UWAGA! ZMiANA
TUKII lek 27.01 17.02 18.02 24.02 25.02 10.03 11.03 17.03 24.03 25.03 7.04   8.04   14.04 21.04   22.04   12.05 13.05   19.05 20.05   27.05   4.06-8.06
8.00-8.45 1 fizykoterapia tech.inf pr.k.Igr/ pr.kIIgr pr.k.Igr/ pr.kIIgr pr.k.Igr/ pr.kIIgr pr.k.Igr/ pr.kIIgr kosmetologia podst.przedsi   tech.inf pr.k.Igr/ pr.kIIgr   UWAGA!!!     pr.k.Igr/ pr.kIIgr       pr.k.Igr/ pr.kIIgr pr.k.Igr/ pr.kIIgr     pr.k.Igr/ pr.kIIgr   pr.k.Igr/ pr.kIIgr   PRAKTYKI
8.50-9.35 2 fizykoterapia tech inf. pr.k.Igr/ pr.kIIgr pr.k.Igr/ pr.kIIgr pr.k.Igr/ pr.kIIgr pr.k.Igr/ pr.kIIgr kosmetologia podst.przedsi   tech inf. pr.k.Igr/ pr.kIIgr   ZMIANA PLANU     pr.k.Igr/ pr.kIIgr       pr.k.Igr/ pr.kIIgr pr.k.Igr/ pr.kIIgr     pr.k.Igr/ pr.kIIgr   pr.k.Igr/ pr.kIIgr   ZAWODOWE
9.40-10.25 3 fizykoterapia dział.gosp. pr.k.Igr/ pr.kIIgr pr.k.Igr/ pr.kIIgr pr.k.Igr/ pr.kIIgr pr.k.Igr/ pr.kIIgr kosmetologia podst.przedsi   tech.inf pr.k.Igr/ pr.kIIgr         pr.k.Igr/ pr.kIIgr       pr.k.Igr/ pr.kIIgr pr.k.Igr/ pr.kIIgr   kosmetologia pr.k.Igr/ pr.kIIgr   pr.k.Igr/ pr.kIIgr    
10.25-11.10 4 dział.gosp. dział.gosp. pr.k.Igr/ pr.kIIgr pr.k.Igr/ pr.kIIgr pr.k.Igr/ pr.kIIgr pr.k.Igr/ pr.kIIgr kosmetologia podst.przedsi fizykoterapia kosmetologia pr.k.Igr/ pr.kIIgr   fizykoterapia     pr.k.Igr/ pr.kIIgr       pr.k.Igr/ pr.kIIgr pr.k.Igr/ pr.kIIgr   kosmetologia pr.k.Igr/ pr.kIIgr   pr.k.Igr/ pr.kIIgr    
11.15-12.00 5 dział.gosp. dział.gosp. pr.k.Igr/ pr.kIIgr pr.k.Igr/ pr.kIIgr pr.k.Igr/ pr.kIIgr pr.k.Igr/ pr.kIIgr kosmetologia podst.przedsi fizykoterapia kosmetologia  pr.k.Igr/ pr.kIIgr   fizykoterapia     pr.k.Igr/ pr.kIIgr       pr.k.Igr/ pr.kIIgr pr.k.Igr/ pr.kIIgr   kosmetologia pr.k.Igr/ pr.kIIgr   pr.k.Igr/ pr.kIIgr    
12.00-12:45 6 psychologia kosmetologia psychologia kosmetologia pr.k.Igr/ pr.kIIgr   pr.k.Igr/ pr.kIIgr podst.przedsi fizykoterapia kosmetologia pr.k.Igr/ pr.kIIgr   fizykoterapia     pr.k.Igr/ pr.kIIgr   pr.k.Igr/ pr.kIIgr   pr.k.Igr/ pr.kIIgr pr.k.Igr/ pr.kIIgr   kosmetologia pr.k.Igr/ pr.kIIgr   pr.k.Igr/ pr.kIIgr    
13.00-13.45 7 psychologia kosmetologia psychologia kosmetologia psychologia   pr.k.Igr/ pr.kIIgr dział.gosp. psychologia pr.k.Igr/ pr.kIIgr fizykoterapia   pr.k.Igr/ pr.kIIgr     kosmetologia   pr.k.Igr/ pr.kIIgr   kosmetologia kosmetologia   pr.k.Igr/ pr.kIIgr kosmetologia   pr.k.Igr/ pr.kIIgr    
13:45-14.30 8 psychologia kosmetologia psychologia kosmetologia psychologia   pr.k.Igr/ pr.kIIgr dział.gosp. psychologia pr.k.Igr/ pr.kIIgr fizykoterapia   pr.k.Igr/ pr.kIIgr     kosmetologia   pr.k.Igr/ pr.kIIgr   kosmetologia kosmetologia   pr.k.Igr/ pr.kIIgr kosmetologia        
14.35-15.20 9   fizykoterapia   dział.gosp.     pr.k.Igr/ pr.kIIgr dział.gosp.   pr.k.Igr/ pr.kIIgr fizykoterapia   pr.k.Igr/ pr.kIIgr     kosmetologia   pr.k.Igr/ pr.kIIgr   tech.inf kosmetologia    pr.k.Igr/ pr.kIIgr kosmetologia        
15.20-16.05 10   fizykoterapia   dział.gosp.     pr.k.Igr/ pr.kIIgr     pr.k.Igr/ pr.kIIgr     pr.k.Igr/ pr.kIIgr     kosmetologia   pr.k.Igr/ pr.kIIgr   tech inf. kosmetologia   pr.k.Igr/ pr.kIIgr          
16.10-16.55 11   fizykoterapia         pr.k.Igr/ pr.kIIgr     pr.k.Igr/ pr.kIIgr     pr.k.Igr/ pr.kIIgr         pr.k.Igr/ pr.kIIgr         pr.k.Igr/ pr.kIIgr          
17:00-17:45 12                   pr.k.Igr/ pr.kIIgr     pr.k.Igr/ pr.kIIgr         kosmetologia         pr.k.Igr/ pr.kIIgr          
17:45-18:30 13                         pr.k.Igr/ pr.kIIgr         kosmetologia                    
18:30-19:15 14                                                        
19:15-20:00 15