Plan zajêæ dla kierunku opiekun medyczny w roku szkolnym 2017-18 semestr pierwszy
09.09 10.09 23.09 24.09 7.10 8.10 15.10 21.10 22.10 28.10 29.10 4.11 5.11 18.11  19.11 25.11 2.12  3.12 9.12 10.12 16.12 17.12
8.00-8.45 1 z.anat. z.psychol. z.h/…/j.m z.h/….z.h z.h/…/j.m z.h/….z.h p.przeds. z.h/…/j.a …./z.h/z.h j.a/…./z.h …./z.h/z.h z.psychol. z.h/…./…. …./z.h/….. z.h/….z.h p.przeds. …./z.h/z.h …./z.h/z.h z.h/….z.h …./z.h/….. z.h/….z.h z.h/….z.h
8.50-9.35 2 z.anat. z.psychol. z.h/…/j.m z.h/….z.h z.h/…/j.m z.h/….z.h p.przeds. z.h/…/j.a …./z.h/z.h j.a/…./z.h …./z.h/z.h z.psychol. z.h/…./…. …./z.h/….. z.h/….z.h p.przeds. …./z.h/z.h …./z.h/z.h z.h/….z.h …./z.h/….. z.h/….z.h z.h/….z.h
9.40-10.25 3 z.anat. zdr.publ. z.h/…/j.a z.h/….z.h z.h/…/j.a z.h/….z.h p.przeds. z.h/…/j.m …./z.h/z.h j.m…/z.h …./z.h/z.h z.psychol. z.h/…./…. …./z.h/….. z.h/….z.h p.przeds. …./z.h/z.h …./z.h/z.h z.h/….z.h …./z.h/….. z.h/….z.h z.h/….z.h
10.25-11.10 4 opieka -w zdr.publ. z.h/…/j.a z.h/….z.h z.h/…/j.a z.h/….z.h p.przeds. z.h/…/j.m …./z.h/z.h j.m…/z.h …./z.h/z.h zdr.publ. z.h/…./…. …./z.h/….. z.h/….z.h p.przeds. …./z.h/z.h …./z.h/z.h z.h/….z.h …./z.h/….. z.h/….z.h z.h/….z.h
11.15-12.00 5 opieka -w z.h./j.m z.h/…/j.a z.h/….z.h z.h/…/j.a z.h/….z.h p.przeds. z.h/…/j.m …./z.h/z.h j.m…/z.h …./z.h/z.h zdr.publ. z.h/…./…. …./z.h/….. z.h/….z.h p.przeds. …./z.h/z.h …./z.h/z.h z.h/….z.h …./z.h/….. z.h/….z.h z.h/….z.h
12.00-12:45 6 j.a/z.h z.h./j.m z.anat. z.psychol. opieka -w z.psychol.   z.anat. zdr.publ. z.anat. opieka -w j.m/j.ang z.psychol. zdr.publ. z.psychol.   opieka -w zdr.publ. opieka -w z.psychol. opieka -w zdr.publ.
13.00-13.45 7 j.a/z.h z.h./j.m z.anat. z.psychol. opieka -w z.psychol.   z.anat. zdr.publ. z.anat. opieka -w j.m/j.ang z.psychol. zdr.publ. z.psychol.   opieka -w zdr.publ. opieka -w z.psychol. opieka -w zdr.publ.
13:45-14.30 8 j.a/z.h z.h./…… z.anat. zdr.publ. .. /z.h./z.h opieka -w   z.anat. zdr.publ. z.anat. z.anat. j.m…/ zdr.publ. zdr.publ. opieka -w   j.m/….. zdr.publ. …./z.h/….. z.h/….z.h …./z.h/….. opieka -w
14.35-15.20 9 .../z.h z.h./…… .. /z.h./z.h zdr.publ. …/z.h./z.h opieka -w   opieka -w z.h/…/ …./z.h/….. z.anat. j.a/…./ zdr.publ. j.a/…/z.h opieka -w   j.m/…… z.h/…/.. …./z.h/….. z.h/….z.h …./z.h/….. opieka -w
15.20-16.05 10 .../z.h   …/z.h./z.h …./z.h/….. …/z.h./z.h. …./z.h/…..   opieka -w z.h/…/.. …./z.h/….. z.anat. j.a/…./ zdr.publ. j.a/…/z.h …./z.h/…..   j.m/….. z.h/…/.. …./z.h/….. z.h/….z.h …./z.h/….. …./z.h/…..
16.10-16.55 11     …/z.h./z.h. …./z.h/….. …/z.h./z.h. …./z.h/…..   .. /z.h./z.h z.h/…/ …./z.h/….. z.h/…/.. z.h/…/.. …./z.h/….. j.a/…/z.h …./z.h/…..   j.m/….. z.h/…/.. …./z.h/….. z.h/….z.h …./z.h/….. …./z.h/…..
17:00-17:45 12     …/z.h./z.h. …./z.h/….. …/z.h./z.h. …./z.h/…..   …/z.h./z.h z.h/…/.. …./z.h/….. z.h/…/.. z.h/…/.. …./z.h/….. z.h/…/z.h …./z.h/…..     z.h/…/.. …./z.h/….. z.h/….z.h …./z.h/….. …./z.h/…..  
17:45-18:30 13     …/z.h./z.h. …./z.h/…..   …./z.h/…..   …/z.h./z.h. z.h/…/.. …./z.h/….. z.h/…/.. z.h/…/.. …./z.h/….. z.h/…/z.h …./z.h/…..     z.h/…/..       …./z.h/…..  
18:30-19:15 14       …./z.h/…..   …./z.h/…..   …/z.h./z.h.     z.h/…/.. z.h/…/.. …./z.h/….. z.h/…/.. …./z.h/…..     z.h/…/       …./z.h/…..  
19:15-20:00 15               …/z.h./z.h.     z.h/…/.. z.h/…/.. …./z.h/….. z.h/…/..                  
aktualizacja planu 23.10.2017r. B