Obowiązuje od 13 maja 2019        
      ChJ DH GC BasB GB GrM KM KZ KW KA MM MoL MaM       MakM MiJ PlJ Pli PE SP SiM SD SzA SB SM WJ
PN 0 7:15-8:00                           PN 0 7:15-8:00                        
PN 1 8:00-8:45             MAS-I MAS-II         TFAR-II PN 1 8:00-8:45           MAS-II            
PN 2 8:55-9:40             MAS-I MAS-II   TUK-I     TFAR-II PN 2 8:55-9:40           MAS-II            
PN 3 9:50-10:35             MAS-I MAS-II   TUK-I     TFAR-II PN 3 9:50-10:35           MAS-II            
PN 4 10:45-11:30             MAS-I MAS-II   TUK-I     TFAR-II PN 4 10:45-11:30           MAS-II            
PN 5 11:40-12:25 TUK-I           MAS-I MAS-II         TFAR-II PN 5 11:40-12:25                      
PN 6 12:45-13:30 MAS-i                       TFAR-II PN 6 12:45-13:30                     TUK-I  
PN 7 13:40-14:25                     OPDz-II   TFAR-II PN 7 13:40-14:25                     TUK-I  
PN 8 14:35-15:20                     OPDz-II   TFAR-II PN 8 14:35-15:20                        
PN 9 15:25-16:10                     OPDz-II     PN 9 15:25-16:10                 TER-I      
PN 10 16:15-17:00                     OPDz-II     PN 10 16:15-17:00                 TER-I      
PN 11 17:05-17:50                           PN 11 17:05-17:50                 TER-I      
PN 12 17:55-18:40                           PN 12 17:55-18:40                        
PN 13 18:45-19:30                           PN 13 18:45-19:30                        
PN 14 19:30-20:15                           PN 14 19:30-20:15                        
WT 0 7:15-8:00                           WT 0 7:15-8:00                        
WT 1 8:00-8:45           TFAR-II           MAS-I   WT 1 8:00-8:45     TUK-I 1/2                 MAS-II
WT 2 8:55-9:40           TFAR-II           MAS-I   WT 2 8:55-9:40     TUK-I 1/2                 MAS-II
WT 3 9:50-10:35           TFAR-II MAS-I         MAS-II   WT 3 9:50-10:35     TUK-I 1/2                  
WT 4 10:45-11:30           TFAR-II MAS-I TUK I 1/2       MAS-II   WT 4 10:45-11:30     TUK-I 2/2                  
WT 5 11:40-12:25               TUK I 1/2       MAS-II   WT 5 11:40-12:25     TUK-I 2/2                  
WT 6 12:45-13:30               TUK I 1/2       MAS-II   WT 6 12:45-13:30     TUK-I 2/2                  
WT 7 13:40-14:25               TUK I 2/2 HIG-I     MAS-II   WT 7 13:40-14:25                        
WT 8 14:35-15:20               TUK I 2/2 HIG-I         WT 8 14:35-15:20                        
WT 9 15:25-16:10               TUK I 2/2 HIG-I         WT 9 15:25-16:10                        
WT 10 16:15-17:00                 HIG-I         WT 10 16:15-17:00                        
WT 11 17:05-17:50                           WT 11 17:05-17:50               HIG-I        
WT 12 17:55-18:40                           WT 12 17:55-18:40               HIG-I        
WT 13 18:45-19:30                           WT 13 18:45-19:30               HIG-I        
                                  14                 HIG-I        
ŚR 0 7:15-8:00                           ŚR 0 7:15-8:00                        
ŚR 1 8:00-8:45               MAS-I       MAS-II   ŚR 1 8:00-8:45                        
ŚR 2 8:55-9:40               MAS-I   TUK-I   MAS-II   ŚR 2 8:55-9:40                        
ŚR 3 9:50-10:35   TUK-I 2/2           MAS-I   TUK-I 1/2       ŚR 3 9:50-10:35 MAS-II                      
ŚR 4 10:45-11:30   TUK-I 2/2               TUK-I 1/2   MAS-I   ŚR 4 10:45-11:30 MAS-II                      
ŚR 5 11:40-12:25   TUK-I 2/2               TUK-I 1/2   MAS-I   ŚR 5 11:40-12:25 MAS-II                      
ŚR 6 12:45-13:30   TUK-I 2/2           MAS-II   TUK-I 1/2   MAS-I   ŚR 6 12:45-13:30 TFAR-II                      
ŚR 7 13:40-14:25     MAS-I         MAS-II   TUK-I       ŚR 7 13:40-14:25 TFAR-II                      
ŚR 8 14:35-15:20     MAS-I         MAS-II   TUK-I       ŚR 8 14:35-15:20 TFAR-II                      
ŚR 9 15:25-16:10         TFAR-II                 ŚR 9 15:25-16:10         TUK-I              
ŚR 10 16:15-17:00         TFAR-II                 ŚR 10 16:15-17:00                        
ŚR 11 17:05-17:50                           ŚR 11 17:05-17:50                        
ŚR 12 17:55-18:40                           ŚR 12 17:55-18:40                        
ŚR 13 18:45-19:30                           ŚR 13 18:45-19:30                        
ŚR 14                             ŚR 14                          
CZ 0 7:15-8:00                           CZ 0 7:15-8:00               HIG-I        
CZ 1 8:00-8:45             MAS-II MAS-II       MAS-I   CZ 1 8:00-8:45               HIG-I        
CZ 2 8:55-9:40             MAS-II MAS-II       MAS-I   CZ 2 8:55-9:40   TUK-I 2/2           HIG-I        
CZ 3 9:50-10:35             MAS-II MAS-II       MAS-I   CZ 3 9:50-10:35   TUK-I 2/2           HIG-I        
CZ 4 10:45-11:30             MAS-II MAS-II       MAS-I   CZ 4 10:45-11:30   TUK-I           HIG-I        
CZ 5 11:40-12:25               MAS-II       MAS-I   CZ 5 11:40-12:25   TUK-I 1/2           HIG-I        
CZ 6 12:45-13:30                           CZ 6 12:45-13:30   TUK-I 1/2           HIG-I        
CZ 7 13:40-14:25                           CZ 7 13:40-14:25               HIG-I        
CZ 8 14:35-15:20                           CZ 8 14:35-15:20                        
CZ 9 15:25-16:10     TER-I/HI-I OPDz-II                   CZ 9 15:25-16:10                        
CZ 10 16:15-17:00       OPDz-II                   CZ 10 16:15-17:00                     TER-ID  
CZ 11 17:05-17:50       OPDz-II                   CZ 11 17:05-17:50                     TER-ID  
CZ 12 17:55-18:40       OPDz-II                   CZ 12 17:55-18:40                 TER-ID      
CZ 13 18:45-19:30                           CZ 13 18:45-19:30                 TER-ID OPDz-II    
                                  14                   TER-ID OPDz-II    
PT 0 7:15-8:00                           PT 0 7:15-8:00                        
PT 1 8:00-8:45   TUK-I 2/2           FAR-II   TUK-I 1/2   MAS-I   PT 1 8:00-8:45                        
PT 2 8:55-9:40   TUK-I 2/2         MAS-I FAR-II   TUK-I 1/2   MAS-II   PT 2 8:55-9:40                        
PT 3 9:50-10:35   TUK-I 2/2       MAS-I FAR-II   TUK-I 1/2   MAS-II   PT 3 9:50-10:35                        
PT 4 10:45-11:30   TUK-I 2/2         MAS-I     TUK-I 1/2   MAS-II   PT 4 10:45-11:30       TFAR-II                
PT 5 11:40-12:25   MAS-I         TUK-I         MAS-II   PT 5 11:40-12:25       TFAR-II                
PT 6 12:45-13:30             TUK-I             PT 6 12:45-13:30                        
PT 7 13:40-14:25                           PT 7 13:40-14:25                        
PT 8 14:35-15:20                           PT 8 14:35-15:20                        
PT 9 15:25-16:10                           PT 9 15:25-16:10                        
PT 10 16:15-17:00                           PT 10 16:15-17:00                        
PT 11 17:05-17:50                           PT 11 17:05-17:50                        
PT 12 17:55-18:40                           PT 12 17:55-18:40                        
PT 13 18:45-19:30                           PT 13 18:45-19:30                        
SOB 0 7:15-8:00                           SOB 0 7:15-8:00                        
SOB 1 8.00-8.45     OPDz-II                     SOB 1 8.00-8.45                 TER-ID      
SOB 2 8.50-9.35     OPDz-II                     SOB 2 8.50-9.35                 TER-ID      
SOB 3 9.40-10.25                       HIG-I   SOB 3 9.40-10.25 OPDz-II               TER-ID      
SOB 4 10.25-11.10 HIG-ID           TER-I             SOB 4 10.25-11.10 OPDz-II                      
SOB 5 11.15-12.00 OPDz-II HI-I         TER-I             SOB 5 11.15-12.00                        
SOB 6 12.00-12:45 TER-ID HI-I                 OPDz-II     SOB 6 12.00-12:45                        
SOB 7 13.00-13.45   TER-ID                 OPDz-II     SOB 7 13.00-13.45                        
SOB 8 13:45-14.30   TER-ID                       SOB 8 13:45-14.30         OPDz-II              
SOB 9 14.35-15.20   TER-ID                       SOB 9 14.35-15.20         OPDz-II              
SOB 10 15.20-16.05   TER-ID                       SOB 10 15.20-16.05                        
SOB 11 16.10-16.55   TER-ID                       SOB 11 16.10-16.55                        
SOB 12 17:00-17:45                           SOB 12 17:00-17:45                        
SOB 13 17:50-18:35                           SOB 13 17:50-18:35