Obowiązuje od 4 marca 2019 Obowiązuje od 4 marca 2019 Obowiązuje od 4 marca 2019 Obowiązuje od 4 marca 2019
T. MASAŻYSTA I       T. MASAŻYSTA II       T.USŁUG KOSMETYCZNYCH I       T.FARMACEUTYCZNY II       TERAPEUTA ZAJĘCIOWY I       OPIEKUNKA DZIECIĘCA II       HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA I
1/2 2/2   1/2 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2   1/2 2/2   1/2 2/2
1/3 2/3 3/3   1/3 2/3 3/3 1/3 2/3 3/3 1/3 2/3 3/3 1/3 2/3 3/3   1/3 2/3 3/3   1/3 2/3 3/3
1/4 2/4 3/4 4/4   1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 ` 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4   1/4 2/4 3/4 4/4   1/4 2/4 3/4 4/4
PN 0 7:15-8:00                           PN 0                         PN 0                         PN 0                         7:15-8:00 PN 0                           PN 0                           PN 0                        
PN 1 8:00-8:45 Wybr.zag.kliniczne   PN 1 Pr.u.zaw(Z) Pr.u.zaw(Z) PN 1   PN 1 Tech.post.leku 8:00-8:45 PN 1                           PN 1                           PN 1                        
PN 2 8:55-9:40 Prac.anat.topogr.   PN 2 Pr.u.zaw(Z) Pr.u.zaw(Z) PN 2 Kosmetologia PN 2 Tech.post.leku 8:55-9:40 PN 2                           PN 2                           PN 2                        
PN 3 9:50-10:35 Prac.anat.topogr.   PN 3 Pr.u.zaw(Z) Pr.u.zaw(Z) PN 3 Kosmetologia PN 3 Prac.tech.post.leku 9:50-10:35 PN 3                           PN 3                           PN 3                        
PN 4 10:45-11:30 Anatomia z fizjo   PN 4 Pr.u.zaw(Z) Pr.u.zaw(Z) PN 4 Podst.żywienia PN 4 Prac.tech.post.leku 10:45-11:30 PN 4                           PN 4                           PN 4                        
PN 5 11:40-12:25 Anatomia z fizjo   PN 5   Pr.u.zaw(Z) PN 5 Język migowy PN 5 Prac.tech.post.leku 11:40-12:25 PN 5                           PN 5                           PN 5                        
PN 6 12:45-13:30 Język migowy   PN 6     PN 6 Pierwsza pomoc PN 6 Prac.tech.post.leku 12:45-13:30 PN 6                           PN 6                           PN 6                        
PN 7 13:40-14:25     PN 7   PN 7 Pierwsza pomoc PN 7 Prac.tech.post.leku 13:40-14:25 PN 7     PN 7 Świad.usług.opiekuń.   PN 7  
PN 8 14:35-15:20     PN 8   PN 8   PN 8 Prac.tech.post.leku 14:35-15:20 PN 8     PN 8 Świad.usług.opiekuń.   PN 8  
PN 9 15:25-16:10     PN 9   PN 9   PN 9   15:25-16:10 PN 9 Prac.umiejętności   PN 9 Świad.usług.opiekuń.   PN 9  
PN 10 16:15-17:00     PN 10   PN 10   PN 10                         16:15-17:00 PN 10 Prac.umiejętności   PN 10 Świad.usług.opiekuń.   PN 10  
PN 11 17:05-17:50     PN 11   PN 11                         PN 11                         17:05-17:50 PN 11 Prac.umiejętności   PN 11     PN 11  
PN 12 17:55-18:40     PN 12   PN 12                         PN 12                         17:55-18:40 PN 12 Prac.umiejętności   PN 12     PN 12  
PN 13 18:45-19:30                           PN 13                         PN 13                         PN 13                         18:45-19:30 PN 13     PN 13     PN 13  
WT 0 7:15-8:00     WT 0                           WT 0                           WT 0                         7:15-8:00 WT 0                           WT 0                           WT 0                        
WT 1 8:00-8:45 Prac.masażu kosm.   WT 1 Wyb.zagad.kliniczne WT 1   WT 1 Prac.analizy 8:00-8:45 WT 1     WT 1                           WT 1  
WT 2 8:55-9:40 Prac.masażu kosm.   WT 2 Wyb.zagad.kliniczne WT 2   Prac.wizażu WT 2 Prac.analizy 8:55-9:40 WT 2     WT 2                           WT 2  
WT 3 9:50-10:35 Wybr.zag.kliniczne   WT 3 Teoria masażu WT 3   Prac.wizażu WT 3 Prac.analizy 9:50-10:35 WT 3     WT 3                           WT 3  
WT 4 10:45-11:30 Wybr.zag.kliniczne   WT 4 Teoria masażu WT 4   Prac.wizażu WT 4 Prac.analizy 10:45-11:30 WT 4     WT 4                           WT 4  
WT 5 11:40-12:25 Wych-fizyczne   WT 5 Prac.masażu WT 5 Anatomia z fizjologią WT 5   11:40-12:25 WT 5     WT 5                           WT 5  
WT 6 12:45-13:30 Wych-fizyczne   WT 6 Prac.masażu WT 6 Prac.wizażu   WT 6   12:45-13:30 WT 6                           WT 6                           WT 6  
WT 7 13:40-14:25 Wych-fizyczne   WT 7 Prac.masażu WT 7 Prac.wizażu   WT 7   13:40-14:25 WT 7                           WT 7                           WT 7 Podst.stomat.
WT 8 14:35-15:20     WT 8   WT 8 Prac.wizażu   WT 8     14:35-15:20 WT 8                           WT 8     WT 8 Podst.stomat.
WT 9 15:25-16:10     WT 9                         WT 9   WT 9   15:25-16:10 WT 9                           WT 9     WT 9 Podst.stomat.
WT 10 16:15-17:00     WT 10                         WT 10                         WT 10   16:15-17:00 WT 10                           WT 10     WT 10 Podst.stomat.
WT 11 17:05-17:50     WT 11                         WT 11                         WT 11     17:05-17:50 WT 11                           WT 11     WT 11 Prac.stomat
WT 12 17:55-18:40     WT 12                         WT 12                         WT 12     17:55-18:40 WT 12                           WT 12     WT 12 Prac.stomat
WT 13 18:45-19:30     WT 13                         WT 13                         WT 13                         18:45-19:30 WT 13                           WT 13     WT 13 Prac.stomat
                                                                                                                  WT 14 Prac.stomat
ŚR 0 7:15-8:00                           ŚR 0                           ŚR 0                           ŚR 0                         7:15-8:00 ŚR 0                           ŚR 0                           ŚR 0                        
ŚR 1 8:00-8:45     ŚR 1 Prac.mas.kosmet. ŚR 1   ŚR 1   8:00-8:45 ŚR 1                           ŚR 1                           ŚR 1  
ŚR 2 8:55-9:40     ŚR 2 Prac.mas.kosmet. ŚR 2 Higiena ŚR 2   8:55-9:40 ŚR 2                           ŚR 2                           ŚR 2  
ŚR 3 9:50-10:35 Teoria masażu   ŚR 3 Org.dzial.gosp. ŚR 3 Prac.kosmet Prac.kosmet ŚR 3   9:50-10:35 ŚR 3                           ŚR 3                           ŚR 3  
ŚR 4 10:45-11:30 Prac.masażu   ŚR 4 Org.dzial.gosp. ŚR 4 Prac.kosmet Prac.kosmet ŚR 4   10:45-11:30 ŚR 4                           ŚR 4     ŚR 4  
ŚR 5 11:40-12:25 Prac.masażu   ŚR 5 Org.dzial.gosp. ŚR 5 Prac.kosmet Prac.kosmet ŚR 5   11:40-12:25 ŚR 5                           ŚR 5     ŚR 5                        
ŚR 6 12:45-13:30 Prac.masażu   ŚR 6 Wych-fizyczne ŚR 6 Prac.kosmet Prac.kosmet ŚR 6 Podst.praw.ekonom 12:45-13:30 ŚR 6                           ŚR 6     ŚR 6                        
ŚR 7 13:40-14:25 Pr.inf.w zawodzie   ŚR 7 Wych-fizyczne ŚR 7 Kosmetologia ŚR 7 Podst.praw.ekonom 13:40-14:25 ŚR 7     ŚR 7     ŚR 7  
ŚR 8 14:35-15:20 Pr.inf.w zawodzie   ŚR 8 Wych-fizyczne ŚR 8 Kosmetologia ŚR 8 Podst.praw.ekonom 14:35-15:20 ŚR 8     ŚR 8     ŚR 8  
ŚR 9 15:25-16:10     ŚR 9   ŚR 9 Dermatologia ŚR 9 Farmakologia 15:25-16:10 ŚR 9     ŚR 9     ŚR 9  
ŚR 10 16:15-17:00     ŚR 10   ŚR 10   ŚR 10 Farmakologia 16:15-17:00 ŚR 10     ŚR 10     ŚR 10  
ŚR 11 17:05-17:50     ŚR 11   ŚR 11                         ŚR 11                         17:05-17:50 ŚR 11     ŚR 11     ŚR 11  
ŚR 12 17:55-18:40     ŚR 12   ŚR 12                         ŚR 12                         17:55-18:40 ŚR 12     ŚR 12     ŚR 12  
ŚR 13 18:45-19:30     ŚR 13                         ŚR 13                         ŚR 13                         18:45-19:30 ŚR 13     ŚR 13     ŚR 13  
CZ 0 7:15-8:00                           CZ 0                           CZ 0                           CZ 0                         7:15-8:00 CZ 0                           CZ 0                           CZ 0                        
CZ 1 8:00-8:45 Prac.masażu   CZ 1 Pr.u.zaw(Z) Pr.u.zaw(Z) CZ 1 Wych.fizycz   CZ 1 Prac.um.zaw Prac.um.zaw 8:00-8:45 CZ 1     CZ 1                           CZ 1 Anatomia
CZ 2 8:55-9:40 Prac.masażu   CZ 2 Pr.u.zaw(Z) Pr.u.zaw(Z) CZ 2 Wych.fizycz Prac.chem.kos CZ 2 Prac.um.zaw Prac.um.zaw 8:55-9:40 CZ 2     CZ 2                           CZ 2 Prac.stomat
CZ 3 9:50-10:35 Prac.masażu   CZ 3 Pr.u.zaw(Z) Pr.u.zaw(Z) CZ 3 Wych.fizycz Prac.chem.kos CZ 3 Prac.um.zaw Prac.um.zaw 9:50-10:35 CZ 3     CZ 3                           CZ 3 Prac.stomat
CZ 4 10:45-11:30 Prac.masażu   CZ 4 Pr.u.zaw(Z) Pr.u.zaw(Z) CZ 4 Chemia kosm. CZ 4 Prac.um.zaw Prac.um.zaw 10:45-11:30 CZ 4     CZ 4     CZ 4 Prac.stomat
CZ 5 11:40-12:25 Teoria masażu   CZ 5 Pr.u.zaw(Z)   CZ 5 Prac.chem.kos Wych.fizycz CZ 5 Prac.um.zaw Prac.um.zaw 11:40-12:25 CZ 5     CZ 5                           CZ 5 Prac.stomat
CZ 6 12:45-13:30     CZ 6                         CZ 6 Prac.chem.kos Wych.fizycz CZ 6 Prac.um.zaw Prac.um.zaw 12:45-13:30 CZ 6     CZ 6                           CZ 6 Prac.stomat
CZ 7 13:40-14:25     CZ 7                         CZ 7   Wych.fizycz CZ 7                         13:40-14:25 CZ 7     CZ 7                           CZ 7 Prac.stomat
CZ 8 14:35-15:20     CZ 8                         CZ 8   CZ 8   14:35-15:20 CZ 8     CZ 8     CZ 8  
CZ 9 15:25-16:10     CZ 9                         CZ 9   CZ 9   15:25-16:10 CZ 9 Podst.przedsiębiorcości   CZ 9 Świad.usług.opiekuń.   CZ 9 Podst.przedsiębiorcości
CZ 10 16:15-17:00     CZ 10                         CZ 10   CZ 10   16:15-17:00 CZ 10 Klinicz.zarys chorób   CZ 10 Świad.usług.opiekuń.   CZ 10  
CZ 11 17:05-17:50     CZ 11                         CZ 11                         CZ 11       17:05-17:50 CZ 11 Klinicz.zarys chorób   CZ 11 Świad.usług.opiekuń.   CZ 11  
CZ 12 17:55-18:40     CZ 12                         CZ 12                         CZ 12       17:55-18:40 CZ 12 Teor.podst.ter.zajęciowej   CZ 12 Świad.usług.opiekuń.   CZ 12  
CZ 13 18:45-19:30                           CZ 13                         CZ 13                         CZ 13                         18:45-19:30 CZ 13 Teor.podst.ter.zajęciowej   CZ 13 Teoret.podst.pielęgnow.   CZ 13  
                                                                                                                      CZ 14     CZ 14 Teoret.podst.pielęgnow.   CZ 14  
PT 0 7:15-8:00                           PT 0                           PT 0                           PT 0   7:15-8:00 PT 0                           PT 0                           PT 0                        
PT 1 8:00-8:45 Teoria masażu   PT 1     PT 1 Prac.kosmet Prac.kosmet PT 1 Wych.fizycz 8:00-8:45 PT 1     PT 1                           PT 1                        
PT 2 8:55-9:40 Anatomia z fizjo   PT 2 Prac.masażu   PT 2 Prac.kosmet Prac.kosmet PT 2 Wych.fizycz 8:55-9:40 PT 2     PT 2                           PT 2                        
PT 3 9:50-10:35 Wyb.zagad.z fizjoterap   PT 3 Prac.masażu   PT 3 Prac.kosmet Prac.kosmet PT 3 Wych.fizycz 9:50-10:35 PT 3     PT 3                           PT 3                        
PT 4 10:45-11:30 Wyb.zagad.z fizjoterap   PT 4 Prac.masażu   PT 4 Prac.kosmet Prac.kosmet PT 4 Zdrowie publiczne 10:45-11:30 PT 4     PT 4                           PT 4                        
PT 5 11:40-12:25 Pods.psych   PT 5 Prac.masażu PT 5 Fizykoterapia PT 5 Zdrowie publiczne 11:40-12:25 PT 5     PT 5                           PT 5                        
PT 6 12:45-13:30     PT 6   PT 6     PT 6   12:45-13:30 PT 6     PT 6                           PT 6                        
PT 7 13:40-14:25     PT 7   PT 7   PT 7   13:40-14:25 PT 7     PT 7     PT 7  
PT 8 14:35-15:20     PT 8   PT 8     PT 8   14:35-15:20 PT 8     PT 8     PT 8  
PT 9 15:25-16:10     PT 9   PT 9   PT 9   15:25-16:10 PT 9     PT 9     PT 9  
PT 10 16:15-17:00     PT 10   PT 10                         PT 10   16:15-17:00 PT 10     PT 10     PT 10  
PT 11 17:05-17:50     PT 11                         PT 11                         PT 11   17:05-17:50 PT 11     PT 11     PT 11  
PT 12 17:55-18:40     PT 12                         PT 12                         PT 12   17:55-18:40 PT 12     PT 12     PT 12                        
PT 13 18:45-19:30     PT 13                         PT 13                         PT 13   18:45-19:30 PT 13     PT 13                           PT 13                        
Obowiązuje od 4 marca 2019 Obowiązuje od 4 marca 2019 Obowiązuje od 4 marca 2019 Obowiązuje od 4 marca 2019
7:15-8:00 SB 0                           SB 0                           SB 0                        
LEGENDA: 8.00-8.45 SB 1 Prac.umiejętności (6)   SB 1 Tech.inform. (2)   SB 1  
Higienistka stomatologiczna 8.50-9.35 SB 2 Prac.umiejętności (6)   SB 2 Tech.inform. (2)   SB 2 Anatomia (1)
(1) Anatomia 2h - w terminach: 9-02-2019, 2-03-2019, 16-03-2019, 30-03-2019, 13-04-2019, 11-05-2019, 25-05-2019, 8-06-2019, 1h - 15-06-2019 9.40-10.25 SB 3 Teor.podst.ter.zaj (6)   SB 3 Podst.dział.gosp (3)   SB 3 Anatomia (1)
Opiekunka dziecięca 10.25-11.10 SB 4 Elem.rehabilitacji (7)   SB 4 Podst.dział.gosp (3)   SB 4 Jęz.migowy
(2) Tech.inform 4h - w terminach: 26-01-2019, 2-02-2019,9-03-2019, 23-03-2019, 6-04-2019, 18-05-2019, 1-06-2019, 15-06-2019, 2h: 8-06-2019 11.15-12.00 SB 5 Elem.rehabilitacji (7)   SB 5 Język angielski   SB 5 Podst.psycholog.
(3) Podst.dział.gospod. 4h - w terminach: 9-02-2019, 2-03-2019, 16-03-2019, 30-03-2019, 13-04-2019, 27-04-2019, 11-05-2019, 25-05-2019, 2h: 8-06-2019 12.00-12:45 SB 6 Język migowy   SB 6 Teoret.podst.wychowania (4)   SB 6 Podst.psycholog.
(4) Teoret.podst.wychowania. 4h - w terminach: 2-02-2019, 9-03-2019, 23-03-2019, 6-04-2019, 27-04-2019, 18-05-2019, 1-06-2019, 15-06-2019, 2h: 8-06-2019 13.00-13.45 SB 7 Zarys.psychologii   SB 7 Teoret.podst.wychowania (4)   SB 7  
(5) Zdrowie publiczne. 4h - w terminach: 26-01-2019, 9-02-2019, 2-03-2019, 16-03-2019, 30-03-2019, 13-04-2019, 11-05-2019, 25-05-2019, 2h: 8-06-2019 13:45-14.30 SB 8 Zarys.psychologii   SB 8 Zdrowie publiczne (5)   SB 8  
Terapeuta zajeciowy 14.35-15.20 SB 9 Prac.umiej.społecz.   SB 9 Zdrowie publiczne (5)   SB 9  
(6) Prac.umiejętności,Teoria ter.zaj. na godz. 3-5  w terminach: 2-02-2019, 9-02-2019, 9-03-2019, 16-03-2019, 23-03-2019, 6-04-2019, 13-04-2019, 27-04-2019, 18-05-2019, 25-05-2019, w pozostałe dni na lekcje 1-3 15.20-16.05 SB 10 Prac.umiej.społecz.   SB 10     SB 10  
(7) Elementy rehabilitacji. na godz. 1-2  w terminach: 2-02-2019, 9-02-2019, 9-03-2019, 16-03-2019, 23-03-2019, 6-04-2019, 13-04-2019, 27-04-2019, 18-05-2019, 25-05-2019, w pozostałe dni na lekcjach 4-5 16.10-16.55 SB 11 Prac.umiej.społecz.   SB 11     SB 11  
17:00-17:45 SB 12                           SB 12                           SB 12                        
17:50-18:35 PT 13                           PT 13                           PT 13                        
   
LEGENDA:
Higienistka stomatologiczna
(1) Anatomia 2h - w terminach: 9-02-2019, 2-03-2019, 16-03-2019, 30-03-2019, 13-04-2019, 11-05-2019, 25-05-2019, 8-06-2019, 1h - 15-06-2019
Opiekunka dziecięca
(2) Tech.inform 4h - w terminach: 26-01-2019, 2-02-2019,9-03-2019, 23-03-2019, 6-04-2019, 18-05-2019, 1-06-2019, 15-06-2019, 2h: 8-06-2019
(3) Podst.dział.gospod. 4h - w terminach: 9-02-2019, 2-03-2019, 16-03-2019, 30-03-2019, 13-04-2019, 27-04-2019, 11-05-2019, 25-05-2019, 2h: 8-06-2019
(4) Teoret.podst.wychowania. 4h - w terminach: 2-02-2019, 9-03-2019, 23-03-2019, 6-04-2019, 27-04-2019, 18-05-2019, 1-06-2019, 15-06-2019, 2h: 8-06-2019
(5) Zdrowie publiczne. 4h - w terminach: 26-01-2019, 9-02-2019, 2-03-2019, 16-03-2019, 30-03-2019, 13-04-2019, 11-05-2019, 25-05-2019, 2h: 8-06-2019
Terapeuta zajeciowy
(6) Prac.umiejętności,Teoria ter.zaj. na godz. 3-5  w terminach: 2-02-2019, 9-02-2019, 9-03-2019, 16-03-2019, 23-03-2019, 6-04-2019, 13-04-2019, 27-04-2019, 18-05-2019, 25-05-2019, w pozostałe dni na lekcje 1-3
(7) Elementy rehabilitacji. na godz. 1-2  w terminach: 2-02-2019, 9-02-2019, 9-03-2019, 16-03-2019, 23-03-2019, 6-04-2019, 13-04-2019, 27-04-2019, 18-05-2019, 25-05-2019, w pozostałe dni na lekcjach 4-5