Obowiązuje od 21 stycznia 2019 Obowiązuje od 21 stycznia 2019 Obowiązuje od 21 stycznia 2019 Obowiązuje od 21 stycznia 2019
T. MASAŻYSTA I       T. MASAŻYSTA II       T.USŁUG KOSMETYCZNYCH I       T.DENTYSTYCZNY III       T.FARMACEUTYCZNY II       TERAPEUTA ZAJĘCIOWY I       OPIEKUNKA DZIECIĘCA II       HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA I
1/2 2/2   1/2 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2   1/2 2/2   1/2 2/2   1/2 2/2   1/2 2/2
1/3 2/3 3/3   1/3 2/3 3/3 1/3 2/3 3/3 1/3 2/3 3/3   1/3 2/3 3/3   1/3 2/3 3/3   1/3 2/3 3/3   1/3 2/3 3/3
1/4 2/4 3/4 4/4   1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 ` 1/4 2/4 3/4 4/4   1/4 2/4 3/4 4/4   1/4 2/4 3/4 4/4   1/4 2/4 3/4 4/4   1/4 2/4 3/4 4/4
PN 0 7:15-8:00                           PN 0                         PN 0                         PN 0                           PN 0                           PN 0                           PN 0                           PN 0                        
PN 1 8:00-8:45 Wyb.zagad.z fizjoterap   PN 1   PN 1   PN 1 Prakt.zaw.   PN 1 Tech.post.leku   PN 1                           PN 1                           PN 1                        
PN 2 8:55-9:40 Prac.anat.topogr.   PN 2 Prac.masażu PN 2 Kosmetologia PN 2   PN 2 Tech.post.leku   PN 2                           PN 2                           PN 2                        
PN 3 9:50-10:35 Prac.anat.topogr.   PN 3 Prac.masażu PN 3 Kosmetologia PN 3   PN 3 Prac.tech.post.leku   PN 3                           PN 3                           PN 3                        
PN 4 10:45-11:30 Anatomia z fizjo   PN 4 Prac.masażu PN 4 Podst.żywienia PN 4   PN 4 Prac.tech.post.leku   PN 4                           PN 4                           PN 4                        
PN 5 11:40-12:25 Teoria masażu   PN 5 Wyb.zagad.kliniczne PN 5 Język migowy PN 5   PN 5 Prac.tech.post.leku   PN 5                           PN 5                           PN 5                        
PN 6 12:45-13:30 Teoria masażu   PN 6 Wyb.zagad.kliniczne PN 6 Pierwsza pomoc PN 6   PN 6 Prac.tech.post.leku   PN 6                           PN 6                           PN 6                        
PN 7 13:40-14:25 Język migowy   PN 7   PN 7 Pierwsza pomoc PN 7   PN 7 Prac.tech.post.leku   PN 7     PN 7 Świad.usług.opiekuń.   PN 7  
PN 8 14:35-15:20     PN 8   PN 8   PN 8   PN 8 Prac.tech.post.leku   PN 8     PN 8 Świad.usług.opiekuń.   PN 8  
PN 9 15:25-16:10     PN 9   PN 9   PN 9   PN 9     PN 9 Prac.umiejętności   PN 9 Świad.usług.opiekuń.   PN 9  
PN 10 16:15-17:00     PN 10   PN 10   PN 10   PN 10                           PN 10 Prac.umiejętności   PN 10 Świad.usług.opiekuń.   PN 10  
PN 11 17:05-17:50     PN 11   PN 11                         PN 11   PN 11                           PN 11 Prac.umiejętności   PN 11     PN 11  
PN 12 17:55-18:40     PN 12   PN 12                         PN 12   PN 12                           PN 12 Prac.umiejętności   PN 12     PN 12  
PN 13 18:45-19:30                           PN 13                         PN 13                         PN 13   PN 13                           PN 13     PN 13     PN 13  
WT 0 7:15-8:00     WT 0                           WT 0                           WT 0     WT 0                           WT 0                           WT 0                           WT 0                        
WT 1 8:00-8:45 Prac.masażu   WT 1   WT 1   WT 1 Prakt.zaw.   WT 1 Prac.analizy   WT 1     WT 1                           WT 1  
WT 2 8:55-9:40 Prac.masażu   WT 2 Teoria masażu WT 2   Prac.wizażu WT 2   WT 2 Prac.analizy   WT 2     WT 2                           WT 2  
WT 3 9:50-10:35 Wybr.zag.kliniczne   WT 3 Teoria masażu WT 3   Prac.wizażu WT 3   WT 3 Prac.analizy   WT 3     WT 3                           WT 3  
WT 4 10:45-11:30 Wybr.zag.kliniczne   WT 4 Prac.masażu WT 4   Prac.wizażu WT 4   WT 4 Prac.analizy   WT 4     WT 4                           WT 4  
WT 5 11:40-12:25     WT 5 Prac.masażu WT 5 Anatomia z fizjologią WT 5   WT 5     WT 5     WT 5                           WT 5  
WT 6 12:45-13:30     WT 6 Prac.masażu WT 6 Prac.wizażu   WT 6   WT 6     WT 6                           WT 6                           WT 6  
WT 7 13:40-14:25     WT 7 Prac.masażu WT 7 Prac.wizażu   WT 7   WT 7     WT 7                           WT 7                           WT 7 Podst.stomat.
WT 8 14:35-15:20     WT 8                         WT 8 Prac.wizażu   WT 8   WT 8       WT 8                           WT 8     WT 8 Podst.stomat.
WT 9 15:25-16:10     WT 9                         WT 9   WT 9   WT 9     WT 9                           WT 9     WT 9 Podst.stomat.
WT 10 16:15-17:00     WT 10                         WT 10                         WT 10   WT 10     WT 10                           WT 10     WT 10 Podst.stomat.
WT 11 17:05-17:50     WT 11                         WT 11                         WT 11   WT 11       WT 11                           WT 11     WT 11 Prac.stomat
WT 12 17:55-18:40     WT 12                         WT 12                         WT 12   WT 12       WT 12                           WT 12     WT 12 Prac.stomat
WT 13 18:45-19:30     WT 13                         WT 13                         WT 13   WT 13                           WT 13                           WT 13     WT 13 Prac.stomat
                                                                                                                                                WT 14 Prac.stomat
ŚR 0 7:15-8:00                           ŚR 0                           ŚR 0                           ŚR 0                           ŚR 0                           ŚR 0                           ŚR 0                           ŚR 0                        
ŚR 1 8:00-8:45 Wych-fizyczne   ŚR 1 Prac.mas.kosmet. ŚR 1   ŚR 1 Prakt.zaw.   ŚR 1     ŚR 1                           ŚR 1                           ŚR 1  
ŚR 2 8:55-9:40 Wych-fizyczne   ŚR 2 Prac.mas.kosmet. ŚR 2 Higiena ŚR 2   ŚR 2     ŚR 2                           ŚR 2                           ŚR 2  
ŚR 3 9:50-10:35 Wych-fizyczne   ŚR 3 Org.dzial.gosp. ŚR 3 Prac.kosmet Prac.kosmet ŚR 3   ŚR 3     ŚR 3                           ŚR 3                           ŚR 3  
ŚR 4 10:45-11:30 Teoria masażu   ŚR 4 Org.dzial.gosp. ŚR 4 Prac.kosmet Prac.kosmet ŚR 4   ŚR 4     ŚR 4                           ŚR 4     ŚR 4  
ŚR 5 11:40-12:25 Prac.masażu   ŚR 5 Org.dzial.gosp. ŚR 5 Prac.kosmet Prac.kosmet ŚR 5   ŚR 5     ŚR 5                           ŚR 5     ŚR 5                        
ŚR 6 12:45-13:30 Prac.masażu   ŚR 6 Wych-fizyczne ŚR 6 Prac.kosmet Prac.kosmet ŚR 6   ŚR 6 Podst.praw.ekonom   ŚR 6                           ŚR 6     ŚR 6                        
ŚR 7 13:40-14:25 Prac.masażu   ŚR 7 Wych-fizyczne ŚR 7 Kosmetologia ŚR 7   ŚR 7 Podst.praw.ekonom   ŚR 7     ŚR 7     ŚR 7  
ŚR 8 14:35-15:20     ŚR 8 Wych-fizyczne ŚR 8 Kosmetologia ŚR 8   ŚR 8 Podst.praw.ekonom   ŚR 8     ŚR 8     ŚR 8  
ŚR 9 15:25-16:10     ŚR 9   ŚR 9 Dermatologia ŚR 9   ŚR 9 Farmakologia   ŚR 9     ŚR 9     ŚR 9  
ŚR 10 16:15-17:00     ŚR 10   ŚR 10   ŚR 10   ŚR 10 Farmakologia   ŚR 10     ŚR 10     ŚR 10  
ŚR 11 17:05-17:50     ŚR 11   ŚR 11                         ŚR 11   ŚR 11                           ŚR 11     ŚR 11     ŚR 11  
ŚR 12 17:55-18:40     ŚR 12   ŚR 12                         ŚR 12   ŚR 12                           ŚR 12     ŚR 12     ŚR 12  
ŚR 13 18:45-19:30     ŚR 13                         ŚR 13                         ŚR 13                           ŚR 13                           ŚR 13     ŚR 13     ŚR 13  
CZ 0 7:15-8:00                           CZ 0                           CZ 0                           CZ 0     CZ 0                           CZ 0                           CZ 0                           CZ 0                        
CZ 1 8:00-8:45 Pr.w zawodzie   CZ 1 Pr.u.zaw(Z) Pr.u.zaw(Z) CZ 1 Wych.fizycz   CZ 1 Prakt.zaw.   CZ 1 Prac.um.zaw Prac.um.zaw   CZ 1     CZ 1                           CZ 1 Anatomia
CZ 2 8:55-9:40 Pr.w zawodzie   CZ 2 Pr.u.zaw(Z) Pr.u.zaw(Z) CZ 2 Wych.fizycz Prac.chem.kos CZ 2   CZ 2 Prac.um.zaw Prac.um.zaw   CZ 2     CZ 2                           CZ 2 Prac.stomat
CZ 3 9:50-10:35 Prac.masażu   CZ 3 Pr.u.zaw(Z) Pr.u.zaw(Z) CZ 3 Wych.fizycz Prac.chem.kos CZ 3   CZ 3 Prac.um.zaw Prac.um.zaw   CZ 3     CZ 3                           CZ 3 Prac.stomat
CZ 4 10:45-11:30 Prac.masażu   CZ 4 Pr.u.zaw(Z) Pr.u.zaw(Z) CZ 4 Chemia kosm. CZ 4   CZ 4 Prac.um.zaw Prac.um.zaw   CZ 4     CZ 4     CZ 4 Prac.stomat
CZ 5 11:40-12:25 Prac.masażu   CZ 5 Pr.u.zaw(Z)   CZ 5 Prac.chem.kos Wych.fizycz CZ 5   CZ 5 Prac.um.zaw Prac.um.zaw   CZ 5     CZ 5                           CZ 5 Prac.stomat
CZ 6 12:45-13:30 Prac.masażu   CZ 6                         CZ 6 Prac.chem.kos Wych.fizycz CZ 6   CZ 6 Prac.um.zaw Prac.um.zaw   CZ 6     CZ 6                           CZ 6 Prac.stomat
CZ 7 13:40-14:25     CZ 7                         CZ 7   Wych.fizycz CZ 7   CZ 7                           CZ 7     CZ 7                           CZ 7 Prac.stomat
CZ 8 14:35-15:20     CZ 8                         CZ 8   CZ 8   CZ 8     CZ 8     CZ 8     CZ 8  
CZ 9 15:25-16:10     CZ 9                         CZ 9   CZ 9   CZ 9     CZ 9 Podst.przedsiębiorcości   CZ 9 Świad.usług.opiekuń.   CZ 9 Podst.przedsiębiorcości
CZ 10 16:15-17:00     CZ 10                         CZ 10   CZ 10   CZ 10     CZ 10 Klinicz.zarys chorób   CZ 10 Świad.usług.opiekuń.   CZ 10  
CZ 11 17:05-17:50     CZ 11                         CZ 11                         CZ 11   CZ 11         CZ 11 Klinicz.zarys chorób   CZ 11 Świad.usług.opiekuń.   CZ 11  
CZ 12 17:55-18:40     CZ 12                         CZ 12                         CZ 12   CZ 12         CZ 12 Teor.podst.ter.zajęciowej   CZ 12 Świad.usług.opiekuń.   CZ 12  
CZ 13 18:45-19:30                           CZ 13                         CZ 13                         CZ 13   CZ 13                           CZ 13 Prac.umiejętności   CZ 13 Teoret.podst.pielęgnow.   CZ 13  
                                                                                                                                                    CZ 14 Prac.umiejętności   CZ 14 Teoret.podst.pielęgnow.   CZ 14  
PT 0 7:15-8:00                           PT 0                           PT 0                           PT 0     PT 0     PT 0                           PT 0                           PT 0                        
PT 1 8:00-8:45 Pods.psych   PT 1 Pr.u.zaw(Z) Pr.u.zaw(Z)   PT 1 Fizykoterapia PT 1 Prakt.zaw.   PT 1 Wych.fizycz   PT 1     PT 1                           PT 1                        
PT 2 8:55-9:40 Anatomia z fizjo   PT 2 Pr.u.zaw(Z) Pr.u.zaw(Z) PT 2 Prac.kosmet Prac.kosmet PT 2   PT 2 Wych.fizycz   PT 2     PT 2                           PT 2                        
PT 3 9:50-10:35 Anatomia z fizjo   PT 3 Pr.u.zaw(Z) Pr.u.zaw(Z)   PT 3 Prac.kosmet Prac.kosmet PT 3   PT 3 Wych.fizycz   PT 3     PT 3                           PT 3                        
PT 4 10:45-11:30 Wyb.zagad.z fizjoterap   PT 4 Pr.u.zaw(Z) Pr.u.zaw(Z) PT 4 Prac.kosmet Prac.kosmet PT 4   PT 4 Zdrowie publiczne   PT 4     PT 4                           PT 4                        
PT 5 11:40-12:25 Wyb.zagad.z fizjoterap   PT 5   Pr.u.zaw(Z) PT 5 Prac.kosmet Prac.kosmet PT 5   PT 5 Zdrowie publiczne   PT 5     PT 5                           PT 5                        
PT 6 12:45-13:30     PT 6   PT 6     PT 6   PT 6     PT 6     PT 6                           PT 6                        
PT 7 13:40-14:25     PT 7   PT 7   PT 7   PT 7     PT 7     PT 7     PT 7  
PT 8 14:35-15:20     PT 8   PT 8     PT 8   PT 8     PT 8     PT 8     PT 8  
PT 9 15:25-16:10     PT 9   PT 9   PT 9   PT 9     PT 9     PT 9     PT 9  
PT 10 16:15-17:00     PT 10   PT 10                         PT 10   PT 10     PT 10     PT 10     PT 10  
PT 11 17:05-17:50     PT 11                         PT 11                         PT 11   PT 11     PT 11     PT 11     PT 11  
PT 12 17:55-18:40     PT 12                         PT 12                         PT 12     PT 12     PT 12     PT 12     PT 12                        
PT 13 18:45-19:30     PT 13                         PT 13                         PT 13     PT 13     PT 13     PT 13                           PT 13                        
Obowiązuje od 21 stycznia 2019 Obowiązuje od 21 stycznia 2019 Obowiązuje od 21 stycznia 2019 Obowiązuje od 21 stycznia 2019
7:15-8:00 SB 0                           SB 0                           SB 0                        
8.00-8.45 SB 1     SB 1 Tech.inform.   SB 1  
8.50-9.35 SB 2 Teor.podst.ter.zajęciowej   SB 2 Tech.inform.   SB 2  
9.40-10.25 SB 3 Teor.podst.ter.zajęciowej   SB 3 Podst.dział.gosp   SB 3 Anatomia
10.25-11.10 SB 4 Elem.rehabilitacji   SB 4 Podst.dział.gosp   SB 4 Jęz.migowy
11.15-12.00 SB 5 Elem.rehabilitacji   SB 5 Język migowy   SB 5 Podst.psycholog.
12.00-12:45 SB 6 Język migowy   SB 6 Teoret.podst.wychowania   SB 6 Podst.psycholog.
13.00-13.45 SB 7 Zarys.psychologii   SB 7 Teoret.podst.wychowania   SB 7  
13:45-14.30 SB 8 Zarys.psychologii   SB 8 Zdrowie publiczne   SB 8  
14.35-15.20 SB 9 Prac.umiej.społecz.   SB 9 Zdrowie publiczne   SB 9  
15.20-16.05 SB 10 Prac.umiej.społecz.   SB 10     SB 10  
16.10-16.55 SB 11 Prac.umiej.społecz.   SB 11     SB 11  
17:00-17:45 SB 12                           SB 12                           SB 12                        
17:50-18:35 PT 13                           PT 13                           PT 13