Harmonogram zjazdów Technik sterylizacji medycznej 2022/23 zaoczny semestr drugi
zjazdy 1 9 2 10 3 4     5 6 7 8     9
  04.lut 05.lut 14.lut 15.lut 18.lut 19.lut 21.lut 22.lut 04.mar 05.mar 18.mar 19.mar 01.kwi 02.kwi 15.kwi 16.kwi 22.kwi 23.kwi 06.maj 13.maj 14.maj 15.05-26.05. 2023r. praktyki zawodowe 27.maj 04.cze 17.cze
8.00-8.45 podst przed pracownia pracownia     podst przed pracownia pracownia     podst przed pracownia pracownia podst przed pracownia pracownia podst przed pracownia pracownia podst przed pracownia pracownia podst przed pracownia pracownia podst przed pracownia pracownia pracownia pracownia podst przed t.inf.  
8.50-9.35 Podstawy mikrobiologii pracownia pracownia     Podstawy mikrobiologii pracownia pracownia     Podstawy mikrobiologii pracownia pracownia Podstawy mikrobiologii pracownia pracownia t.inf. pracownia pracownia Podstawy mikrobiologii pracownia pracownia t.inf. pracownia pracownia podst przed pracownia pracownia pracownia pracownia podst przed t.inf.  
9.40-10.25 Podstawy mikrobiologii pracownia pracownia     Podstawy mikrobiologii pracownia pracownia     Podstawy mikrobiologii pracownia pracownia Podstawy mikrobiologii pracownia pracownia t.inf. pracownia pracownia Podstawy mikrobiologii pracownia pracownia t.inf. pracownia pracownia   pracownia pracownia pracownia pracownia   t.inf.   Podstawy przedsiębiorczości 10s podst przed 10
10.30-11.15 Podstawy mikrobiologii pracownia pracownia     Podstawy mikrobiologii pracownia pracownia     Podstawy mikrobiologii pracownia pracownia Podstawy mikrobiologii pracownia pracownia t.inf. pracownia pracownia Podstawy mikrobiologii pracownia pracownia t.inf. pracownia pracownia   pracownia pracownia pracownia pracownia   t.inf.   Technologia informacyjna w zawodzie [zt] 10s t.inf. 10
11.20-12.05 Podstawy mikrobiologii Anatomia     Podstawy mikrobiologii pracownia pracownia     Podstawy mikrobiologii Anatomia Podstawy mikrobiologii pracownia pracownia Podstawy mikrobiologii pracownia pracownia Podstawy mikrobiologii pracownia pracownia pracownia pracownia pracownia pracownia   pracownia pracownia pracownia pracownia         Podstawy prawa i ekonomiki [zt] 10s podstawy prawa 10
12.20-13.05 Podstawy mikrobiologii Anatomia zajęcia w centralnej sterylizatornii Podstawy mikrobiologii pracownia pracownia zajęcia w centralnej sterylizatornii Podstawy mikrobiologii Anatomia Podstawy mikrobiologii pracownia pracownia Podstawy mikrobiologii Anatomia Podstawy mikrobiologii pracownia pracownia pracownia pracownia pracownia pracownia   pracownia pracownia Anatomia         Podstawy anatomii, fizjologii i patologii [zt] 10s Anatomia 10
13.10-14.55 pracownia pracownia j.ang. pracownia pracownia j.ang. pracownia pracownia j.ang. pracownia pracownia j.ang. Podstawy mikrobiologii Anatomia pracownia pracownia j.ang. pracownia pracownia j.ang.   Anatomia         Język angielski zawodowy [zt] 15s j.ang. 15
14.00-15.45 pracownia pracownia j.ang. pracownia pracownia pracownia pracownia j.ang. pracownia pracownia pracownia pracownia j.ang. pracownia pracownia j.ang. Podstawy mikrobiologii Anatomia pracownia pracownia j.ang. pracownia pracownia j.ang.   Anatomia         Podstawy mikrobiologii, dezynfekcji i sterylizacji [zt] 30s Podstawy mikrobiologii 30
14.50-15.35 pracownia pracownia     pracownia pracownia pracownia pracownia podstawy prawa pracownia pracownia pracownia pracownia     pracownia pracownia podstawy prawa Podstawy mikrobiologii podstawy prawa pracownia pracownia j.ang. pracownia pracownia podstawy prawa   j.ang.         Praktyki zawodowe 70s 0
15.40-16.25 pracownia pracownia     pracownia pracownia pracownia pracownia podstawy prawa pracownia pracownia pracownia pracownia     pracownia pracownia podstawy prawa podstawy prawa pracownia pracownia podstawy prawa pracownia pracownia podstawy prawa   j.ang.     Pracownia dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych [zp] 90s pracownia 180
16.25-17.10 pracownia pracownia     pracownia pracownia pracownia pracownia     pracownia pracownia pracownia pracownia                 pracownia pracownia podstawy prawa pracownia pracownia                  
          pracownia pracownia         pracownia pracownia pracownia pracownia                                                
                                                                                     
przedmioty/nauczyciele  
Podstawy przedsiebiorczosci 10 godz. mgr Magdalena Czerniakiewicz-Kostecka
Język angielski zawodowy 15 godz. mgr Jolanta Chodak    
Podstawy prawa i ekonomiki 10 godz. mgr Magdalena Czerniakiewicz-Kostecka  
Podstawy anatomii, fizjologii i patologii 10 godz.mgr Małgorzata Kamińska
Podstawy mikrobiologii, dezynfekcji i sterylizacji 30 godz.mgr Bożena Ciszek  
Pracownia dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych 90 godz. mgr Joannna Błaszczuk  
Pracownia dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych 90 godz.  mgr Bożena Ciszek
tehnologia informacyjna w zawodzie-10 godz.Grzegorz Czyżyk
Harmonogram zjazdów Technik usług kosmetycznych 2022/23 zaoczny semestr drugi
zjazdy 1 2 3 4 5 6 7 8         9  
  04.lut 05.lut 25.lut 26.lut 11.mar 12.mar 25.mar 26.mar 01.kwi 02.kwi 15.kwi 16.kwi 22.kwi 23.kwi 06.maj 07.maj 20.maj 27.maj 28.maj   17.cze 18.cze
8.00-8.45 podst przed p.pomoc podst przed p.pomoc podst przed p.pomoc podst przed p.pomoc podst przed p.pomoc     podst przed p.pomoc podst przed wizaż podst przed kosm. 29.05-09.06.2023r.praktyki zawodowe kosm. wizaż
8.55-9.40 wizaż w p.pomoc wizaż w p.pomoc dermat. p.pomoc wizaż w p.pomoc wizaż w p.pomoc     kosm. p.pomoc podst przed wizaż podst przed kosm. kosm. wizaż
9.50-10.35 wizaż w prac. kos wizaż w wizaż dermat. wizaż wizaż w wizaż wizaż w wizaż     kosm. p.pomoc wizaż w wizaż kosm. kosm. kosm. wizaż Podstawy przedsiębiorczości 10s podst przed 10
10.45-11.30 kosm. prac. kos kosm. wizaż kosm. wizaż kosm. wizaż kosm. wizaż     dermat. wizaż wizaż w p.pomoc dermat. dermat. dermat. wizaż Język angielski zawodowy [zt] 10s J.ang 10
11.40-12.25 kosm. prac. kos kosm. wizaż kosm. wizaż kosm. wizaż prac. kos wizaż     dermat. wizaż kosm. p.pomoc dermat. dermat. dermat. wizaż Dermatologia [zt] 10s dermat. 10
12.45-13.30 prac. kos prac. kos prac. kos wizaż prac. kos wizaż prac. kos wizaż prac. kos wizaż     prac. kos wizaż kosm. J.mig. prac. kos wizaż prac. kos wizaż Wizaż [zt] 10s wizaż w 10
13.40-14.25 prac. kos prac. kos prac. kos J.ang prac. kos wizaż prac. kos wizaż prac. kos wizaż     prac. kos wizaż prac. kos J.ang prac. kos wizaż prac. kos J.mig. Pierwsza pomoc [zt] 15s p.pomoc 15
14.35-15.20 prac. kos prac. kos prac. kos J.mig. prac. kos J.mig. prac. kos J.ang prac. kos wizaż     prac. kos wizaż prac. kos prac. kos wizaż prac. kos J.ang Kosmetologia [zt] 20s kosm. 20
15.25-16.10 prac. kos J.ang prac. kos prac. kos J.ang prac. kos J.mig. prac. kos J.mig.     prac. kos J.ang prac. kos prac. kos wizaż prac. kos J.mig. Pracownia wizażu [zp] 40s wizaż 40
16.15-17.00 prac. kos J.ang prac. kos prac. kos prac. kos prac. kos J.ang     prac. kos J.ang prac. kos prac. kos wizaż prac. kos Pracownia kosmetyki [zp] 60s prac. kos 60
17.05-17.50 prac. kos J.mig. prac. kos prac. kos   prac. kos   prac. kos       prac. kos J.mig. prac. kos prac. kos wizaż prac. kos Praktyka zawodowa 70s 0
Język migowy TUK 9s J.mig. 9
anatom 0
przedmioty/nauczyciele
Podstawy przedsiebiorczosci 10 godz.- mgr Magdalena Czerniakiewicz-Kostecka
Język angielski 10 godz. mgr Jolanta Chodak
Język migowy 9 godz. mgr Jolanta Chodak
Wizaż  10 godz.mgr Agnieszka Czerwinska
Anatomia, fizjologia i patofizjologia 10 godz.mgr Małgorzata Kamińska
Kosmetologia 20 godz.mgr Agnieszka Czerwińska
Pierwsza pomoc 15 godz. mgr Jadwiga Woźniak
Pracownia kosmetyki-60 godz.mgr Agnieszka Czerwińska
Pracownia wizażu-40 godz. mgr Agnieszka Czerwińska
Dermatologia  10 godz.mgr Agnieszka Czerwinska
Harmonogram zjazdów Technik usług kosmetycznych 2022/23 zaoczny semestr czwarty
zjazdy 1 2 3 4 5 6 7 8         9
  11.lut 12.lut 18.lut 19.lut 04.mar 05.mar 18.mar 19.mar 01.kwi 02.kwi 15.kwi 16.kwi 22.kwi 23.kwi 06.maj 07.maj 13.maj 14.maj 15.05-26.05.2023r.praktyki zawodowe   04.cze
8.00-8.45 pr.kos. kosmetol pr.kos. kosmetol pr.kos. pr.kos. t.inf.     p.żyw pr.kos. p.żyw   p.żyw     p.żyw psychologia   pr.kos.
8.55-9.40 pr.kos. kosmetol pr.kos. kosmetol pr.kos. pr.kos. t.inf.     p.żyw pr.kos. p.żyw   p.żyw     p.żyw psychologia   pr.kos.
9.50-10.35 pr.kos. kosmetol pr.kos. kosmetol pr.kos. pr.kos. t.inf. kosmetol   Fizykoterapia pr.kos. pr.kos.   p.żyw t.inf.   kosmetol psychologia   pr.kos. Psychologia z elementami etyki [zt] 10s psychologia 10
10.45-11.30 pr.kos. p.żyw pr.kos. p.żyw pr.kos. pr.kos. pr.kos. kosmetol   Fizykoterapia pr.kos. pr.kos.   Fizykoterapia t.inf. pr.kos. kosmetol pr.kos.   pr.kos. Technologia informacyjna [zt] 15s t.inf. 15
11.40-12.25 pr.kos. p.żyw pr.kos. p.żyw pr.kos. p.żyw pr.kos. kosmetol   Fizykoterapia pr.kos. pr.kos. t.inf. Fizykoterapia t.inf. pr.kos. kosmetol pr.kos.   pr.kos. Fizykoterapia [zt] 15s Fizykoterapia 15
12.45-13.30 pr.kos. pr.kos. pr.kos. pr.kos. pr.kos. p.żyw pr.kos. pr.kos.   psychologia pr.kos. pr.kos. t.inf. Fizykoterapia t.inf. pr.kos. kosmetol pr.kos.   pr.kos. Podstawy żywienia [zt] 15s p.żyw 15
13.40-14.25 pr.kos. pr.kos. pr.kos. pr.kos. pr.kos. kosmetol pr.kos. pr.kos.   psychologia pr.kos. pr.kos. t.inf. psychologia t.inf. pr.kos. kosmetol pr.kos.   pr.kos. Kosmetologia [zt] 30s kosmetol 30
14.35-15.20 kosmetol pr.kos. kosmetol pr.kos. pr.kos. kosmetol pr.kos. pr.kos.   psychologia pr.kos. pr.kos. psychologia psychologia psychologia pr.kos. kosmetol pr.kos.   t.inf. Praktyka zawodowa 70s 0
15.25-16.10 kosmetol pr.kos. kosmetol pr.kos. pr.kos. kosmetol pr.kos. pr.kos.   kosmetol pr.kos. pr.kos. Fizykoterapia kosmetol Fizykoterapia pr.kos. Fizykoterapia pr.kos.   t.inf. Pracownia kosmetyki [zp] 90s pr.kos. 90
16.15-17.00 kosmetol pr.kos. kosmetol pr.kos. pr.kos. kosmetol Fizykoterapia pr.kos.   kosmetol pr.kos. pr.kos. Fizykoterapia kosmetol Fizykoterapia pr.kos. Fizykoterapia pr.kos.   t.inf.
17.05-17.50             Fizykoterapia             kosmetol Fizykoterapia pr.kos. pr.kos.   t.inf.
przedmioty/nauczyciele
 
Technologia informacyjna 15 godz-mgr Grzegorz Czyżyk
Psychologia z elementami etyki- 10 godz. mgr Justyna Oleszczuk
Fizykoterapia 15 godz.mgr Małgorzata Kamińska
Kosmetologia 30 godz.mgr Agnieszka Czerwińska
Podstawy żywienia 15 godz. mgr Agnieszka Czerwińska
Pracownia kosmetyki-90 godz.mgr Marlena Romanowska grupa 2
Pracownia kosmetyki-90 godz.mgr Agnieszka Czerwinska grupa 1