Egzamin zawodowy -Sesja czerwiec-lipiec 2020

 

Harmonogram części pisemnej egzaminu

Harmonogram części praktycznej egzaminu

Wytyczne przeprowadzenia egzaminu dla słuchaczy

INFORMATOR - Informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia egzaminu, procedury opisane w informatorze: 

INFORMACJA

O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 r.

obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

(FORMUŁA 2017)

Warszawa 2019

Aktualizacja 20 maja 2020 r.

 

1.      Przeprowadzanie części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi -  str.  66

2.      Przeprowadzanie części praktycznej o modelu „d” (Terapeuta zajęciowy) – str. 70 – 74

3.      Przeprowadzanie części praktycznej o modelu  „w” – str. 79 - 86