczuk  
Pracownia dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych 90 godz.- mgr Bożena Ciszek,